Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai My
Ngày gửi: 22h:19' 04-10-2010
Dung lượng: 281.0 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
Giáo Viên Trình Bày
MAI THỊ BÍCH DIỆP
Dạy Môn : Toán
Lớp 2


Kiểm tra bài cũ :
- Thứ năm tuần này là 17. Thứ năm tuần trước là ngày nào ?
Xem tờ lịch và cho biết:
- Tháng 12 có bao nhiêu ngày ? Ngày 1 tháng 12 là thứ mấy?
- Các ngày chủ nhật trong tháng 12 là những ngày nào?
Kiểm tra bài cũ :
2. Đặt tính rồi tính :
15 - 8
42 + 39
4 2
+ 3 9
8 1
15
- 8
7
Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009
Môn : Toán
Bài :
Ôn tập về phép cộng và phép trừ
Bài 1: Tính nhẩm:
2 + 9 =
7 + 9 =
16 - 7 =
16 - 9 =
8 + 4 =
4 + 8 =
12 - 8 =
12 - 4 =
6 + 5 =
5 + 6 =
11 - 6 =
11 - 5 =
9 + 7=
11 - 9 =
11 - 2 =
9 + 2 =
16
16
7
11
11
9
12
12
9
2
8
5
6
4
11
11
Tính nhẩm, cộng, trừ trong phạm vi 20.
Bài 2: Đặt tính rồi tính :
38 + 42
38
+ 42
80
47 + 35
47
+ 35
82
36 + 64
36
+ 64
100
81 - 27
81
27
54
63 - 18
63
- 18
45
100 - 42
100
- 42
58
Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
Bài 3:
Số
?
a.
c.
b.
+1
+7
Thaûo luaän nhoùm: Hai pheùp tính ôû caùc phaàn coù lieân quan vôùi nhau khoâng ? Vaø lieân quan nhö theá naøo ?
- Nhóm A làm bài a,b,c
+3
+5
10
10
17
15
- Nhóm B làm bài a,b
- Nhóm C làm bài a,c
9 + 8 =
9 + 6 =
9 + 1 + 5 =
17
15
15
7 + 8 =
15
Cộng nhẩm trong phạm vi 20.
Bài 4: Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây ?
Tóm tắt :
Lớp 2A :
Số cây lớp 2B trồng là :
48 +12 = 60 ( cây )
Đáp số : 60 cây
48 caây
Lớp 2B :
12 caây
Bài toán về nhiều hơn.
Bài giải
? caây
Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009
Môn : Toán
Bài : Ôn Tập về phép cộng và phép trừ
NỘI DUNG :
- Tính nhẩm cộng, trừ trong phạm vi 20.
- Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
- Cộng nhẩm trong phạm vi 20.
- Bài toán về nhiều hơn.
Trò chơi : Ai nhanh hơn?
Điền số ?
a) 72 + = 72 b) 85 - = 85
0
0
Chúc mừng
Các
Chiến thắng
Bạn

 
Gửi ý kiến