Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đại Hạnh
Ngày gửi: 20h:41' 21-09-2010
Dung lượng: 946.5 KB
Số lượt tải: 460
Số lượt thích: 0 người
Xin gởi đến quý thầy cô và các em học sinh
Lời chào thân ái

TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT
Giáo Viên:
Nguy?n H?u H?nh
Chương v
ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII
TIẾT 45
Bài 22 :SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( THẾ KỈ XVI-XVIII)
I/ Tình hình chính trị- xã hội:
1/ Triều đình nhà Lê:
*Em hãy cho biết tình hình thời Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông ?
Thời Lê Thái Tổ, triều đình phong kiến vững vàng, kinh tế ổn định.
 Thời Lê Thánh Tông, chế độ phong kiến đạt đến cực thịnh.

 Đến đời Lê Uy Mục, Lê Tương Dực thì tình hình nhà Lê thay đổi thế nào ?

 Nhà Lê suy yếu dần

TIẾT 45
Bài 22 :
SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)
I/ Tình hình chính trị- xã hội:
1/ Triều đình nhà Lê:
*Vì sao nhà nước thời Lê ở thể kỉ XV rất thịnh trị mà sang thế kỉ XVI lại bị suy thoái nhanh chóng như vậy ?
Nhà Lê ngày càng suy yếu đứng trước
nguy cơ sụp đổ
*Em có nhận xét gì về các vua Lê thế kỉ XVI
so với vua Lê Thánh Tông ?
Kém về năng lực và nhân cách,
đẩy chính quyền và đất nước
vào thế tự suy vong
-Vua quan chỉ lo hưởng lạc không
quan tâm đến việc nước
-Xây dựng lâu đài, cung điện tốn
kém
-Nội bộ triều đình rối loạn, đánh
giết lẫn nhau tranh giành quyền
lực
TIẾT 45
Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KiẾN
TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)
I/ Tình hình chính trị -xã hội:
1/ Triều đình nhà Lê:
-Vua quan chỉ lo hưởng lạc không
quan tâm đến việc nước.
-Xây dựng lâu đài, cung điện tốn
kém.
-Nội bộ triều đình rối loạn, đánh
giết lẫn nhau tranh giành quyền
lực.2/ Phong trào khởi nghĩa nông
dân ở đầu thế kỉ XVI :
a. Nguyên nhân:
-Đời sống nhân dân hết sức cơ cực
-Mâu thuẫn giữa nông dân với địa
chủ, giữa nhân dân với nhà nước
phong kiến gay gắt.
*Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI ?
TIẾT 45
Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KiẾN
TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)
I/ Tình hình chính trị- xã hội:
1/ Triều đình nhà Lê:
2/ Phong trào khởi nghĩa nông
dân ở đầu thế kỉ XVI :
a. Nguyên nhân:
b. Các cuộc khởi nghĩa:
-Đời sống nhân dân hết sức cơ cực
-Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến gay gắt.
Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa
nông dân đầu thế kỉ XVI ?
1511
1512
1515
1516
Trần Tuân
Lê Hy,
Trịnh Hưng
Phùng Chương

Trần Cảo
Nghệ An đến Thanh Hóa
Tam Đảo
Đông Triều
(Quảng Ninh)
Hưng Hóa, SơnTây
đến Từ Liêm (Hà Nội)
* Bảng thống kê các cuộc KN nông dân đầu TK XVI:
THẢO LUẬN NHÓM
b/ Các cuộc khởi nghĩa
Trần Tuân 1511
Phùng Chương 1515
Lê Hy, Trịnh Hưng 1512
Trần Cảo 1516
Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa TK XVI
TIẾT 45
Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KiẾN
TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI-XVIII)
I/ Tình hình chính trị- xã hội:
1/ Triều đình nhà Lê:
2/ Phong trào khởi nghĩa nông
dân ở đầu thế kỉ XVI :
a. Nguyên nhân:
b. Các cuộc khởi nghĩa:
Em có nhận xét gì về qui mô phong
trào đấu tranh của nông dân ở đầu
thế kỉ XVI ?
Quy mô rộng lớn nhưng nổ ra lẻ
tẻ, chưa đồng loạt.
c. Kết quả, ý nghĩa:
*Nêu kết quả và ý nghĩa của phong trào nông dân thế kỉ XVI ?
- Các cuộc khởi nghĩa trước sau
đều bị dập tắt.
- góp phần làm cho triều đình
nhà Lê mau chóng sụp đổ.
*Vì sao các cuộc khởi nghĩa đều bị thất
bại ?
Đầu thế kỉ XVI, triều đình nhà Lê:

A. Phát triển hoàn chỉnh, hùng mạnh.
B. Bước vào thời kì thịnh trị.
C. Bắt đầu suy thoái.
D. Tiếp tục ổn định.
C

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
CỦNG CỐ
2.Vì sao nhà nước thời Lê đầu thế kỉ XV rất
thịnh trị mà sang thế kỉ XVI lại bị suy thoái
nhanh chóng như vậy ?

A. Vua quan ăn chơi xa xỉ.
B. Nội bộ “chia bè kéo cánh”, tranh giành
quyền lực.
C. Quan lại địa phương “cậy quyền thế ức
hiếp dân”, “dùng của như bùn đất”, “coi
dân như cỏ rác”.
D. Các câu trên đều đúng.
D
CỦNG CỐ
A
B
1. Trần Tuân (1511)
2.Lê Hy,Trịnh Hưng ( 1512)
3.Phùng Chương (1515)
4. Trần Cảo (1516)
3.Hãy nối những câu cột A phù hợp với câu ở cột B dưới đây sao cho đúng?
a. Tam Đảo
b. Hưng Hóa, SơnTây

c. Đông Triều(QuảngNinh)
d.Nghệ An-Thanh Hóa
Học kĩ bài cũ.
Đọc trước phần II
Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cuộc
chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh-
Nguyễn.

DẶN DÒ
Xin chào tạm biệt.
Hẹn gặp lại
 
Gửi ý kiến