Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quí Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:15' 10-11-2010
Dung lượng: 419.5 KB
Số lượt tải: 236
Số lượt thích: 0 người
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
TIẾT 12- BÀI 11
Ở Ấn Độ, thời cổ xưa người ta đã đúc được một cái cột bằng sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần 10 tấn. Làm thế nào để “Cân” được chiếc cột đó
Khối lượng là gì? Đơn vị ? Dụng cụ đo?
Trọng lượng là gì? Đơn vị? Dụng cụ đo?
Hệ thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng ?
Khối lượng: m (kg)
Trọng lượng: P (N)
P = m . 10
Đo khối lượng bằng cân
Đo lực bằng lực kế
KiỂM TRA BÀI CŨ
Ở Ấn Độ, thời cổ xưa người ta đã đúc được một cái cột bằng sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần 10 tấn. Làm thế nào để “Cân” được chiếc cột đó
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
TIẾT 12- BÀI 11
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
TIẾT 12- BÀI 11
I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1. Khối lượng riêng:
C1 : Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ
A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một
B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột , xem nó bằng bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột
1 dm3 = 0,001 m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7,8 (kg)
Vậy khi V = 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng là 7800 (kg)
Do đó V= 0,9 m3 thì có khối lượng là 7800 x 0,9 = 7020 (kg)
Cho biết cột có thể tích V = 0,9 m3
Và cứ 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8 kg.
Em hãy tính khối lượng của chiếc cột
Vậy Khối lượng riêng của sắt: 7800 kg /m3
I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1. Khối lượng riêng:
+ Khối lượng riêng của một chất được xác định là khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó
+ Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m3)
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
TIẾT 12- BÀI 11
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất
I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng
1. Khối lượng riêng:
+ Khối lượng riêng của một chất được xác định là khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó
+ Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m3)
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
TIẾT 12- BÀI 11
3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
C2 : Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thể tích là 0,5 m3
Khối lượng khối đá là : 2600 kg/m3 x 0,5 m3 = 1300 kg
m
D
V
Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó
2. Đơn vị trọng lượng riêng là niuton trên mét khối N/ m3
trọng lượng ( N)
trọng lượng riêng( N/ m3 )
thể tích ( m3 )
3. Dựa vào công thức P = 10 m
Tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D: d = 10 D
II. Trọng lượng riêng.
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
TIẾT 12- BÀI 11
Khối lượng của chiếc dầm sắt
C6 : Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3
Giải
Ta có V = 40 (dm3)
= 0,04 (m3)
Tính m = ?
P = ?
m = V.D = 0,04 . 7800 = 312 (kg)
Biết D = 7800 (kg/m3)
Trọng lượng chiếc dầm sắt
P = m.10 = 312 x 10 = 3120 (N)
III. Xác định trọng lượng riêng của một chất
KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
TIẾT 12- BÀI 11
SÁCH BÀI TẬP
11.1 Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dùng cụ gì ?
A . Chỉ cần dùng một cái cân
B . Chỉ cần dùng một cái lực kế
C . Chỉ cần dùng một cái bình chia độ
D . Cần dùng một cái cân và một bình chia độ
11.2, Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng397g và có thể tích 320 cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị (kg/m3)
m = 397 (g) = 0,397 (kg)
V = 320 (cm3) = 0,320 (m3)
Tính D = ? (kg/m3)
Khối lượng riêng của sữa trong hộp
Giải
Cho m = 1T = 1000 kg
D = 1500 kg/m3
biết 10 lít nặng 15 kg
vậy 1 lít thì nặng 1,5 kg
V = 1 lít = 1 d m3 = 0,001 m3
SÁCH BÀI TẬP
11.3 Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg
a. Tính thể tích của 1 tấn cát
b. Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3
Khối lượng riêng của cát
Tìm V = ? (m3)
a/ Thể tích của 1T cát
b/ Trọng lượng của cát có thể tích V = 3 m3
d = 10.D = 10 . 1500 = 15000 (N/ m3)
P = d.V = 15.000 N/ m3 . 3 m3 = 45000 (N)
Tìm d = ? (N/m3)
Giải
SÁCH BÀI TẬP
11.4. 1kg kem giặt Viso có thể tích 900cm3 . Tính khối lượng riêng của kem giặt Viso và so sánh với khối lượng riêng của nước
m = 1 (kg)
V = 900 (cm3) = 0,0009(m3)
Tính: D = ? (kg/m3)
Khối lượng riêng của kem giặt viso
Khối lượng riêng của nước
D = 1.000 (kg/m3)
Vậy Dkem > Dnước
Giải
11.5/ Một hòn gạch 2 lỗ có khối lượng 1,6 kg. Hòn gạch có thể tích 1200 cm3. Một lỗ có thể tích 192 cm3.
Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của viên gạch
Thể tích của gạch làm hòn gạch
V =1200 cm3 - (192 cm3 . 2) = 816 cm3 =0,000816 m3
Khối lượng riêng của gạch
Trọng lượng riêng của gạch
d = 10 . D = 1960,8 .10 = 19608 (N/ m3)
SÁCH BÀI TẬP
V1lỗ = 192 cm3
m = 1,6 (kg)
V = 1200 (cm3)
D = ? (kg/m3)
d = ? (N/m3)
Tìm
Giải
No_avatar

mang chay cham nhu rua lam thao giang bai nay cham qua can phai co gang them

 

 
Gửi ý kiến