Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: hà duy chung
Người gửi: Hà Duy Chung (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:07' 11-10-2010
Dung lượng: 1'016.5 KB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
Làm thế nào để biết chính xác thể tích của cái đinh ốc và hòn đá?
BÀI 4
I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG
THẤM NƯỚC
1. Dùng bình chia độ:
Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ
C1
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
Hình 4.2
V1
V2
V= V2- V1
Cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ
Đo thể tích chất lỏng trong bình (V1)
Buộc hòn đá và bỏ nhẹ vào bình.
Mực chất lỏng trong bình dâng lên (V2)
C1
Vậy: Thể tích của hòn đá là V=V2-V1
1. Dùng bình chia độ:
I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG
THẤM NƯỚC
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
2. Dùng bình tràn:
Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì người ta dùng thêm bình tràn và bình chứa để đo thể tích của nó như ở hình 4.3a
C2
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
? Hãy mô tả cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn vẽ ở hình 4.3
I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
2. Dùng bình tràn:
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
Hình 4.3
Thể tích của vật V= 80 cm
I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
2. Dùng bình tràn:
Đặt bình chứa dưới vòi bình tràn
Bỏ hòn đá vào bình tràn -> nước trong bình tràn chảy qua bình chứa
C2
Đổ nước trong bình chứa vào bình chia độ -> ta biết thể tích của hòn đá
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
Cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn:
a) (1).............. vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2).................. bằng thể tích của vật.
dâng lên
I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
C3
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
Thả chìm
- tràn ra
- thả chìm
- thả
- dâng lên
I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
C3
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
- tràn ra
- thả chìm
- thả
- dâng lên
b) Khi vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ thì (3).................. vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4) .............. bằng thể tích của vật
tràn ra
thả
I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG
THẤM NƯỚC
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
? Kết luận:
Để đo thể tích vật rắn không thấm nước,
có thể dùng bình chia độ, bình tràn
I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG
THẤM NƯỚC
3. Thực hành: Đo thể tích vật rắn
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
II. VẬN DỤNG:
Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật như ở hình 4.4 thì cần phải chú ý điều gì?
C4
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
Neáu duøng ca thay cho bình traøn vaø baùt to thay cho bình chöùa ñeå ño theå tích cuûa vaät nhö ôû hình 4.4 thì caàn phaûi chuù yù:
C4
II. VẬN DỤNG:
- Lượng nước bám vào ca, bát.
- Cần đổ đầy nước vào ca trước khi thả vật vào.
- Khi đổ nước từ bát to vào bình chia độ cần chú ý không để nước chảy ra ngoài
II. VẬN DỤNG:
Hãy tự làm một bình chia độ: Dán băng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm tiêm bơm 5cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5cm3 vào băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi 10cm3, 15cm3 ... cho đến khi nước đầy bình chia độ
C5
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
II. VẬN DỤNG:
Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.
C6
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
Củng cố bài học
Qua bài học hãy cho biết để đo thể tích của một vật không thấm nước ta có thể dùng mấy cách, đó là những cách nào? Nêu cách đo
Đối với những vật rắn thấm nước ta có thể đo thể tích của chúng được không? Hãy đề xuất phương án tiến hành thí nghiệm kiểm tra?
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
Hướng dẫn về nhà
Về nhà làm đồ dùng theo hướng dẫn của C5, C6
Đọc phần có thể em chưa biết
Làm các bài tập 4.1, 4.2, 4.3 trong sách bài tập trang 7-8
ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
BÀI 4
Chúc các em vui khoẻ, học tập tốt!
Tạm biệt các em!
Avatar

bai lam nay cung duoc Mỉm cười

 
Gửi ý kiến