Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Út
Ngày gửi: 00h:19' 10-12-2008
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG
Bộ môn: VẬT LÝ 8
Tổ : Toán_Lý1
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Bảo Trân
Jun(Joule), nhà bác học người Anh
(1818 -1889)
Tiết 29 : CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I-Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ
thuộc những yếu tố nào :

1.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng
lên và khối lượng của vật
+Khối lượng của vật
+Độ tăng nhiệt độ của vật
+Chất cấu tạo nên vật


1.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng
lên và khối lượng của vật
TL1:+Độ tăng nhiệt độ,chất làm vật :
Khác nhau
TL2:Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn
+Khối lượng :
Giống nhau
Tiết 29 : CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I-Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào :

1.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và
khối lượng của vật
Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn
2.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên vàđộ tăng nhiệt độ


C3: Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?
C4: Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?
TL3:+Khối lượng và chất làm vật: giống nhau
=>Muốn vậy 2 cốc đựng cùng 1 lượng nước
TL3 :Phải cho nhiệt độ khác nhau bằng cách cho thời gian đun khác nhauTL3 :Phải cho nhiệt độ cuối cùng khác nhau bằng cách cho thời gian đun khác nhau
TL5: Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn
Tiết 29 : CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I-Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào :


1.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật
2.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ
3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật
KL: Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn
3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật


TL6:+Độ tăng nhiệt độ, khối lượng vật: giống nhau
+Chất làm vật : khác nhau
TL7: Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật
Tiết 29 : CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I-Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào :


1.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và
khối lượng của vật
2.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và
độ tăng nhiệt độ
3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật
KL: Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật
Tiết 29 : CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I-Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào :


II-Công thức tính nhiệt lượng
Nhiệt lượng vật thu vào tính theo công thức
Q = m . c .Δt
Với: Q : Nhiệt lượng vật thu vào ( J )
m : Khối lượng vật ( Kg )
c : Đại lượng đặc trưng cho chất làm nên vật gọi là nhiệt dung riêng ( J / kg.K)
Δt : Độ tăng nhiệt độ của vật (oC hoặc K)
*Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 1oC
Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K có nghĩa là gì?
Có nghĩa là để 1kg nước nóng thêm 1 0C thì cần truyền nhiệt lượng là 4200 J
*Bảng nhiệt dung riêng một số chất :
Tiết 29 : CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I-Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào :


II-Công thức tính nhiệt lượng
III-Vận dụng:
C9:
Tóm tắt:
Cho biết: m= 5 kg
t1 = 20 0C
t2 = 50 0C
c = 380 J/kg.K
Tìm : Q = ? (J )
Giải
Nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20 0C đến 50 0C
Q = m.c. Δt
= 5 . 380 . (50 - 20)
= 57000(J) = 57(kJ)
VẬN DỤNG
Tóm tắt:
Biết: m= 10 kg
Q= 840(kJ)=840000(J)
c = 4200 J/kg.K
Tìm :Δt = ?
Q = m.c. Δt
Giải
Độ tăng nhiệt độ của nước là:
=> Δt =Q / m.c
=84000/(10.4200)=200C
1)Người ta cung cấp cho 10kg nước một nhiệt lượng 840kJ . Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ ?
Đọc phần có thể em chưa biết
Trả lời câu C10 và làm bài tập 24.1 -> 24.7(SBT)
Học phần ghi nhớ
Chuẩn bị bài tiết sau

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM SỨC KHỎE VÀ HỌC TẬP TỐT
 
Gửi ý kiến