Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 3. A trip to the countryside

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Suu tam
Người gửi: Trương Nhật Duy
Ngày gửi: 13h:35' 13-10-2010
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 942
Số lượt thích: 0 người
Presented by:

SCHOOL YEAR 2009 - 2010
Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
Period 17
English 9
Ly Nhan DISTRICT EDUCATION TRAINING SERVICE
Nam Cao JUNIOR HIGH SCHOOL
Lesson3: LISTEN
store
bridge
airport
Bamboo forest
bufallo
cow
Look at the pictures in 20 seconds and try to remember what you see
KIM`S GAME
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PRE LISTENING
-(a) gas station :
-(a) pond :
- To get fuel :
(a) parking lot :
- (a) highway :
trạm xăng
cái ao
đổ xăng
bãi đỗ xe
đường quốc lộ
Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
Lesson3: LISTEN
Vocabulary
2
1
3
5
4
parking lot
gas station
highway
pond
get fuel
What and where
PRE LISTENING
Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
Lesson3: LISTEN
WHIL LISTENING
Matching
2. Gas station
1. Airport
3. Pond
4. Highway No. 1
5. Banyan tree
6. Store
7. Bamboo forest
8. Dragon bridge
9. Parking lot
Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
Lesson3: LISTEN
c
I
A
H
G
F
B
D
E
H
B
A
E
c
D
G
I
F
5
3
4
6
1
2
a. Going through a small bamboo forest.
b. Getting some fuel at the gas station.
c. Collecting Ba and his family.
d. Turning left onto a smaller road.
e. Dropping everyone off at the parking lot.
f. Crossing the Dragon Bridge.
WHILE LISTENING
Ordering statements
Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
Lesson3: LISTEN
a. Going through a small bamboo forest.
b. Getting some fuel at the gas station.
c. Collecting Ba and his family.
d. Turning left onto a smaller road .
e. Dropping everyone off at the parking lot.
f. Crossing the Dragon Bridge.
1
2
3
4
5
6
WHILE LISTENING
Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
Lesson3: LISTEN
POST LISTENING
Retelling the story
Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
Lesson3: LISTEN
IV. HOMEWORK
- Learn the vocabulary.
Write the summary in your notebook.
- Prepare unit 3: lesson 4: Read
POST LISTENING
Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
Lesson3: LISTEN
Thank you!
 
Gửi ý kiến