Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Đức Hồng
Ngày gửi: 20h:39' 04-10-2010
Dung lượng: 14.8 MB
Số lượt tải: 1115
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Đặng Trần Côn
Q.Tân Phú
Hướng về đại lễ nghìn năm thăng long
T
H
Ă
N
G
L
O
N
G
1
0
1
0
-
2
0
1
0
N
G
H
Ì
N
N
Ă
M
L

C
H
S

Nông nghiệp được chú trọng
Em có suy nghĩ gì về tình hình nông nghiệp thời Đinh – Tiền Lê ?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Chia đều cho
Nghĩa vụ thuế,lính,lao dịch
Vua
Ruộng của làng xã
Nông dân cày
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
Vua cày tượng trưng vào đầu mùa.
Quan tâm, khuyến khích sản xuất nông nghiệp.
Cày tịch điền là gì? Mục đích ?
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Lễ hội tịch điền
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Nhà Đinh xây dựng đất nước
Mở rộng diện tích trồng trọt, đưa nước lên đồng ruộng dễ dàng.
Phát triển nông nghiệp, đạt năng suất cao.
Khai hoang ? Làm thủy lợi? Mục đích? Có kết quả như thế nào ?
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ
Nông nghiệp trồng lúa nước
Nông nghiệp:
+ Ruộng của làng xã, chia cho dân (dân có nghĩa vụ với vua)
+ Vua tổ chức cày tịch điền.
+ Khai hoang, thủy lợi, nuôi tằm…
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Nhà Đinh xây dựng đất nước
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ
- Các xưởng thủ công: đúc tiền, rèn vũ khí, may mặc, xây dựng…được hình thành.
Sự phát triển thủ công nghiệp thể hiện ở những mặt nào ?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Chùa Dư Hàng có nguồn gốc từ thời tiền lê (980 – 1009)
Cuối thời vua Lê đại hành đã có vị sư tổ đến thuyết pháp giáo lý nhà phật
Thiên Phúc TrấnBảo. 
Tiền thời Tiền Lê, Lê Đại Hành 980 – 1009
Đồng tiền này đúc 984 ->988
Gạch "Đại Việt quốc quân thành chuyên" 
thời Đinh - Tiền Lê
Đĩa đá vua Tống tặng vua Lê Đại Hành.
- Dệt lụa, làm giấy, đồ gốm cũng tiếp tục phát triển.
Kể tên một số nghề thủ công cổ truyền trong nhân dân ?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Trồng dâu
Nuôi tằm
 trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ
nhộng của con sâu sẽ biến thành bướm
- Xây dựng. Vì nhu cầu nhà ở, thành thị, cung điện, chùa…
Theo em ngành nào phát triển nhất? Vì sao?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Miêu tả cung điện Hoa Lư
Thủ công nghiệp:
+ Lập xưởng thủ công nhà nước.
+ Tập trung nhiều thợ giỏi (đúc tiền, vũ khí, y phục, xây dựng…)
+ Các nghề dân gian phát triển.
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Nhà Đinh xây dựng đất nước
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ
- Nhiều khu chợ được hình thành, buôn bán trong và ngoài nước phát triển…
Thương nghiệp có gì đáng chú ý ?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
- Củng cố nền độc lập ->tạo điều kiện cho ngoại thương phát triển.
Việc thiết lập quan hệ bang giao vơi Tống có ý nghĩa gì ?
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Nông + thủ công + thương nghiệp.
Nông nghiệp quan trọng nhất. Vì là ngành kinh tế chính
Nền kinh tế phong kiến bao gồm những ngành nào? Ngành nào quan trọng nhất? Vì sao
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Thương nghiệp:
+ Ngoài nước ở biên giới Việt Trung.
+ Trong nước ở các chợ làng quê.
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1> Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
Có 2 tầng lớp cơ bản:
Thống trị: Vua, các quan, một ít nhà sư.
Bị trị: nông dân (chiếm đa số), thương nhân, thợ thủ công, địa chủ và nô tì.
Xã hội có những tầng lớp nào? Bao gồm ai?
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
a. Xã hội:
Trường – lớp – số người biết chữ rất ít.
Nho học đã xâm nhập vào nước ta (sữ dụng bằng chữ Hán).
Chưa có ảnh hưởng lớn, chưa có hệ thống giáo dục thi cử.
Chứng tỏ giáo dục chưa phát triển ?
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
a. Xã hội:
Do đạo phật được truyền bá rộng, nhà sư có học, giỏi chữ Hán ->trực tiếp dạy học, cố vấn trong ngoại giao…Vạn Hạnh, Đỗ Nhuận
Vì sao một số ít nhà sư được đặt vào thành phần thống trị ?
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
a. Xã hội:
Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi (chùa Dư Hàng, Nhất Trụ, Bà Ngô…)
Chứng tỏ đạo phật truyền bá rộng rãi ?
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
a. Xã hội:
Chùa Nhất Trụ
Chùa Bà Ngô
+ Thống trị: Vua, quan, một ít nhà sư.
+ Bị trị: Nông dân (đa số), thợ thủ công, thương nhân, nô tì.
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
a. Xã hội:
Vua
Quan văn – Quan võ – Tăng quan
Nô tì
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
a. Xã hội:
Nông dân, thợ thủ công, thương nhân, địa chủ
Bị trị
Thống trị
Rất bình dị, nhiều loại hình văn hóa dân gian như ca hát, đua thuyền, đấu vật…
Đời sống sinh hoạt của người dân diễn ra như thế nào ?
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
b. Văn hóa:
Thắc chặc tình đoàn kết, rèn luyện cho con người có sức khỏe tốt.
Các hình thức sinh hoạt này có ý nghĩa gì đối với người dân ?
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
b. Văn hóa:
- Giáo dục chưa phát triển.
- Nho học chưa ảnh hưởng.
- Phật giáo được truyền bá rộng rãi (xây nhiều chùa, coi trọng nhà sư)
- Nhân dân ca múa, đua thuyền, đấu vật…trong các ngày lễ hội.
2> Đời sống xã hội và văn hóa
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA
b. Văn hóa:
Lễ hội đền thờ Lê Hoàn là hình thức tôn vinh người anh hùng dân tộc.Tổ chức vào các ngày 7-9/03 âm lịch hàng năm tại thôn trung lập xã xuân lập-thọ xuân. Nhằm tưởng nhớ tới vua lê đại hành-người đã có công đánh tan quân xâm lược nhà tống 981. trong đền làm lễ đại tế, bên ngoài tổ chức các trò chơi dân gian như đấu vật, bắn nỏ, đua thuyền…
Đền Vua Lê Đại Hành
Lam Kinh nằm trên đất huyện Thọ Xuân, một huyện
đã sinh cho dân tộc VN 2 đời vua Lê(tiền lê - hậu lê)
Các lĩnh vực
Tình hình phát triển
Kinh tế:
+ Nông nghiệp
Ruộng của làng xã, chia cho dân (dân có nghĩa vụ với vua)
+ Vua tổ chức cày tịch điền.
+ Khai hoang, thủy lợi, nuôi tằm…
Lập bảng tình hình phát triển kinh tế
Kinh tế:
+ Thủ công nghiệp
+ Lập xưởng thủ công nhà nước.
+ Tập trung nhiều thợ giỏi (đúc tiền, vũ khí, y phục, xây dựng…)
+ Các nghề dân gian phát triển.
Kinh tế:
+ Thương nghiệp
+ Ngoài nước ở biên giới Việt Trung.
+ Trong nước ở các chợ làng quê.
Các lĩnh vực
Tình hình phát triển
Xã hội:
+ Thống trị: Vua, quan, một ít nhà sư.
+ Bị trị: Nông dân (đa số), thợ thủ công, thương nhân, địa chủ và nô tì.
Lập bảng tình hình phát triển xã hội-văn hóa
Văn hóa:
- Giáo dục chưa phát triển.
- Nho học chưa ảnh hưởng.
- Phật giáo được truyền bá rộng rãi (xây nhiều chùa, coi trọng nhà sư)
- Nhân dân ca múa, đua thuyền, đấu vật…trong các ngày lễ hội.
Hướng về nghìn năm Thăng Long
T
H
Ă
N
G
L
O
N
G
1
0
1
0
-
2
0
1
0
N
G
H
Ì
N
N
Ă
M
L

C
H
S

Avatar

cám ơn cô hay quá

Thè lưỡi

No_avatar

cũng được cảm ơn cô nhiềuNháy mắt

Avatar

the nay thi coppy moi suong chuCười nhăn răngCười nhăn răng

No_avatar
còn thiếu câu hỏi cuối
Avatar
sao ma nhieu qua vay co day noi 45 phut ko ? nhung cung rat hay
No_avatar

Cười nhăn răngMỉm cườithank

 

Avatar

cung hay

Nháy mắt

 

No_avatar

Lè lưỡi

 

No_avatar

Hay Cười nhăn răng

 

 
Gửi ý kiến