Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thiện Nhàn
Ngày gửi: 21h:12' 12-10-2010
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 220
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy
cô giáo về dự giờ
Môn Lịch sử 7
Nêu những nét phát triển của nền kinh tế tự chủ dưới thời Đinh - Tiền Lê?
Kiểm tra bài cũ:
Chương II
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ
( Thế kỉ XI - XII )
BÀI 10
Tiết 14:

NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC.
1. Nhaø Lyù thaønh laäp:
Bối cảnh ra đời nhà Lý :
* Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh nối ngôi và năm 1009 thì qua đời.
* Triều thần chán ghét nhà Lê đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.

Hỏi: Lý Công Uẩn đã làm gì khi lên ngôi?
Hình rồng bay
Chiếu dời đô- Đại Việt sử ký toàn thư
1. Nhaø Lyù thaønh laäp:
- Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là thành Thăng Long.
Kinh thành
Thăng
Long
1. Nhaø Lyù thaønh laäp:
- Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành là Thăng Long.
- Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.
Thảo luận:
- Nêu và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý
- Nhận xét tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý với thời Tiền Lê.
BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI LÝ
CÁC QUAN VÕ
24 LỘ, PHỦ
HUYEÄN
HƯƠNG, XÃ
HƯƠNG XÃ
VUA, QUAN ÑAÏI THAÀN
CÁC QUAN VĂN

NHÀ TIỀN LÊ NHÀ LÝ
CÁC QUAN VĂN
CÁC QUAN VÕ
24 LỘ, PHỦ
HUYỆN
HƯƠNG, XÃ
HƯƠNG, XÃ
VUA
THÁI SƯ
ĐẠI SƯ
VUA, QUAN ÑAÏI THAÀN
CÁC QUAN VĂN
CÁC QUAN VÕ
PHỦ
CHÂU
10 LỘ
TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN
1. Nhaø Lyù thaønh laäp:
- Tổ chức bộ máy nhà nước:
+ Chính quyền trung ương:Đứng đầu là vua, dưới có quan đại thần và các ban ở hai ban văn, võ.
+ Chính quyền địa phương: Cả nước chia thành 24 lộ, phủ, dưới là huyện, hương và xã
2. Luật pháp và quân đội
-Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình Thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.
-Nội dung: Những quy định chặt chẽ về việc bảo vệ vua và cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản nhân dân,nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò,bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Người phạm tội bị xử phạt nghiêm khắc.

Hỏi:Nhà Lý ban hành bộ luật có tên gọi là gì?
Nội dung.
Cấm quân
Quân địa phương
Tượng binh
Thuỷ binh
Kỵ binh
2. Luật pháp và quân đội
Quân đội: Có cấm quân và quân địa phương. Bao gồm quân bộ, thuỷ, kị và tượng binh. Thực hiện chính sách "Ngụ binh ư nông".
Hỏi: Quân đội nhà Lý được tổ chức như thế nào?
Hỏi:- Nhà Lý đã thi hành chủ trương gì để bảo vệ khối đoàn kết dân tộc?
- Nhà Lý có chính sách gì đối với các nước láng giềng?
* Chính sách đối nội, đối ngoại.
- Củng cố khối đoàn kết dân tộc.
- Đặt quan hệ bình thường với nhà Tống,
Cham Pa.
- Kiên quyết bảo toàn lãnh thổ.
Bài tập
4
5
6
6
1
2
3
Lộ - Phủ
Các quan võ
Huyện
Các quan văn
Vua quan đại thần
Hương - xã
Hương - xã
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Hoàn chỉnh sơ đồ để thấy rõ sự phân cấp của bộ máy chính quyền nhà Lý
Người có công dẹp loạn 12 sứ quân.
Câu hỏi 1
Đinh Bộ Lĩnh
Mùa xuân năm 970 vua Đinh đặt niên hiệu là gì?
Câu hỏi 2
Thái Bình
Khi Đinh Tiên Hoàng mất các tướng lĩnh và quân đội suy tôn ai lên làm vua để chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống.
Câu hỏi 3
Lê Hoàn
Thời Lê ông vua càn rỡ tàn bạo khiến triều thần ngoài nội ai cũng căm giận, vì ăn chơi sa đọa nên ông chỉ nằm không thể ngồi khi yết triều, người ta thường gọi ông là Lê Ngoạ Triều.
Câu hỏi 4
Lê Long Đĩnh
Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước ta là gì?
Câu hỏi 5
Đại Việt
Kinh đô của nước Đại Việt được gọi tên là gì?
Câu hỏi 6
Thăng Long
Về quân đội nhà Lý thi hành chính sách gửi binh về nhà nông cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng gọi là chính sách gì?
Câu hỏi 7
Chính sách ngụ binh ư nông
1
2
3
4
5
6
7
Đ I N H B Ộ L Ĩ N H
T H Á I B Ì N H
L Ê H O À N
L Ê L O N G Đ Ĩ N H
Đ Ạ I V I Ệ T
T H Ă N G L O N G
N G Ụ B I N H Ư N Ô N G
ĐÁP ÁN
1
2
3
4
5
6
7
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
và các em học sinh về dự tiết học !
No_avatar

hhhhhhiiiiiiiii hhhhhhhhhhaaaaaaaa 

No_avatarf

good

 

No_avatar

chán phèo

 
Gửi ý kiến