Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Nhân một số thập phân với một số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huế (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:47' 09-11-2010
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 821
Số lượt thích: 0 người


Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về
dự giờ lớp 5E2
Người thực hiện: Nguyễn Thị Huế
Trường tiểu học Lý Tự Trọng
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009.
Toán
Chọn phương án đúng nhất


5,14 x 10 = 51,4


A.
B.
C.
Kiểm tra bài cũ
c
5,14 x 10 = 514
5,14 x 10 = 0,514
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009.
Toán
Chọn phương án đúng nhất
4,118
x
5
205,90
4,118
x
5
20,590
4,118
x
5
2,0590


A.
B.
C.
Kiểm tra bài cũ
B.

a . Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, chiều rộng 4,8 m. Hỏi diện tích mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông ?

Tóm tắt:

Chiều dài : 6,4 m

Chiều rộng: 4,8 m

Diện tích : .? m2
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009.
Toán
Ta phải thực hiện phép tính:
6,4 x 4,8 = ? (m2)
Nhân một số thập phân với một số thập phân
6,4m = ? dm
4,8m = ? dm
6
4
x
2
3072 dm2 = 30,72 m2
Như vậy: 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)
Ta có:
8
4
5
6
2
1
5
0
2
7
(dm2)
3
6,
4,
x
2
8
4
5
6
2
1
5
0
2
7
3
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009.
Toán

Nhân một số thập phân với một số thập phân

6,4m = 64 dm
4,8m = 48 dm
(m2)
,
6,4 x 4,8 = ? ( m2 )
a.Ví dụ 1 :
b . Ví dụ 2:
4,75 X 1,3 = ?
4,
1
x
4
,3
75
1
5
5
4
7
1
5
7
6
2
B
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009
Toán

Nhân một số thập phân với một số thập phân
,

a . Ví dụ 1:
x
________
3 0,7 2 (m2)
4,8
6,4
5 1 2
2 5 6
6,4 x 4,8 = ? (m2)

c, Quy tắc:

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Nhân

Đếm

tách
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009.
Toán

Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a. 25,8 x 1,5
b. 16,25 x 6,7
c. 0,24 x 4,7
d. 7,826 x 4,5
a. 25,8
x
1,5
1290
258
38,70
b. 16,25
x
6,7
11375
9750
108,875
c. 0,24
x
4,7
168
96
1,128
d. 7,826
x
4,5
39130
31304
35,2170
S59
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009.
Toán

Nhân một số thập phân với một số thập phân
B
Bài 2:
a. Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a
2,36
4,2
3,05
2,7
2,36 x 4,2 = 9,912
4,2 x 2,36 = 9,912
3,05 x 2,7 = 8,235
2,7 x 3,05 = 8,235
Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán
Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi
a x b = b x a
B
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009
Toán

Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 2:
b. Viết ngay kết quả tính
4,34 x 3,6 = 15,624
9,04 x 16 = 144,64
3,6 x 4,34 =
16 x 9,04 =
15,624
144,64
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009.
Toán:

Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 3:
Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62 m và chiều rộng 8,4 m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.
Bài giải
Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:
(15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m)
Diện tích vườn cây hình chữ nhật là:
15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)
Đáp số: 48,04 m và 131,208 m2

Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009.
Toán

Nhân một số thập phân với một số thập phân
trò chơi
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009.
Toán:

Nhân một số thập phân với một số thập phân
Dúng điền D- Sai điền S vào các bước th?c hi?n khi nhân một số thập phân với một số thập phân :
1.Nhân như nhân các số tự nhiên .
2.Nhõn nhu nhõn s? th?p phõn v?i 10,100,1000,..
3. Đếm xem trong phần thập thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
4. Đếm xem trong phần thập thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ trái sang phải
D
S
D
S

Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009.
Toán

Nhân một số thập phân với một số thập phân
a. VÝ dô 1 : 6,4 x 4,8 = ? (m2)
6,4
x
4,8
5 1 2
2 5 6
3 0,7 2(m2)
b.Ví dụ 2 : 4,75 x 1,3 = ?
4,7 5
1,3
x
1 4 2 5
4 7 5
6,1 7 5
c, Quy t?c : Mu?n nhõn m?t s? th?p phõn v?i m?t s? th?p phõn ta lm nhu sau :
Nhõn nhu nhõn s? t? nhiờn .
D?m xem trong ph?n th?p phõn c?a c? hai th?a s? cú bao nhiờu ch? s? thỡ dựng d?u ph?y tỏch ? tớch ra b?y nhiờu ch? s? k? t? ph?i sang trỏi .
d. Luyện tập - Thực hành
.
Học thuộc lòng quy tắc thực hiện phép nhân một số thập phân với một số thập phân
Làm bài tập VBT
Bài tập về nhà
Bài học kết thúc.
Xin cảm ơn!
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ,chúc các em học giỏi, chăm ngoan!
Chúc hội giảng thành công tốt đẹp!
 
Gửi ý kiến