Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai thu hoach lop boi duong dang vien tre ANQP nam 2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: D­­­­­­­­­U­­­­­­­Ơng Văn Khánh (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:00' 13-09-2010
Dung lượng: 16.5 KB
Số lượt tải: 962
Số lượt thích: 0 người
Ngày 12 tháng 9 năm 2010
Bài thu hoạch
Môn: giáo dục quốc phòng an ninh
Lớp thứ 4 năm 2010
Họ và tên: ……………………………………….…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..


đề bài
Đồng chí nêu và phân tích phương châm chỉ đạo tiến hành chiến tranh nhân dân, làm rõ tư tưởng chiến lược tiến công, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện. Liên hệ với địa phương cơ sở và trách nhiệm của bản thân.
Bài làm
Qua học tập chuyên đề Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới tôi nhận thức được phương châm chỉ đạo tiến hành chiến tranh nhân dân, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện nhằm chuẩn bị đất nước sẵn sàng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa như sau:
Vũ trang toàn dân tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng, là nghệ thuật, đồng thời là quy luật giành thắng lợi của dân tộc ta trong thành quả bảo vệ cách mạng, chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.
Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là cuộc chiến tranh do toàn thể nhân dân Việt Nam tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện: Đây là nội dung chủ yếu của phương châm chỉ đạo, là nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thời cũng là quy luật giành thắng lợi trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.
Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công:
Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mang tính chất cách mạng, triệt để. Do vậy, tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt là tiến công; tiến công kiên quyết, liên tục. Đây là tư tưởng chỉ đạo mọi hoạt động trong quá trình chuẩn bị cũng như tiến hành chiến tranh.
Ngày nay, trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc chúng ta càng có đầy đủ các điều kiện để tiến công và tiến công có hiệu quả, đánh bại kẻ thù xâm lược.
Tiến hành chiến tranh toàn dân:
Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mang tính chất hoàn toàn chính nghĩa và tính chất nhân dân thực sự. Vì vậy, phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, phải huy động được sức mạnh tinh thần và vật chất của mọi tầng lớp nhân dân, phải huy động mọi lực lượng tham gia chiến đấu rộng khắp và toàn diện tạo nên thế trận "thiên la địa võng" đẩy địch vào thế bị động, bị tiêu hao lớn về sinh lực vật lực và cuối cùng địch nhất định địch phải chịu thất bại.
Thực hiện toàn dân đánh giặc phải lấy lực lượng vũ trang ba thứ quan làm nòng cốt, bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ.
Phải kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các đơn vị chủ lực đ
No_avatarf
Em dang hoc lop boi duong kien thuc quoc phong, muon xin bai giang ve tham khao de viet thu hoach. Lam on cho em xin voi !
Avatar

xdKhócXấu hổNụ hôn

 

Avatar

toi cung dang hoc lop nay

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓