Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm số trung bình cộng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trí (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:05' 24-08-2010
Dung lượng: 892.5 KB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào đón các thầy, cô giáo tới dự giờ hội giảng lớp 4/3
Tìm số
trung bình cộng
Tìm số trung bình cộng

1
3
2
?
?
?
Số 2 là số trung bình cộng của 3 số 1, 3 và 2
(1+3+2):3 =2
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng
của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.
Bài 1
Tìm số trung bình cộng của:
35 và 45 là:

b.37,42 và 56 là:

c.21,23,25,27 và 29 là:


d.32,36,40 và 44 là :


e. a1,a2,a3,….,an (n số hạng) là :


(35 + 45) : 2 = 80:2 = 40

(37+ 42 + 56):3=135:3=45


(21+23+ 25 +27+29) :5=125 :5 = 25


(32+36+40+44):4 =152:4=38(a1+a2+a3+….+an) : n
76:2=38
Bài 2
Một cửa hàng chuyển máy bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô khác, mỗi ô tô chuyển được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu máy ?
Tóm tắt
Trung bình cộng của 2 số là 50
Tổng của 2 số là 100
đ
Trung bình cộng của 3 số là 20
Tổng của 2 số là 60
s
Trung bình cộng của 5 số là 10
Tổng của 5 số là 50
đ
Trung bình cộng của 10 số là 15
Tổng của 10 số là 1500
s
Bài 3
Trung bình cộng của 2 số là 125. Số lớn là 150.
Tìm số bé.
Giải
Tổng 2 số là:
125 x 2 = 250
Số bé là:
250 – 150 = 100
Đáp số: 100
Tìm số trung bình cộng
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta
tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho
số các số hạng.
X là số trung bình cộng của các số
a1, a2, a3,…,an (n số hạng).
(a1+ a2 +a3+….+an) : n = X
 
Gửi ý kiến