Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tài liệu tập huấn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-Phần Tiếng Việt

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:25' 29-09-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
về dự chuyên đề giáo dục kĩ năng sống trong các môn học tiểu học
Đông Ngàn, 22 / 9 / 2010
Chào mừng các thầy cô giáo
Phan thứ hai
Giao duc kĩ năng song trong môn hoc Tieng Viet5
- Mơn Tieng Viet o truong Tieu hoc co nhiem vu hình thanh va phat trien o hoc sinh cac ki nang s? dung tieng viet ( nghe, doc, noi, viet) de hoc tap va giao tiep trong cac mơi truong hoat dong cua l?a tuoi.
- Thong qua hoat dong day va hoc mon Tieng Viet gop phan ren luyen cac thao tac tu duy, gop phan mo rong hieu biet ve t? nhin, x hoi va con nguoi. Do vay chuong trình va noi dung day hoc mơn Tieng Viet o Tieu hoc ch?a d?ng nhieu noi dung lin quan den KNS va co kha nang tích hop giao duc KNS rat cao .

I. Kha năng giao duc kĩ năng song trong môn Tieng Viet ơ Tieu hoc
- KNS đac thu, the hien ưu the cua môn Tieng Viet la KN giao tiep, sau đo la KN nhan thức, bao gom nhan thức the giơi xung quanh, tự nhan thức, ra quyet định…...
- Trong SGK Tieng Viet Tieu hoc, co nhieu bai hoc ma tên goi cua no đã noi rõ muc tiêu giao duc cac kĩ năng giao tiep xã hoi như : Viet thư, Viet tự thuat, Ke chuyen đươc chứng kien hoac tham gia….. Bên canh đo, nhieu bai Luyen từ va câu , bai Tap đoc giơi thieu nhưng văn ban mẫu chuan bị cho viec hình thanh mot so kĩ năng giao tiep cong đong hoac nhưng câu chuyen ma qua đo HS co the rut ra nhưng noi dung ren KNS.
VD1 : Bai tap đoc " Người gc rừng tí hon" sach TV lơp 5 tap 1 tuan 13 co noi dung ren KNS cho HS như:
KN ứng phó với căng thẳng (linh hoạt thông minh trong tình huống bất ngờ )
KN đảm nhận trách nhiệm với cộng động
-
VD2 :Tap làm văn " Luyện tập làm đơn " sach TV lơp 5 tap 1 - tuan 6 co noi dung ren KNS cho HS như:
- KN ra quyết định (bày tỏ sự chia sẻ, cản thông, mong muốn giúp đỡ những nạn nhân chất độc màu da cam. )
- KNthể hiện sự cảm thông(chia sẻ cảm thông với nỗi bất hạnh của những nạn nhân chất độc màu da cam)
VD3: Ke chuyen “ Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai” -TV 5 tuần4. Thông qua noi dung câu chuyen, ren HS mot so KN song như :
KN thể hiện sự cảm thơng(cảm thơng với những nạn nhn của vụ thảm st Mĩ Lai ,đồng cảm với hnh động dũng cam của những người Mĩ cĩ lương tri )
-KN phản hồi,lắng nghe tích cực
Chương trình môn Tieng Viet chu trong ren kĩ năng nhan thức cho HS thông qua mot chương trình mang tính tích hơp.
- Tích hơp giưa kien thức tieng viet vơi cac mang kien thức ve tự nhiên, xã hoi va con ngươi theo nguyên tac đong quy. Hương tích hơp đươc thực hien thông qua he thong chu điem hoc tap. Qua cac chu điem hoc tap, SGK co đieu kien giup HS mơ rong, he thong hoa von từ mot cach tự nhiên va co hieu qua.
- Tích hơp ơ mot đơn vị kien thức va kĩ năng mơi vơi nhưng kien thức va kĩ năng đã hoc trươc đo theo nguyên tac đong tâm. Kien thức va kĩ năng cua lơp trên bao ham kien thức va kĩ năng cua lơp dươi, nhưng cao hơn va sâu hơn.
- Kha năng giao duc KNS cua môn Tieng Viet không chỉ the hien ơ noi dung môn hoc ma con the hien qua PPDH cua GV. Đe hình thanh cac kien thức va ren luyen kĩ năng ma chương trình môn Tieng Viet đat ra vơi HS Tieu hoc, ngươi GV can van dung nhieu PPDH phat huy tính tích cực, chu đong, sang tao cua HS... Thông qua cac hoat đong hoc tap, HS co cơ hoi ren luyen, thực hanh nhieu KNS can thiet.
- Giup HS bươc đau hình thanh va ren luyen cho HS cac kĩ năng song can thiet, phu hơp vơi lứa tuoi.
- Giup cac em nhan biet đươc nhưng gia trị tot đep trong cuoc song.
- HS biet tự nhìn nhan, đanh gia đung ve ban thân đe tự tin, tự trong va không ngừng vươn lên trong cuoc song.
- Giup HS biet ứng xử phu hơp trong cac moi quan he vơi ngươi thân, vơi cong đong va vơi môi trương tự nhiên. Biet song tích cực, chu đong trong moi đieu kien, hoan canh.

II. Muc tiu giao duc ki nang song trong mơn Tieng Viet o Tieu hoc
III. Noi dung va địa chỉ giao duc kĩ năng song trong môn Tieng Viet5
- - Lơp 5 : Co 30 tiet đien hình, trong đo co 6giơ tap đoc,17 giơ tap lam văn, con lai l cc bi ơn tập
- Co bao nhiêu KNS đươc GD qua môn TV ?
- Co bao nhiêu kĩ thuat day hoc tích cực qua môn TV? - Nhưng KNS nao, nhưng KTDH tích cực nao đươc sử dung nhieu nhat ?
* KNS lơp 5 co la :
- KN giao tiep, KN hơp tac, KN lang nghe tích cực,KN xac định gia trị, KN ren luyen theo mẫu, KN thao luan.
* KTDH đươc dung nhieu nhat ở lơp 5 la:
- Lam viec nhom - Trình bay y kien - Hoi - đap

Viec giao duc KNS cho HS co the thực hien trong bat cứ giơ hoc nao. Cac noi dung va địa chỉ nêu ơ trong sach chỉ la nhưng ví du tiêu bieu đe hương dẫn GV :
- Khai thac mot so KNS co trong noi dung day hoc.
- Bang cach thức to chức cac hoat đong day hoc , luyen tap cac kĩ năng song cho HS
Bài soạn theo giáo dục kĩ nAng sống.

Mục tiêu bài học:
Kiến thức
Kĩ nang
Thái độ
II. Các kĩ nang sống cơ bản được giáo dục trong bài.
III. Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng .
IV. Phương tiện dạy học.
V. Tiến trinh dạy học
KTBC
Bài mới
a. Khám phá
b. Kết nối.
c. Thực hành
d. áp dụng
Bài soạn theo hiện hành

I.Mục tiêu bài học:
Kiến thức
Kĩ nang
Thái độ
II. Dồ dùng dạy học
III. Các hoạt động dạy học
IV. Củng cố - dặn dò
Thống nhất bài soạn
I.Mục tiêu:
- Kiến thức
- Kĩ năng :bổ sung thêm
+ Giáo dục tích hợp môi trường
+Giáo dục KNS cho học sinh
- Thái độ
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới
Giới thiệu bài
Nội dung:
+ Hoạt động 1: Bổ sung các phương pháp/ kĩ thuật dạy học; các kĩ năng sống cần rèn cho học sinh
+ Hoạt động 2; 3; 4…: Tương tự hoạt động 1
3. Củng cố - Dặn dò
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
 
Gửi ý kiến