Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 09h:51' 26-10-2010
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 475
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp.
trường thcs đông nam
Ngày dạy: 26/11/2009
Kiểm tra bài cũ.
Câu hỏi:
Điều kiện tự nhiên của Duyên hải Nam Trung Bộ có
những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế?
Trả lời:
* Thuận lợi:
- Vị trí nối liền giữa phía Bắc, phía Nam đất nước.
- Có nhiều thuỷ sản, tiềm năng du lịch phong phú.
- Đồng cỏ rộng, khoáng sản phong phú.
* Khó khăn:
- Nhiều thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán)
- Quá trình hoang mạc hoá ngày càng mở rộng
Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ.
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
.
Hoạt động nhóm (5 phút):
Nhóm 1: Hoàn thành yêu cầu phiếu học tập số 1
Nhóm 2: Hoàn thành yêu cầu phiếu học tập số 2
1. Nông nghiệp:
Hoạt động nhóm :
Nhóm 1: Hoàn thành yêu cầu phiếu học tập số 1
Quan sát bảng số liệu 26.1SGK em hãy:
? So sánh giá trị thuỷ sản và đàn bò của vùng với cả nước? (Biết đàn bò cả nước khoảng 4 triệu con, thuỷ sản cả nước năm 2002 là 2647,4 nghìn tấn).
? Vì sao nuôi bò và khai thác thuỷ sản là thế mạnh của vùng?
? So sánh bình quân lương thực theo đầu người của Duyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước?
? Nêu những khó khăn lớn trong trồng cây lương thực ở đây?
Hoạt động nhóm:
Nhóm 2: Hoàn thành yêu cầu phiếu học tập số 2
Quan sát bảng số liệu em hãy:
Lược đồ kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ
Các nhóm hoàn thành bài tập nhóm
Hoạt động nhóm :
Nhóm 1: Hoàn thành yêu cầu phiếu học tập số 1
Quan sát bảng số liệu 26.1SGK em hãy:
? So sánh giá trị thuỷ sản và đàn bò của vùng với cả nước? (Biết đàn bò cả nước khoảng 4 triệu con, thuỷ sản cả nước năm 2002 là 2647,4 nghìn tấn).
? Vì sao nuôi bò và khai thác thuỷ sản là thế mạnh của vùng?
Hoạt động nhóm :
Nhóm 1: Hoàn thành yêu cầu phiếu học tập số 1

1/4 đàn bò cả nước
27,4 %
- Chăn nuôi bò và khai thác thuỷ sản là thế mạnh của vùng vì: vùng có nhiều gò đồi ở phía Tây và đường biển dài ở phía Đông.

? So sánh bình quân lương thực theo đầu người của Duyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước?
? Nêu những khó khăn lớn trong trồng cây lương thực ở đây?
Hoạt động nhóm:
Nhóm 2: Hoàn thành yêu cầu phiếu học tập số 2
Quan sát bảng số liệu em hãy:
So sánh bình quân lương thực theo đầu người của: Duyên hải Nam Trung Bộ kém hơn gần bằng 1/3 lần so với Đồng bằng Sông Cửu Long, gần bằng 2/3 so với cả nước.
- Khó khăn: quỹ đất hạn chế, đất xấu, khí hậu khô hạn, thiên tai.
Hoạt động nhóm:
Nhóm 2: Hoàn thành yêu cầu phiếu học tập số 2
Quan sát bảng số liệu em hãy:
Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
1. Nông nghiệp:
? Như vậy trong ngành nông nghiệp thì ngành trồng trọt hay chăn nuôi là thế mạnh của vùng?
Chăn nuôi trâu, bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng.
Cây lương thực kém phát triển.
Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
Nông nghiệp:
- Chăn nuôi trâu, bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng.
- Cây lương thực kém phát triển.
? Xác định bãi tôm, bãi cá của vùng?
Bãi tôm, bãi cá
Bãi tôm, bãi cá
Bãi tôm, bãi cá
? Quan sát kí hiệu chú thích bản đồ, xác định các bãi muối Sa Huỳnh, Nà Cá?
Muối Sa Huỳnh
Muối Cà Ná
Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
1. Nông nghiệp:
? Vì sao biển Nam Trung Bộ nổi tiếng về nghề làm muối, đánh bắt và nuôi hải sản?
Vì: vùng có đường biển dài, nhiệt độ cao, sông ngòi ngắn, ít.

Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
Nông nghiệp:
Chăn nuôi trâu, bò, khai
thác và nuôi trồng thủy sản
là thế mạnh của vùng.
Cây lương thực kém
phát triển.
? Như vậy ngoài ngành chăn nuôi và khai thác thuỷ sản phát triển ngành nông nghiệp còn phát triển nghề gì khác?
Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
Nông nghiệp:
Chăn nuôi trâu, bò, khai
thác và nuôi trồng thủy sản
là thế mạnh của vùng.
- Cây lương thực kém
phát triển.
Nước mắm-Nha Trang
Nước mắm-Phan Thiết
Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
Nông nghiệp:
2. Công nghiệp:
Lược đồ kinh tế vùng DHNTB
? Quan sát kênh chữ SGK cho biết ngành công nghiệp có cơ cấu như thế nào?
Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
1. Nông nghiệp:
2. Công nghiệp:
Bảng 26.2: Giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ và của cả nước thời kỳ 1995-2002 (nghìn tỉ đồng)
? Dựa vào bảng số sau hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) và cả nước?
Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
Nông nghiệp:
2. Công nghiệp:
- Cơ cấu công nghiệp khá đa dạng gồm: Cơ khí, chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực thực phẩm.
Lược đồ kinh tế vùng DHNTB
3. Dịch vụ:
Quốc lộ 1A
Đường hầm bộ qua đèo Hải Vân
Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
Nông nghiệp:
2. Công nghiệp:
3. Dịch vụ:
? Em hãy cho biết hoạt động nào trong ngành dịch vụ là phát triển nhất?
Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung:
a. Các trung tâm kinh tế:
? Em hãy quan sát chú thích trên bản và chỉ trên bản đồ kinh tế các trung tâm kinh tế của vùng Duyên Hải Nam trung Bộ?
Đà Nẵng
Quy Nhơn
Nha Trang
Tiết 28: vùng duyên hải nam trung bộ
(tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung:
a. Các trung tâm kinh tế:
- Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang .
Đà Nẵng


Quy Nhơn

Nha Trang
? Quan sát chú thích trên bản đồ vùng kinh tế trọng điểm, em hãy xác định các tỉnh của vùng kinh tế miền Trung?

Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
Thừa Thiên - Huế
T.Phố Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Bình Định
? Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển kinh tế của vùng và cả nước?
Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
Bài tập 1:
Chọn câu trả lời đúng:
? Tiềm năng nào sau đây không phải là tiềm năng của
vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
Khai thác khoáng sản biển: Muối biển, san hô, ti tan
Phát triển giao thông biển.
Khai thác và chế biến thủy sản.
Phát triển du lịch biển.
Trồng cây lương thực.
Bài tập 2/99:
Dựa vào số liệu bảng 26.2, hãy vẽ biều đồ cột thể hiện diện tích nuôi trrồng thủy hải sản ở các tỉnh, thành phố trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 và nêu nhận xét.
Hướng dẫn:
Vẽ biểu đồ với trục tung thể hiện diện nuôi trồng thủy hải sản, đỉnh trục tung vẽ mũi tên và ghi tên đơn vị Nghìn ha và trục hoành tương ứng với các tỉnh, thành phố trong vùng, đầu mũi tên ghi Tỉnh.
Sau đó vẽ lần lượt từ Đà Nẵng . với số liệu tương ứng.
Sau khi vẽ xong ghi tên số liệu cụ thể lên đầu cột và rút ra nhận xét.

Buổi học đến đây là kết thúc
Xin chân thành cảm ơn !

chúc quý thầy cô
Luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt
Chúc các em học sinh luôn mạnh khỏe
Chăm ngoan và học giỏi
No_avatar
cam on co nhieu hehe...Bối rối
No_avatar

bai giang cua thay hay lam a! em ham mo thay nhieu Xấu hổ

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓