Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 1. My friends

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:50' 24-08-2010
Dung lượng: 388.5 KB
Số lượt tải: 1095
Số lượt thích: 0 người
Dinhbinh secondary school
Unit:1. My friends
Lesson:5. Write
Teacher: Le Van Tuan
School year: 2010-2011
Wednesday August 25th 2010
Unit: 1 My friends
Lesson:5. Write
Wednesday August 25th 2010
Unit: 1 My friends
Lesson:5. Write
characters
appearance
sociable
generous
slim
fat
Wednesday August 25th 2010
Unit: 1 My friends
Lesson:5. Write
Read the information about Tam then answer the questions
(?) What’s his name?
His name’s Tam
(?) How old is he?
He is 14
(?) What does he look like?
He is tall and thin. He has short black hair.
(?) What is he like?
He’s sociable, humorous and helpful
(?) Where does he live?
At 26 Tran Phu street, Ha Noi
(?) Who does he live with?
He lives with his mother, father and an elder brother
(?) Who are his close friends?
They are Ba and Bao
Make a similar form for your partner
(one of your classmates)
Name:………………. Age:……………..
Appearance:………………………………
Characters:……………………………….
Address:…………………………………….
Family:……………………………………….
Friends:…………………………………….
Wednesday August 25th 2010
Unit: 1 My friends
Lesson:5. Write
Now write a paragraph about your classmate using the information in your form
His name is Nam. He is 14 years old. He lives in Dinhbinh with his parents and his sister,Huong. He is tall and fat and he has short curly black hair. He is sociable, generous and helpful. His best friends are Phu and Thanh.
Wednesday August 25th 2010
Unit: 1 My friends
Lesson:5. Write
(suggestion)
Wednesday August 25th 2010
Unit: 1 My friends
Lesson:5. Write
Name : Cantona
Age : 35
Appearance: tall, fat, short black hair
Character : sociable, generous, helpful
Address : 21 Boston street, New York
Family : wife, son
Friends : David, John
Write a paragraph using given information
His name is Cantona. He is 35 years old. He lives at 21 Boston street, New York with his wife and his son,Huong. He is tall and fat and he has short black hair. He is sociable, generous and helpful. His best friends are David and John.
Wednesday August 25th 2010
Unit: 1 My friends
Lesson:5. Write
Homework
Good bye, see you later !
- Write a paragraph about one of
your family member
- Do exercise in your workbook
- Prepare the next lesson
Wednesday August 25th 2010
Unit: 1 My friends
Lesson:5. Write
No_avatar

hay lam 

 

No_avatar

hay ~vai

 

No_avatar

ukm

 

No_avatar

hay wa

 
Gửi ý kiến