Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 2. Let’s sing

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Anh Tuấn
Ngày gửi: 20h:07' 12-10-2010
Dung lượng: 27.4 MB
Số lượt tải: 579
Số lượt thích: 0 người
TrườngTiểu Yên Phú
Môn: Tiếng Anh lớp 5
Teacher:
nguyễn thị đông
Hãy nối các bức tranh sau với các từ tương ứng?
Tranh 1
Tranh 2
Tranh
Từ
cat
hat
Warm up and review:
Hãy nối các bức tranh sau với các từ tương ứng?
Tranh 3
Tranh 4
Tranh
Từ
can
van
Warm up and review:
Wednesday, October, 13rd, 2010.
Lesson 16: Unit 2:
Let`s read and let`s listen.
Wednesday, October, 13rd, 2010.
Lesson 16: Unit 2:
Let`s read and let`s listen.
I) Let`s read
Present the vocabulary
bed
red
Ted
hen
pen
ten
net
pet
wet
bed
red
Ted
hen
pen
ten
net
pet
wet
b
ed
ed
ed
en
et
en
en
et
r
T
h
p
t
n
w
p
et
Wednesday, October, 13rd, 2010.
Lesson 16: Unit 2:
Let`s read and let`s listen.
I) Let`s read
1.Word Families
Open your books to page 16
Listen and point to
the pictures in your books
2.Can you read?
Wednesday, October, 13rd, 2010.
Lesson 16: Unit 2:
Let`s read and let`s listen.
I) Let`s read
1.Word Families
Ted is in the red bed.
The ten pens are by the hen.
The wet pet is in the net.
Wednesday, October, 13rd, 2010.
Lesson 16: Unit 2:
Let`s read and let`s listen.
I) Let`s read
1.Word Families
2.Can you read?
II) Let`s listen
a
b
b
Open your books to page 17
C
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
b
a
a
a
a
a
a
a
v
v
v
v
a shopkeeper
a police officer
Wednesday, October, 13rd, 2010.
Lesson 16: Unit 2:
Let`s read and let`s listen.
I) Let`s read
1.Word Families
2.Can you read?
II) Let`s listen
Thank you very much!
Good bye! See you again!
 
Gửi ý kiến