Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khắc Kính
Ngày gửi: 05h:05' 07-11-2010
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ,GIÁO
& CÁC EM HỌC SINH
VỀ DỰ TIẾT HỘI GIẢNG
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆTNAM
TỪ NĂM (1925 -1930).
Lịch sử: Lớp 12
Tiết 20 – Bài 13:
G/v thực hiện: Nguyễn Khắc Kính
Tiết 20 - Bài 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (TỪ1925- 1930).
II/ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
1.Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929.
a.Hoàn cảnh ra đời:
Hoàn cảnh lịch sử nào dẫn đến sự ra đời các tổ chức cộng sản ?
Đến 1929 phong trào dân tộc và dân chủ ở nước ta phát triển mạnh mẽ trong đó khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế .
Các tổ chức cách mạng Việt Nam có sự phân hóa sâu sắc ( HVNCMTN,TVCMĐ..)
Tháng 3-1929 chi bộ cộng sản đầu tiên thành lập tại số nhà 5D phố Hàm Long – Hà Nội .

Tiết 20 - Bài 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (TỪ1925- 1930).
II/ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
1.Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929.
a.Hoàn cảnh ra đời:
b.Quá trình thành lập:

-Ngày 17-6 1929 thành lập Đông Dương.
cộng sản Đảng tại 312 Khâm Thiên Hà Nội.Thông
Qua tuyên ngôn,điều lệ,ra báo Búa liềm,bầu
BCHTW của Đảng.
-Tháng 8 -1929 An Nam cộng sản đảng thành lập .
Ra tờ báo Đỏ,…
-Tháng 9 -1929 Đông Dương cộng sản
liên đoàn thành lập.
Các tổ chức cộng sản được thành lập như thế nào?
Đông Dương CSĐ
An Nam
CSD
Đông Dương
CSLĐ
Sơ đồ: Sự ra đời các tổ chức cộng sản Việt Nam (1929)
& vùng ảnh hưởng.
Bi 13 - PHONG TRO DTDC ? VN T? 1925 - 1930.
II. ĐẢNG CỘNG SẢN VN RA ĐỜI.

Tiết 20 - Bài 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (TỪ1925- 1930).
II/ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
1.Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929.
a.Hoàn cảnh ra đời:
b.Quá trình thành lập:

c.Ý nghĩa lịch sử:
Sự ra đời ba tổ chức cộng sản có ý nghĩa gì đối với cách mạng Việt Nam?
-Là xu thế phát triển tất yếu khách quan của lịch
sử cách mạng Việt Nam.
-Chuẩn bị cho sự thành lập chính Đảng vô sản ở
Việt Nam.
Tiết 20 - Bài 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (TỪ1925- 1930).
II/ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
1.Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929.
a.Hoàn cảnh ra đời:
b.Quá trình thành lập:

c.Ý nghĩa lịch sử:
2.Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?
a.Hoàn cảnh hội nghị:
-Cuối 1929 Phong trào công nhân và phong
trào yêu nước Việt Nam phát triển mạnh.
-Ba tổ chức cộng sản ra đời.Cách mạng Việt
Nam có nguy cơ chia rẽ lớn.
Yêu cầu hợp nhất ba tổ chức
cộng sản thành một tổ chức chính Đảng duy
nhất là một đòi hỏi tất yếu của lịch sử.
-6/1 đến 8/2/1930 Hội nghị hợp nhất các
tổ chức cộng sản đã diễn ra tại Cửu Long
(Hương Cảng-Trung Quốc) do Nguyễn
Ái Quốc chủ trì.
-NAQ từ Xiêm sang TQ chủ động triệu tập
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.
Nguyễn Ái Quốc (1890-1969) người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930.
TrịnhTrịnh Đình Cửu (1906-1990), đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng tham gia hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Trịnh Đình Cửu (1906-1990), đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng tham gia hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932), đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nguyễn Thiệu (1903-1989), đại biểu An Nam Cộng sản Đảng tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Châu Văn Liêm (1902-1930), đại biểu An Nam Cộng sản Đảng tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tiết 20 - Bài 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (TỪ1925- 1930).
II/ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
1.Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929.
a.Hoàn cảnh ra đời:
b.Quá trình thành lập:

c.Ý nghĩa lịch sử:
2.Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
a.Hoàn cảnh hội nghị:
Diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam?
b.Diễn biến của Hội nghị
+NAQ đã phê phán những quan điểm sai
lầm của các tổ chức cộng sản riêng lẻ và
nêu chương trình Hội nghị.
+Hội nghị đã thảo luận và nhất trí hợp nhất
các tổ chức cộng sản thành lập một Đảng
Cộng Sản duy nhất lấy tên là ĐCSVN.
+Hội nghị thông qua “Chính cương vắn tắt,
Sách lược vắn tắt…” của Đảng do Nguyễn
Ái Quốc khởi thảo.
+Ra lời kêu gọi nhân dân đứng lên chống áp bức bóc lột nhân ngày thành lập Đảng.
Tiết 20 - Bài 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (TỪ1925- 1930).
II/ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
1.Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929.
a.Hoàn cảnh ra đời:
b.Quá trình thành lập:

c.Ý nghĩa lịch sử:
2.Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
a.Hoàn cảnh hội nghị:
b.Diễn biến của Hội nghị
*Nội dung Chính cương vắn tắt,Sách lược vắn tắt
của Đảng.
Phân tích nội dung chủ yếu “Chính cương vắn tắt,Sách lược vắn tắt” của Đảng ?
Hãy làm việc theo nhóm và thảo luận các câu hỏi sau ?
Nhóm 1,2 :Thảo luận nội dung
Chiến lược CMVN?
Nhóm 3,4: Thảo luận nội dung Nhiệm vụ
của CMVN ?
Nhóm 5,6: Thảo luận nội dung
Lực lượng cách mạng của CMVN ?
Nhóm 7,8: Thảo luận nội dung
Lãnh đạo cách mạng của CMVN ?
Nhóm 9,10: Thảo luận nội dung
Vị trí của CMVN ?
Chiến lược CMVN
Nhiệm vụ
Lực lượng
Lãnh đạo
Vị trí
- Làm CMTSDQ và CM thổ địa để đi tới XHCS.
- Đánh đổ Đế Quốc , Phong Kiến , Tư Sản phản CM .Giành độc lập tự do,xây dựng chính phủ công-nông và thành lập quân đội công nông,làm cách mạng ruộng đất…
- Công – Nông , Tiểu tư sản , trí thức .Riêng địa chủ vừa và nhỏ,tư sản dân tộc thì tranh thủ lợi dụng khi họ chưa ra mặt phản cách mạng.Liên lạc với giai cấp vô sản TG và các dân tộc bị áp bức.
- Đảng cộng sản Việt Nam .
- CMVN là 1 bộ phận của CMTG .
NỘI DUNG “CHÍNH CƯƠNG VẮN TẮT,SÁCH LƯỢC VẮN TẮT”… CỦA ĐẢNG :
Tiết 20 - Bài 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (TỪ1925- 1930).
II/ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
1.Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929.
a.Hoàn cảnh ra đời:
b.Quá trình thành lập:

c.Ý nghĩa lịch sử:
2.Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
a.Hoàn cảnh hội nghị:
b.Diễn biến của Hội nghị:(6/1 đến 8/2/1930)
*Nội dung “Chính cương vắn tắt,Sách lược vắn tắt”
của Đảng.
Em có nhận xét gì về bản “Chính cương vắn tắt,sách lược vắn tắt”.. của Đảng ?
Chiến lược CMVN
Nhiệm vụ
Lực lượng
Lãnh đạo
Vị trí
- Làm CMTSDQ và CM thổ địa để đi tới XHCS.
- Đánh đổ Đế Quốc , Phong Kiến , Tư Sản phản CM .Giành độc lập tự do,xây dựng chính phủ công-nông và thành lập quân đội công nông,làm cách mạng ruộng đất…
- Công – Nông , Tiểu tư sản , trí thức .Riêng địa chủ vừa và nhỏ,tư sản dân tộc thì tranh thủ lợi dụng khi họ chưa ra mặt phản cách mạng.Liên lạc với giai cấp vô sản TG và các dân tộc bị áp bức.
- Đảng cộng sản Việt Nam .
- CMVN là 1 bộ phận của CMTG .
NỘI DUNG “CHÍNH CƯƠNG VẮN TẮT,SÁCH LƯỢC VẮN TẮT”… CỦA ĐẢNG :
Tiết 20 - Bài 13:
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (TỪ1925- 1930)
II/ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
1.Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929
a.Hoàn cảnh ra đời:
b.Quá trình thành lập:

c.Ý nghĩa lịch sử:
2.Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
a.Hoàn cảnh hội nghị thành lập Đảng:
b.Nội dung chủ yếu của Hội nghi thành lập Đảng̣
*Nội dung “Chính cương vắn tắt,Sách lược vắn tắt”
của Đảng
? Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng?
c.Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng
Sản Việt Nam..
Là kết quả của cuộc đấu tranh g/c và
đấu tranh dân tộc của cách mạng VN,
là sự sàng lọc khắt khe của lịch sử.
Là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp
Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong
trào C/N và phong trào yêu nước.
Tạo ra bước ngoặt vĩ đại cho cách
mạng Việt Nam.
Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu và là bước ngoặt lịch sử Việt Nam ?

QUY LUẬT RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quy luật chung
ĐẢNG CỘNG SẢNCHỦ NGHĨA
MÁC LÊNIN
PHONG
TRÀO
CÔNG NHÂNĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
VIỆT NAM
PHONG
TRÀO
YÊU NƯỚC
Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập ĐCSVN?
Bài tập về nhà:
Lập bảng so sánh nội dung “Chính cương vắn tắt,Sách lược vắn tắt” (2-1930)của NAQ
với “Luận cương chính trị”(10-1930) của Trần Phú để thấy được tính đúng đắn và
sáng tạo của cương lĩnh chính trị đầu tiên và hạn chế của bản “Luận cương chính trị”.
Xin trân trọng cảm ơn
Qúy thầy,cô giáo và các em học sinh.!
Xin chân thành cảm ơn
Quý thầy,cô giáo đã về dự!
Chúc các em học sinh có một tiết học bổ ích..!
 
Gửi ý kiến