Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Trau dồi vốn từ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Uyên
Ngày gửi: 21h:38' 30-09-2010
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 880
Số lượt thích: 0 người
Chào Mừng
Các thầy cô về dự tiết học
Người dạy: Lê Thị ánh Sen
Trường THCS Sen Thủy


Kiểm tra bài cũ
Hãy nối các thuật ngữ ở cột A với những khái niệm ở cột B sao cho phù hợp.
a. Là lực hút của trái đất.
b. Là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
c. Là nơi có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa.
d. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
Trọng lực
Trường từ vựng
Di chỉ
Thụ phấn
Cột A
Cột B
2.
3.
4.
1.
Ngữ văn 9
Trau dồi vốn từ
Tiết: 37
Trau dồi vốn từ
Em hãy cho bi?t tác giả Ph?m Van D?ng núi lên vấn đề gì?
I. Rèn luyện để nắm vững nghĩa của từ và cách dùng từ.
1. Ví dụ 1.
- Tiếng Việt là một ngôn ngữ có khả năng kết
hợp rất lớn để đáp ứng nhu cầu diễn đạt của
người viết.
- Muốn phát huy khả năng tối đa của tiếng
Việt, mỗi cá nhân phải không ngừng trau dồi
ngôn ngữ của mình mà trước hết phải trau
dồi vốn từ.
Trau dồi vốn từ
Nhận xét:
Trau dồi vốn từ
I. Rèn luyện để nắm vững nghĩa của từ và cách dùng từ.
Trau dồi vốn từ
VÝ dô 2:
Xác định lỗi diễn đạt trong các câu sau:
a. ViÖt Nam chóng ta cã rÊt nhiÒu th¾ng c¶nh ®Ñp.
b. C¸c nhµ khoa häc dù ®o¸n nh÷ng chiÕc b×nh nµy ®· cã c¸ch ®©y kho¶ng 2500 n¨m.
c. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhµ tr­êng ®· ®Èy m¹nh quy m« ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña x· héi.
dự đoán
đẩy mạnh
đẹp
Trau dồi vốn từ
a. ViÖt Nam chóng ta cã rÊt nhiÒu th¾ng c¶nh.
b. C¸c nhµ khoa häc pháng ®o¸n nh÷ng chiÕc b×nh nµy ®· cã c¸ch ®©y kho¶ng 2500 n¨m.
c. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhµ tr­êng ®· më réng quy m« ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña x· héi.
Trau dồi vốn từ
Sửa lại:
Trau dồi vốn từ
2. Kết luận:
Trau dồi vốn từ
Muốn sử dụng tốt tiếng Việt, trước hết cần trau
dồi vốn từ. Rèn luyện để nắm được đầy đủ và
chính xác nghĩa của từ và cách dùng từ là việc
rất quan trọng để trau dòi vốn từ.
Trau dồi vốn từ
Trau dồi vốn từ
II. Rèn luyện để làm tăng vốn từ.
1. Ví dụ: Đoạn văn ở sách giáo khoa
Nhận xét:
Nhà văn Tô Hoài phân tích quá trình trau dồi vốn từ của đại thi hào Nguyễn Du bằng cách học lời ăn tiếng nói của nhân dân.
- Nguyễn Du học từ "áy" ở vùng quê Thái Bình - quê vợ để viết nên "Cỏ áy bóng tà" trong Truyện Kiều.
- Nguyễn Du đã nghe và sáng tạo trên cơ sở công việc của người hái dâu chăn tằm mà viết "Bén duyên tơ" trong Truyện Kiều.
Trau dồi vốn từ
Trau dồi vốn từ
Qua đoạn văn phân tích của Tô Hoài, em hãy cho biết làm thế nào để tăng thêm vốn từ?
2. Kết luận.
II. Rèn luyện để làm tăng vốn từ.
Rèn luyện để tăng thêm những từ chưa
biết và làm tăng vốn từ là việc làm thường
xuyên để trau dồi vốn từ.
Trau dồi vốn từ
Trau dồi vốn từ
III. Luyện tập.
Bài tập 1:
Chọn cách giải thích đúng.
Trau dồi vốn từ
Hậu quả: A. Kết quả sau cùng. B. Kết quả xấu.

Đoạt: A. Chiếm dược phần thắng. B. Thu được kết
quả tốt.
Tinh tú: A. Phần thuần khiết và quý báu. B. Sao trên trời.
B
B
A
Trau dồi vốn từ
III. Luyện tập.
Bài tập 3:
Sửa lỗi dùng từ trong những câu sau:
a. Về khuya, đường phố rất im lặng.
b. Trong thời kì đổi mới, Việt Nam đã thành lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới.
c. Những hoạt động từ thiện của ông khiến chúng tôi rất cảm xúc.
Trau dồi vốn từ
a. Về khuya, đường phố rất yên tĩnh.
b. Trong thời kì đổi mới, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới.
c. Những hoạt động từ thiện của ông khiến chúng tôi rất cảm động.
Trau dồi vốn từ
III. Luyện tập.
Bài tập 6:
Cho các từ ngữ: Phương tiện, cứu giúp, đề bạt, đề xuất, láu táu, hoảng loạn điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
Trau dồi vốn từ
a. Trình ý kiến nguyện vọng lên cấp trên là.......
b. Nhanh nhảu mà thiếu chính chắn là.....
c. Hoảng đến mức có những biểu hiện mất trí là......
đề bạt
láu táu
hoảng loạn
Trau dồi vốn từ
Trau dồi vốn từ
Bài tập 9:
Với mỗi yếu tố Hán Việt sau đây, hãy tìm các từ ghép có yếu tố đó:
Nhóm 1: Bất (Không, chẳng).
Nhóm 2: Giáo (Dạy bảo).
Nhóm 3: Thuần (dễ bảo, chịu khiến).
Nhóm 4: Suy (Sút kém).
Nhóm 1: Bất : Bất công, bất bình, bất lợi, bất thành...
Nhóm 2: Giáo : Giáo dục, giáo dưỡng, giáo huấn, giáo lí.
Nhóm 3: Thuần : Thuần phục, thuần dưỡng, thuần tính...
Nhóm 4: Suy : Suy sụp, suy nhược, suy giảm, suy vong...
Trau dồi vốn từ
Bài tập nâng cao:
Trau dồi vốn từ
Tiếng Việt của chúng ta là một ngôn ngữ trong sáng giàu và đẹp. Điều đó thấy rất rõ và trước hết là của người nông dân. Những câu tục ngữ, thành ngữ nói về cây lúa và mùa màng đã biểu hiện rất phong phú "chồng lúa chiêm, duyên lúa mùa, úa mùa cau, đau mùa lúa...."
Muốn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ta phải học tập lời ăn tiếng nói của họ.
Bình luận ý kiến " Bài nói của Chế Lan Viên"
Muốn sử dụng tinh thông tiếng Việt, ngay từ thời thơ ấu, ta phải rèn luyện các kĩ năng nói nghe, quan sát, diễn đạt. Vốn từ giàu có thì "Ăn mới nên đọi nói mới nên lời" vốn từ nghèo nàn thì ăn nói lúng túng như gà mắc tóc. Vì vậy việc trau dồi vốn từ là quan trọng nhất bỡi lẽ "Có bột mới gột nên hồ".
Trau dồi vốn từ
Trau dồi vốn từ
Hướng dẫn về nhà
- Về nhà học nội dung bài học và hoàn thành các bài tập còn lại trong SGK.
- Chuẩn bị bài mới: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga và trả lời các câu hỏi:
+ Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của tác giả Nguyễn Du?
+ Nhân vật Lục Vân Tiên, Kiều Nghuyệt Nga được giới thiệu như thế nào?
No_avatarf

Nụ hôncum~ on nhoak

 

No_avatar

bai nay thieu nek

No_avatar

BÀI ko hay lắm đâu nha,còn nhiều thiếu sót và dư những cái ko cần thiết lắm

mình chỉ góp ý thôi,nếu đúng thì áp dụngCau mày

 
Gửi ý kiến