Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Lam quen chu cai U, Ư

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Tú
Ngày gửi: 21h:47' 06-11-2010
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 402
Số lượt thích: 0 người
D? Ti:Làm quen chữ U,U
Ch? d?: NgnhNgh?
D?i Tu?ng:M?u giỏo l?n- A2
S? tr? :c? l?p
Th?i gian:30-35
Ngu?i th?c hi?n: Vu Th? Tỳ
Tru?ng M?m Non u Co
GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ


Mục đích yêu cầu
1. Ki?n th?c
- Tr? nh?n bi?t v phỏt õm dỳng õm c?a ch? cỏi : u,u
- Nh?n ra õm v ch? cỏi u,u trong ti?ng v t? tr?n v?n
2. K? nang
- Rốn ki nang phõn bi?t, so sỏnh
- Giỳp tr? phỏt tri?n ngụn ng? thụng qua s? d?ng k? nang v?n d?ng choi trũ choi v?i nhúm ch? cỏi u,u
3. Giỏo d?c
- Cú ý th?c trong h?c t?p ,
- Tớch c?c h?p tỏc th?o lu?n cựng tham gia vo ho?t d?ng .
- Yờu quý v trõn tr?ng cỏc nghnh ngh? trong xó h?i
4. Tớch h?p: Mụi tru?ng xung quanh, toỏn, õm nh?c, trũ choi, cõu d?, th? d?c

chuÈn bÞ
1. Đồ dùng của cô:
- Đàn nhạc bài: Bác đua thư vui tính, Cháu yêu cô thợ dệt, Chúng tôi là chiến sĩ
-Bộ thẻ chữ cái u ư của cô to hơn của trẻ.
- Máy chiếu giáo an điện tử
2. Đồ dùng của trẻ
-Một số chữ cái u ư , Bài giảng trên PP..
Các tranh bên dưới có từ chứa chữ u,ư.
Câu đố về bức thư
Các miếng xốp hình cái áo cắt dời có gắn chữ u,ư
Thẻ viên cảnh sát có chữ u,ư
2 bức tranh
tiến hành
Gây hứng thú ổn định tổ chức

Đọc rềnh rềnh ràng ràng
Cấy lúa
chú đưa thư
 
Gửi ý kiến