Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Bài luyện tập 3

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Văn Siêm
Ngày gửi: 23h:02' 07-11-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 723
Số lượt thích: 0 người
GV: Trịnh Văn Siêm
1
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Giáo viên: Trịnh Văn Siêm
TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC
NĂM HỌC 2010-2011
GV: Trịnh Văn Siêm
2
Tiết 24 : bài 17
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 3
GV: Trịnh Văn Siêm
3
BÀI LUYỆN TẬP 3
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
Câu 1 : Thế nào là hiện tượng vật lí ?
? là hiện tượng chất bị biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu
Câu 2 : Thế nào là hiện tượng hóa học ?
? là hiện tượng chất bị biến đổi có tạo ra chất khác

GV: Trịnh Văn Siêm
4
BÀI LUYỆN TẬP 3
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
Câu 3 :Xét các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí? Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
a. Thủy tinh nóng chảy thổi thành bình cầu
b. Hòa tan vôi sống ( CaO) vào nước tạo ra dung dịch nước vôi (Ca(OH)2)
c. Đun nóng đường tạo thành than và nước
d. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
X
X
X
X
GV: Trịnh Văn Siêm
5
BÀI LUYỆN TẬP 3
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
Câu 4 : Thế nào là phản ứng hóa học
 Phaûn öùng hoaù hoïc laø quaù trình bieán ñoåi chaát naøy thaønh chaát khaùc
Câu 5 :Bản chất của phản ứng hoá học ?
? là chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác ( chất này biến đổi thành chất khác , còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên trước và sau phản ứng
GV: Trịnh Văn Siêm
6
Câu 6 : Phản ứng hóa học xảy ra khi :
a . Các chất phải tiếp xúc với nhau
b. Phải đun nóng đến một nhiệt độ nào đó
c. Có mặt chất xúc tác
d. Cả a+b+c
Câu 7 : Khi cân bằng phương trình hóa học chỉ được thêm:
a. Hệ số
b. Chỉ số
c. Hóa trị
d. Công thức
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
BÀI LUYỆN TẬP 3
GV: Trịnh Văn Siêm
7
Câu 8 :Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng ?
Trong 1 phản ứng hoá học tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng
A + B ? C + D
m A + m B = m C + m D
Câu 9 : Nêu các bước lập PTHH ?
? Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng
Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố
Bước 3: Viết phương trình hoá học
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
BÀI LUYỆN TẬP 3
GV: Trịnh Văn Siêm
8
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
BÀI LUYỆN TẬP 3
Câu 10 :Một PTHH cho chúng ta biết điều gì ?
Phương trình hoá học cho chúng ta về tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng hoá học , cũng như từng cặp chất trong phản ứng hoá học .
GV: Trịnh Văn Siêm
9
Bài tập 1: (1 trang 60): Quan sát hình ảnh sau :
? Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng?
? Liên kết giữa các nguyên tử biến đổi như thế nào?
? Phân tử nào bị biến đổi , phân tử nào được tạo ra?
? Số nguyên tử nitơ và hidro trước phản ứng và sau phản ứng ?
N
N
H
H
H
H
H
H
N
H
H
H
N
H
H
H
H
H
II. Luyện tập
BÀI LUYỆN TẬP 3
GV: Trịnh Văn Siêm
10
Bài tập 1: (1 trang 60): Quan sát hình ảnh sau :
? Tên các chất tham gia
? Ni tơ và hidro
? Tên sản phẩm của phản ứng
? Amoniac ( NH3)
N
N
H
H
H
H
H
H
N
H
H
H
N
H
H
H
H
H
? Liên kết giữa các nguyên tử biến đổi như thế nào?
? Phân tử nào bị biến đổi , phân tử nào được tạo ra
? Số nguyên tử nitơ và hidro trước phản ứng và sau phản ứng ?
II. Luyện tập
BÀI LUYỆN TẬP 3
? Trước phản ứng :
? Hai nguyên tử hidro liên kết với nhau tạo thành một phân tử hidro.
? Hai nguyên tử Nitơ liên kết với nhau tạo thành 1 phân tử nitơ
 Sau phaûn öùng
 Moät nguyeân töû nitô lieân keát vôùi 3 nguyeân töû hidro taïo thaønh 1 phaân töû ammoniac
 Phaân töû bieán ñoåi : H2, N2 .  Phaân töû ñöôïc taïo ra : NH3
- Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng giữ nguyên.
? Có hai nguyên tử Nitơ.
? 6 nguyên tử hidro
GV: Trịnh Văn Siêm
11
II. Luyện tập
BÀI LUYỆN TẬP 3
Bài tập 2: ( 3 trang 61) :
GV: Trịnh Văn Siêm
12
II. Luyện tập
BÀI LUYỆN TẬP 3
Giải
a - Biểu thức khối lượng:
= 140 + 110
b - Tỉ lệ phần trăm về khối lượng của CaCO3 chứa trong đá vôi:
= 250 kg
= 89,29 %
Bài tập 2: ( 3 trang 61) :
GV: Trịnh Văn Siêm
13
Bài tập 3 : Lập PTHH của các phản ứng sau :

a. Al + HCl AlCl3 + H2
b. Na + O2 Na2O
c. Fe + Cl2 FeCl3
d. Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2
2
6
2
3
2
4
2
3
2
3
2
3
BÀI LUYỆN TẬP 3
II. Luyện tập
GV: Trịnh Văn Siêm
14
II. Luyện tập
BÀI LUYỆN TẬP 3
Bài tập 4: ( 5 trang 61):
Bài 5.Cho sơ đồ của phản ứng hóa học sau :
Al + CuSO4 ? Al x(SO4) y + Cu
a) Tìm chỉ số x. y
b) Lập PTHH
c) Cho biết tỉ lệ của các cặp đơn chất kim loại
d) Cho biết tỉ lệ của các cặp phân tử của hợp chất
GV: Trịnh Văn Siêm
15
II. Luyện tập
BÀI LUYỆN TẬP 3
BÀI 5 / 61:
Giaûi:
a. Vận dụng sơ đồ chéo tìm cho mau x = 2, y = 3
b. Al + CuSO4 -- > Al2 (SO4)3 + Cu
2Al + 3CuSO4 ? Al2 (SO4)3 + 3Cu
c. Số nguyên tử Al : số nguyên tử Cu là 2: 3
d. Số phân tử CuSO4 : số phân tử Al2 (SO4)3 là 3 : 1
GV: Trịnh Văn Siêm
16
DẶN DÒ
Ôn tập kiến thức đã học trong chương II
Các khái niệm cơ bản trong chương I
Các dạng bài tập trong bài luyện tập.
Ôn lại cách tính PTK
- Nghiên cứu bài "Mol"
+ Mol là gì ? Cho ví dụ
+ Thế nào là khối lượng mol ?
+ Thể tích mol của chất khí là gì ? đktc ?
GV: Trịnh Văn Siêm
17
CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
ĐÃ THAM DỰ
TIẾT HỌC NÀY
No_avatar

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Không biết ngượng Lưỡng lự Không biết ngượngXấu hổ

 
Gửi ý kiến