Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tính chất giao hoán của phép nhân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đậu Thị Mai
Ngày gửi: 19h:28' 28-10-2010
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 335
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ
V? DỰ HỘI GIẢNG
D?t tính r?i tính
a) 214352 X 4
b) 102426 x 5
214352
X 4

857408
102426
X 5

512130
Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
Toán
Kiểm tra bài cũ
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
7 x 5 và 5 x7
a) Tính vaø so saùnh giaù trò cuûa hai bieåu thöùc:
7 x 5 = 35
5 x 7 = 35
Vậy 7 x 5 =5 x7
Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
Toán
Ta có
b) So saùnh giaù trò cuûa hai bieåu thöùc a x b vaø b x a:
4 x 8 = 32
8 x 4 = 32
6 x 7 = 42
7 x 6 = 42
5 x 4 = 20
4 x 5 = 20
* Khi a và b nhận những giá trị cụ thể thì giá trị của hai biểu thức a x b và b x a như thế nào ?
a x b = b x a
* Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.
Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép nhân
S.58
LuyƯn tp
Bài 1.
Viết số thích hợp vào ô trống
4 x 6 = 6 x

207 x 7 = x 207
3 x 5 = 5 x

2138 x 9 = x 2138
4
7
3
9
Dựa vào đâu mà em điền được kết quả này ?
Nêu tính chất giao hoán của phép nhân ?
Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép nhân
S.58
Bài 2
Luyện tập
Tính:
1375 x 5 =

7 x 853 =
40263 x 7 =

5 x 1326 =
23109 x 8 =

9 x 1427 =
6875
5971
281841
6630
188472
12843
Khi thực hiện phép nhân này em đặt tính như thế nào ?
9 x 1427 = 1427 x 9
vaø ta ñaët tính nhö sau: 1427
9
12843Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép nhân
X
S.58
Bi 3
Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau
Luyện tập
4 x 2145

3964 x 6

e) 10287 x 5
b) ( 3 + 2 ) x 10287

d) ( 2100 + 45 ) x 4

g) ( 4 + 2 ) x ( 3000 + 964)
( 2100 + 45 ) x 4
= 2145 x 4
Vậy 4 x 2145 = 2145 x 4
Vì sao hai biểu thức này bằng nhau ?
Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép nhân
S.58
Bài 4

Trò chơi: Ai nhanh , Ai ĩng

Luyện tập
Điền số thích hợp vào ô trống:
a x = x a = a
a x = x a = 0
a x b x = x a x b = 0
0
0
1
1
0
0
Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép nhân
Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
Toán
Tính chất giao hoán của phép nhân
Nêu tính chất giao hoán của phép nhân ?
Khi ỉi ch cc tha s trong mt tch thi
tch khng thay ỉi
CHÚC QUÝ THẦY, QUÝCÔ
SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC.
 
Gửi ý kiến