Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

On tap vat ly 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:52' 12-10-2010
Dung lượng: 95.2 KB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP
NỘI DUNG: GIÁO VIÊN: PHAN MINH TUẤN
ÔN TẬP HỌC KỲ 1 Năm học: 2007-2008 LỚP 12A8 - 12A9 CÂU 1: CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG
Một vật dao động điều hòa, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là:
a. 6cm
c. 12cm
b. -6cm
d. -12cm
CÂU 2: CHON PHƯƠNG ÁN ĐÚNG
Một lò xo có khối lượng không đáng kể có chiều dài tự nhiên l0, được treo vào một điểm cố định. Treo vào lò xo một vật khối lượng m1 = 100g thì độ dài của lò xo là l1 = 31cm. Treo thêm một vật khối lượng m2 = 100g vào lò xo thì độ dài của lò xo là: l2 = 32cm. Lấy g = 10m/s2.độ cứng của lò xo có giá trị nào sau đây:
a. 50 N/m
b. 100 N/m
c. 200 N/m
d. Một giá trị khác
CÂU 3:
Một lò xo có khối lượng không đáng kể có chiều dài tự nhiên l0, được treo vào một điểm cố định. Treo vào lò xo một vật khối lượng m1 = 100g thì độ dài của lò xo là l1 = 31cm. Treo thêm một vật khối lượng m2 = 100g vào lò xo thì độ dài của lò xo là: l2 = 32cm. Lấy g = 10m/s2.Chiều dài l0 là:
a. 20cm
b. 30cm
c. 25cm
d. Một giá trị khác
CÂU 4:
sóng cơ học là quá trình truyền ……… trong một môi trường. Chọn giữ kiện đúng nhất trong các dữ kiện sau điền vào chỗ trộng
a. Dao động và năng lượng
b. Các phần tử vật chất
c. Dao động
d. Cả a, b, c đều đúng
CÂU 5:
Điện dung của tụ điện trong mạch dao động bằng 0,2 μF. Để mạch có tần số riêng bằng 500Hz thì hệ số tự cảm của cuộn cảm phải có giá trị nào sau đây (π2=10)
a.0,1 H
b. 0,2 H
c. 0,5 H
d. 0,8 H
CÂU 6:
Dòng điện một chiều tạo bởi máy phát điện một chiều mà phần ứng chỉ có một khung dây có tính chất nào sau đây:
a. Có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian
b. Giống dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ
c. Giống dòng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có gắn thêm bộ lọc
d. Cả hai tính chât b và c
CÂU 7:
17. Một dây AB dài 90 cm có đầu B thả tự do. Tạo ở đầu A một dao động điều hòa ngang có tần số 100 Hz ta có sóng dừng, trên dây có 4 múi nguyên. Vận tốc truyền sóng trên dây có giá trị bao nhiêu?
a. 20 m/s
b. 40 m/s
c. 30 m/s
d. 60 m/s
CÂU 8:
Một người cao 1,7m có mắt cách cách đỉnh đầu 10 cm, đứng nhìn vào một gương phẳng thẳng đứng. Khoảng cách từ bờ dưới của gương tới mặt đất nằm ngang có giá trị tối đa là bao nhiêu thì người đó thấy được ảnh của chân mình trong gương?
a. 0,8 m
b. 0,85 m
c. 0,75 m
d. 0,6 m
CÂU 9:
Điều nào sau đây là sai khi nói về đường đi của tia sáng qua gương cầu.
a. Tia tới song song trục chính của gương cầu lõm cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm chính của gương.
b. Tia tới song song trục chính của gương cầu lồi cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm chính của gương.
c. Tia tới đỉnh gương cầu cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính.
d. Tia tới qua tâm C của gương cầu lõm cho tia phản xạ trùng với tia tới.
CÂU 10:
Một mạng điện 3 pha hình sao có hiệu điện thế pha là 127v. Hiệu điện thế dây có giá trị bao nhiêu?
a. 110 v
b. 220 v
c. 380 v
d. 127 v
CÂU 11:
Hai điểm M1, M2 ở trên cùng một phương truyền của sóng, cách nhau một khoảng d. Sóng truyền từ M1 tới M2. Độ lệch pha của sóng ở M2 so với sóng ở M1 là:
a. Δφ = 2πd/λ
b. Δφ = -2πd/λ
c. Δφ = 2πλ/d
d. Δφ = -2πλ/d
CÂU 12:
Năng lượng của một con lắc biến đổi bao nhiêu lần nếu tần số của nó tăng gấp 3 lần và biên độ giảm 2 lần?
a. 3/2 lần
b. 2/3 lần
c. 9/4 lần
d. Không đổi
CÂU 13:
Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo?
a. Cơ năng của con lắc tỷ lệ với bình phương của biên độ dao động
b Có sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng
c. Cơ năng là một hàm số sin theo thời gian với tần số bằng tần số dao động của con lắc
d. Cơ năng tỷ lệ với bình phương của tần số dao động
CÂU 14:
Một mạch dao động khi dùng tụ điện C1 thì tần số riêng của mạch là f1 = 30 kHz, khi dùng tụ điện C2 thì tần số riêng của mạch là f2 = 40 kHz. Khi mạch dao động dùng hai tụ C1 và C2 ghép song song thì tần số riêng của mạch là:
a. 35 KHz
b. 48 KHz
c. 50 KHz
d. 24 KHz
CÂU 15:
Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu theo hình sao vào mạng điện ba pha có hiệu điện thế dây là 380V. Động cơ có công suất 10 kW và hệ số cosφ = 0,8. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mỗi cuộn dây của động cơ có giá trị bao nhiêu?
a. 19,8 A
b. 56,7 A
c. 38,6 A
d. 18,9 A
CÂU 16:
Một lò xo khối lượng không đáng kể có chiều dài tự nhiền l0, được treo vào một điểm cố định. Treo vào lò xo một vật khối lượng m1 = 100g thì độ dài của lò xo là l1 = 31 cm. Treo thêm một vật khối lượng m2 = 100g vào lò xo thì độ dài của lò xo là l2 = 32 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài l0 là:
a. 30 cm
b. 20 cm
c. 30,5 cm
d. 28 cm
CÂU17:
Tạo sóng ngang trên một dây đàn hồi 0x. Một điểm M cách nguồn phát sóng O một khoảng d = 50 cm có phương trình dao động UM = 2sinπ(t – l/20 ) cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 10 m/s. Phương trình dao động của nguồn O là:
a. U0 = 2sinπ(t + l/20)
b. U0 = 2cos(πt – π/20 )
c. U0 = 2sin(πt – π/20 )
d. U0 = 2sinπt
CÂU 18:
Một cuộn dây có điện trở thuần R, hệ số tự cảm L. Mắc cuộn dây vào một hiệu điện thế một chiều 12V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,24A. Mắc cuộn dây vào một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz giá trị hiệu dụng 100v thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 1A. Khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều thì hệ số công suất của cuộn dây là:
a. 0,5
b. 0,866
c. 0,25
d. 0,577
CÂU 19:
Dao động ...... là dao động của một hệ chỉ chịu ảnh hưởng của nội lực. Điền vào chỗ trống (......) một trong các cụm từ sau:
a. Tuần hoàn
b. Tự do
c. Cưỡng bức
d. Tắt dần
CÂU 20:
Trong dao động điều hòa của con lắc đơn, cơ năng của con lắc bằng:
a. Thế năng của nó ở vị trí biên
b. Tổng động năng và thế năng ở một vị trí bất kỳ
c. Động năng của nó khi qua vị trí cân bằng
d. a, b, c đều đúng
CÂU 21:
Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 100 (Ω) một cuộn cảm thuần L = 2/π (H) và một tụ điện C = 10-4/π F nối tiếp. Mắc mạch vào hiệu điện thế xoay chiều u = 2002 sin100лt (v). Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm là:
a. UL = 400sin(100πt + π/ 4 )
b. UL = 400sin(100πt – π/4 )
c. UL = 400sin(100πt - 3π/4 )
d. UL = 400sin(100πt + 3π/4 )
CÂU 22:
Điều nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều 3 pha.
a. Dòng điện xoay chiều 3 pha là sự hợp lại của 3 dòng điện xoay chiều một pha.
b. Dòng điện xoay chiều 3 pha được tạo bởi máy phát điện xoay chiều 3 pha
c. Dòng điện xoay chiều 3 pha được tạo bởi máy phát điện xoay chiều 3 pha hay 3 máy phát điện xoay chiều 1 pha.
d. a và c đúng
CÂU 23:
Một bể nước có mặt thoáng AB. Trên cùng một đường thẳng đứng OP, người quan sát đặt mắt ở O trên mặt thoáng 120 cm nhìn xuống, con cá đặt mắt ở P dưới mặt thoáng 80 cm nhìn lên. Nước có n = 4/3. Cá như thấy người cách mắt mình bao nhiêu?
a. 240 cm
b. 180 cm
c. 160 cm
d. 200 cm
CÂU 24:
Điểm nào sau đây là đúng khi nói về ảnh cho bởi gương phẳng:
a. Vật thật cho ảnh thật thấy được trong gương
b. Vật thật cho ảnh ảo thấy được trong gương
c. Vật ảo cho ảnh ảo thấy được trong gương
d. Vật ảo cho ảnh thật thấy được trong gương
CÂU 25:
Một vật đặt trước gương cầu 30 cm cho một ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật 2 lần. Xác định vị trí của ảnh?
a. Trước gương 60 cm
b. Trước gương 15 cm
c. Sau gương 60 cm
d. Sau gương 15 cm
CÂU 26:
Kết luận nào sau đây là sai khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC
a. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của điện tích của tụ điện
b. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của cường độ dòng điện
c. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường
d. Đó là quá trình biến đổi tuần hoàn của năng lượng của mạch
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓