Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

thực tập sư phạm năm ba

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Bảo Châu (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:43' 25-09-2010
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
THỰC TẬP SƯ PHẠM
NĂM THỨ BA
- Vị trí, vai trò, ý nghĩa của thực tập sư phạm năm thứ ba trong quá trình đào tạo giáo viên.
- Thực tập sư phạm năm ba – thực trạng và định hướng đổi mới.
- Phương pháp xử lí các tình huống xảy ra trong môi trường thực tập sư phạm năm ba.
- Nội dung thực tập sư phạm năm ba.
- Phương pháp đánh giá kết quả các nội dung thực tập sư phạm năm ba.
- Kế hoạch tổ chức, chỉ đạo thực hiện và tổng kết đợt thực tập sư phạm năm ba.


I. Thực tập sư phạm năm thứ ba – thực trạng và định hướng đổi mới:
Thực trạng về TTSP năm thứ ba ở các trường CĐSP
Những kết quả đạt được:
CĐSP là một bộ phận vô cùng quan trọng của ngành Giáo dục – Đào tạo, là bộ phận “công nghiệp nặng” là “chiếc máy cái” của ngành, có chức năng đào tạo các loại hình giáo viên phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Hàng triệu giáo viên tốt nghiệp ra trường đã tích cực tham gia vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Chất lượng của đội ngũ giáo viên có ý nghĩa cực kì to lớn, sự ảnh hưởng của người thầy đối với xã hội bao giờ cũng được tăng lên theo cấp số nhân. Người thầy giáo giỏi sẽ đào tạo cho đất nước nhiều học sinh giỏi.
b. Những hạn chế còn tồn tại:
Nội dung chương trình TTSP tuy đã khá đầy đủ, toàn diện nhưng còn thiếu cụ thể, chi tiết.
Việc đánh giá kết quả các đợt TTSP ở phần lớn các trường chưa thể hiện đầy đủ tính khoa học, khách quan, công bằng, dân chủ.
2. Những định hướng đổi mới về TTSP năm ba
Quan niệm về sự đổi mới trong giáo dục:
Có nhiều quan niệm về đổi mới:
Theo từ điển Tiếng Việt, đổi mới là thay đổi cho khác hẳn với trước, tiến bộ hơn, khắc phục tình trạng lạc hậu, trì trệ và đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.
Trong giáo dục đổi mới là thường xuyên đưa cái mới vào quá trình giáo dục nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo, tạo ra sự phát triển mới nhưng vẫn giữ được trạng thái ổn định, bền vững.
Đổi mới là gì?
- Đổi mới là một quá trình tích hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại để đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội đối với giáo dục.
b. Sự đổi mới về nội dung chương trình:
Thiết thực và tiềm lực
Kiến thức và năng lực
Giáo trình TTSP năm thứ ba tập trung vào việc hình thành cho giáo sinh các năng lực:
+ Chẩn đoán nhu cầu và đặc điểm đối tượng.
+ Thiết kế kế hoạch giáo dục, dạy học, năng lực tư vấn cho HS tự thiết kế kế hoạch học tập phù hợp với nhu cầu, khả năng và hoàn cảnh của mình.

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học.
+ Giám sát, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục, dạy học.
+ Giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục.
+Tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
+ Nhạy bén tiếp thu và sáng tạo cái mới trong khi tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục.
Phương pháp dạy và phương pháp học.
- Chỉ đạo của Bộ và chủ động của cơ sở.
II. Vị trí, vai trò, ý nghĩa của TTSP năm thứ ba trong quá trình đào tạo giáo viên:
Tác dụng đối với trường nơi giáo sinh về thực tập:
Xây dựng một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa trường CĐSP với trường nơi giáo sinh thực tập trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ giáo viên cho quê hương, đất nước.
Trường mà nơi giáo sinh thực tập có điều kiện bồi dưỡng, nâng cao tay nghề sư phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường thông qua việc tham gia trực tiếp vào việc tổ chức, hướng dẫn giáo sinh thực hiện các nhiệm vụ thực tập sư phạm.
Đợt TTSP đã đem đến cho trường nơi thực tập một không khí làm việc vui tươi, phấn khởi, hồ hởi giữa những người đồng nghiệp đi trước với những giáo sinh đang đi học nghề, giữa những thầy, cô giáo mới với các em học sinh
Sự đón nhận giáo sinh về thực tập chính là tiếp nhận những cái mới về nội dung chương trình, phương pháp dạy học, về sự phát triển của khoa học giáo dục hiện đại, về kĩ thuật sử dụng các thiết bị, phương tiện mới phục vụ quá trình dạy học, nâng cao trình độ chuyên môn, học thuật trong hoạt động nghề nghiệp.
b. Tác dụng đối với trường CĐSP:
- Huy động được sức mạnh của tập thể nhà trường tham gia vào công tác đào tạo.
Việc triển khai cho giáo sinh học tập, nghiên cứu học phần TTSP năm thứ ba là căn cứ khoa học để trường CĐSP phát động phong trào thi đua trong toàn trường.
Thực hiện tốt các nội dung của học phần TTSP năm thứ ba sẽ góp phần làm sáng tỏ chức năng đào tạo nghề của trường sư phạm.
Khi thực hiện những công việc mang tính chất chuẩn bị cho đợt TTSP của giáo sinh năm thứ ba, ở các trường phải tạo điều kiện cho giáo sinh nhìn thấy môi trường giáo dục ngay trong trường sư phạm.
c. Tác dụng đối với bản thân:
Hình thành cho giáo sinh hệ thống kĩ năng của nghề dạy học phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
Giáo sinh sẽ phát thảo được chân dung người giáo viên với những phẩm chất và năng lực sư phạm cần thiết để thực hiện có hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh theo yêu cầu của xã hội đề ra.
Sự gắn liền lí luận với thực tiễn giúp giáo sinh có thể nhận thức được đầy đủ và đánh giá đúng đắn về bản thân của mình.
Qua đợt TTSP, tình cảm nghề nghiệp của giáo sinh sẽ được tăng lên rõ rệt và niềm tin được củng cố và phát triển.
Thực hiện đầy đủ các nội dung của học phần TTSP năm thứ ba, giáo sinh sẽ có thêm nhiều hiểu biết mới, tạo ra sự phát triển mới về năng lực và trí tuệ.
III. Phương pháp xử lí các tình huống xảy ra trong môi trường TTSP năm thứ ba:
* Tình huống là gì?
Tình huống là hệ thống các sự kiện bên ngoài có quan hệ đối với chủ thể, có tác dụng thúc đẩy tính tích cực của người đó.
Tình huống sư phạm là những sự kiện không phải do thầy giáo chủ động tạo ra nhưng lại có quan hệ mật thiết đòi hỏi thầy giáo phải chủ động tìm cách xử lí để giải quyết vướng mắc đã nảy sinh trong môi trường giáo dục.

Tình huống là gì?
 Bài học kinh nghiệm về việc xử lí tình huống sư phạm:
Nắm vững phương pháp luận khoa học giáo dục trong việc xử lí một tình huống sư phạm.
Nắm vững đặc điểm tâm lí của các đối tượng có liên quan đến tình huống sư phạm.
Biết đánh giá một cách nhanh chóng, chính xác nội dung tình huống sư phạm xảy ra và tìm giải pháp xử lí kịp thời, phù hợp với từng loại đối tượng.
Phải có thái độ khách quan, trung thực, bình tĩnh và sáng suốt đối với quá trình diễn biến của tình huống sư phạm.
Có thái độ khiêm tốn, cầu thị học hỏi mọi người trong khi tìm kiếm các biện pháp để giải quyết tình huống sư phạm nảy sinh.
Phải biết kết hợp nhuần nhuyễn tính khoa học và tính nghệ thuật trong khi giải quyết các tình huống sư phạm xảy ra.
IV. Nội dung thực tập sư phạm năm ba:
Các bước tiến hành tìm hiểu thực tế giáo dục:
Các báo cáo cần nghe trong thời gian TTSP ở trường nơi thực tập:
+ Nghe đại diện ban giáo hiệu báo cáo, tự tìm hiểu, có ghi chép về tình hình giáo dục của nhà trường.
+ Nghe đại diện lãnh đạo xã, phường báo cáo, tự tìm hiểu, thu thập thông tin về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội và phong trào giáo dục địa phương.
+ Nghe báo cáo của đại diện ban chấp hành Đoàn Thanh niên về công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi Đồng.
+ Nghe báo cáo của một giáo viên chủ nhiệm giỏi hay giáo viên dạy giỏi.
+ Tìm hiểu có ghi chép các hoạt động của tổ chuyên môn, chức năng nhiệm vụ của giáo viên, tài liệu, sổ sách lớp, hồ sơ, học bạ học sinh, các văn bản hướng dẫn chuyên môn của các cấp quản lí, phù hợp với đặc trưng của từng ngành học, bậc học.
Yêu cầu chung đối với một báo cáo:
Nội dung một số báo cáo thực tế TTSP năm thứ ba mà giáo viên cần nắm:
+ Những nội dung chính trong báo cáo tổng quát tình hình hoạt động của trường tiểu học.
+ Những nội dung chính trong báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và phong trào giáo dục địa phương của đại diện lãnh đạo xã (phường) nơi trường đóng.
+ Những nội dung chính trong báo cáo của giáo viên giỏi và phương pháp hoạt động của tổ chuyên môn.
+ Những nội dung chính trong báo cáo kinh nghiệm của một giáo viên chủ nhiệm giỏi.
+ Những nội dung chính trong báo cáo của Tổng phụ trách Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường.
+ Những nội dung chính trong báo cáo của đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Tiểu học.
+ Đôi điều cần suy ngẫm.
- Tự tìm hiểu thực tế trong thời gian TTSP tại trường.

2. Thực tập chủ nhiệm lớp:
- Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp cả đợt và từng tuần. Theo dõi, nắm vững tình hình học tập, sức khoẻ, đạo đức của cả lớp, của các học sinh cá biệt, cũng như các hoạt động khác của lớp trong suốt thời gian thực tập, có ghi chép, nhận xét và đánh giá.
- Hướng dẫn các buổi sinh hoạt lớp, tham gia các buổi sinh hoạt Đội Thiếu niên, Sao Nhi đồng. Tổ chức các hoạt động giáo dục: lao động, vui chơi, văn nghệ, thể thao, cắm trại và kỉ niệm các ngày lễ truyền thống.
- Phối hợp với phụ huynh học sinh, Hội phụ huynh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong để làm tốt công tác giáo dục học sinh.

3. Thực tập giảng dạy, với mỗi sinh viên:
- Lập kế hoạch giảng dạy toàn đợt và toàn tuần.
- Dự ít nhất 2 tiết dạy mẫu do giáo viên hướng dẫn hoặc giáo viên dạy giỏi thực hiện, có rút kinh nghiệm học tập.
- Soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học, tập giảng có nhóm sinh viên thực tập và giáo viên hướng dẫn tham dự. Sau mỗi giờ tập giảng có rút kinh nghiệm, đề xuất hoàn thiện bài giảng.
- Lên lớp dạy ít nhất 8 tiết theo chuyên ngành đào tạo dưới sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn. Sau giờ dạy có rút kinh nghiệm, đánh giá, cho điểm.


4. Làm báo cáo thu hoạch:
- Cuối đợt thực tập, mỗi sinh viên làm một báo cáo thu hoạch dưới dạng bài tập nghiên cứu.
- Nhóm sinh viên họp nhận xét, góp ý kiến.
- Giáo viên hướng dẫn hoạt động thực tập chủ nhiệm chấm, cho điểm báo cáo thu hoạch của sinh viên và trực tiếp nộp báo cáo thu hoạch này cho trưởng ban chỉ đạo thực tập cấp trường trước khi kết thúc đợt thực tập 2 ngày.

V. Phương pháp đánh giá kết quả các nội dung TTSP năm thứ ba:
- Kết quả TTSP năm thứ ba của sinh viên được đánh giá, xếp loại như sau:
+ Loại xuất sắc đạt từ điểm 9 đến điểm 10.
+ Loại giỏi đạt từ điểm 8 đến điểm 9.
+ Loại khá đạt từ điểm 7 đến điểm cận 8.
+ Loại trung bình khá đạt từ điểm 6 đến điểm cận 7.
+ Loại trung bình đạt từ điểm 5 đến điểm cận 6.
+ Loại yếu đạt từ điểm 4 đến điểm 5.
+ Loại kém đạt dưới điểm 4.


Giáo viên hướng dẫn hoạt động thực tập giảng dạy chịu trách nhiệm tổng hợp và quyết định điểm thực tập giảng dạy. Giáo viên hướng dẫn hoạt động thực tập chủ nhiệm chịu trách nhiệm tổng hợp và quyết định điểm thực tập chủ nhiệm.
- Điểm ý thức tổ chức kỉ luật, thực hiện nội quy trong đợt thực tập do nhóm sinh viên bình xét, giáo viên hướng dẫn hoạt động thực tập chủ nhiệm phối hợp với giảng viên sư phạm cho điểm.
- Điểm tổng hợp TTSP năm thứ ba(điểm TTSP 3) là điểm trung bình cộng các nội dung thực tập: báo cáo thu hoạch (BCTH) hệ số 1, ý thức tổ chức kỉ luật (TCKL) hệ số 1, thực tập chủ nhiệm lớp (CNL) hệ số 2, thực tập giảng dạy (GD) hệ số 3.
Điểm TTSP 3 =
(BCTH + TCKL + CNL x 2 + GD x 3) : 7
Sinh viên sư phạm vắng mặt quá 20% thời gian quy định của đợt thực tập sư phạm năm thứ ba sẽ không được xét đánh giá kết quả thự tập năm thứ ba. Những sinh viên này phải được thực tập lại theo kế hoạch thực tập sư phạm năm thứ ba của khoá tiếp theo vào năm sau.XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÔ
CÙNG CÁC BẠN SINH VIÊN
Chào tạm biệt
No_avatar
bai viet chua duoc hoan chinh.mong cac ban va quy thay co them vao hoac cho y kien de bai viet duoc hoan chinh hon.Cam on nhieu
 
Gửi ý kiến