Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: hoaluyen1978
Người gửi: Trần Văn Hòa Luyến (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:22' 09-11-2010
Dung lượng: 950.0 KB
Số lượt tải: 362
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN THỌ
TOáN 4
NHÂN VớI Số Có TậN CùNG Là CHữ Số O
Năm học : 2010 - 2011
GV Thực hiện : Nguyễn Thị Thuý Vân
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
Kiểm tra bài cũ
Tính chất kết hợp của phép nhân.
a/ 1324 x 20 =
Ta có: 1324 x 20 =
Đặt tính rồi tính:
1324
x
20
0
8
4
- Viết chữ số 0 vào hàng đơn vị của tích.
- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4 vào bên trái 8.
- 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 vào bên trái 0.
Vậy 1324 x 20 = 26480
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
1324
x
( 2 x 10 )
= (1324 x 2) x 10
= 2648 x 10
= 26480
6
2
26480
- 2 nhân 3 bằng 6, viết 6 vào bên trái 4.
- 2 nhân 1 bằng 2, viết 2 vào bên trái 6.
Nhân 1324 với 2, được 2648, viết 2648.
Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648, được 26480.
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
?
a/ 1324 x 20 =
Ta có: 1324 x 20 =
Đặt tính rồi tính:
1324
x
20
0
8
4
- Viết chữ số 0 vào hàng đơn vị của tích.
- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4 vào bên trái 8.
- 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 vào bên trái 0.
Vậy 1324 x 20 = 26480
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
1324
x
( 2 x 10 )
= (1324 x 2) x 10
= 2648 x 10
= 26480
6
2
26480
- 2 nhân 3 bằng 6, viết 6 vào bên trái 4.
- 2 nhân 1 bằng 2, viết 2 vào bên trái 6.
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
?
1342 x 40
Đặt tính rồi tính
1 3 4 2
4 0
x
0
8
6
.
3
a/ 1324 x 20 =
Ta có: 1324 x 20 =
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
1324
x
( 2 x 10 )
= (1324 x 2) x 10
= 2648 x 10
= 26480
26480
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
?
b/ 230 x 70 =
Ta có: 230 x 70 =
x
( 23 x 10)
=( 23 x 7)
x
(10 x 10)
= 161 x 100
= 16100
16100
(7 x 10)
?
Đặt tính rồi tính:
230
x
70
00
16
Viết hai chữ số 0 vào hàng đơn vị và hàng chục
của tích.
- 7 nhân 2 bằng 14, thêm 2 bằng 16, viết 16 vào bên trái 1.
- 7 nhân 3 bằng 21, viết 1 vào bên trái 0, nhớ 2.
Vậy 230 x 70 = 16100
:
1
b/ 230 x 70 = ?
Ta có: 230 x 70 =
x
(7 x10 )
( 23 x 10)
= ( 23 x 7)
x
(10 x 10)
= 161 x 100
= 16100
16100
Nhân 23 với 7, được 161, viết 161.
Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161, được 16100.
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
Bài 1/62: Đặt tính rồi tính
a) 1324 x 40
b) 13546 x 30
c) 5642 x 200
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
Bài 2/62: Tớnh
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
a) 1326 x 300
b) 3450 x 20
c) 1450 x 800
Củng cố, dặn dò:
+Chuẩn bị bài sau : “Đề-xi-mét vuông”
 
Gửi ý kiến