Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 23. Hướng động

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trung Hiếu
Ngày gửi: 23h:24' 10-11-2010
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ TRUNG HIẾU
THPT TRẦN PHÚ-CHÍ LINH- HẢI DƯƠNG
CHƯƠNG II
CẢM ỨNG
A-CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT
CẢM ỨNG LÀ GÌ?
* KHÁI NIỆM CẢM ỨNG: Cảm ứng là phản ứng của cơ thể sinh vật với kích thích.
Khi chạm tay vào lá của cây Xấu hổ , lá cụp vào.
Hoa Hướng dương quay theo mặt trời
Khi trời rét chim xù lông
CẢM ỨNG
CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT: là phản ứng của cơ thể thực vật với kích thích của môi trường .
CHƯƠNG II
A - CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT
Ngọn cây hướng tới ánh sáng
Hoa nở
Cảm ứng của thực vật gọi là tính cảm ứng
Khi chạm vào lá của cây Xấu hổ , lá cụp vào
So sánh tốc độ cảm ứng của thực vật và động vật
CẢM ỨNG
CHƯƠNG II
A - CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT
BÀI 23
HƯỚNG ĐỘNG
HƯỚNG ĐỘNG :là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.Hướng của phản ứng được xác định bởi hướng của tác nhân kích thích.
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
I-KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG
A
B
C
A: cây được chiếu từ 1 phía
B: cây mọc trong tối hoàn toàn
C: Cây được chiếu từ mọi phía
Chậu cây A:ánh sáng mặt trời chiếu từ 1 phía , cây sinh trưởng hướng về phía có nguồn sáng.
Chậu cây B:không có ánh sáng, cây mọc vống cao, lá màu vàng.
Chậu cây C: có ánh sáng chiếu từ mọi phía , cây mọc thẳng , thấp.
So sánh sự sinh trưởng của cây ở 3 chậu A,B,C với ảnh hưởng của sự chiếu sáng khác nhau?
Hướng động là gì?
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
I-KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG
PHÂN LOẠI:hướng động gồm :
+ Hướng động dương: sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích
+ Hướng động âm: sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích
Ngọn cây sinh trưởng theo hướng nào?
Hướng động dương
Tại sao ngọn cây lại có kiểu sinh trưởng như vậy?
CƠ CHẾ HƯỚNG ĐỘNG Ở MỨC TẾ BÀO :sự sinh trưởng không đều của tế bào ở 2 phía đối diện nhau của cơ quan(thân ,rễ, bao lá mầm )
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
I-KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG
So sánh kích thước tế bào ở hướng được chiếu sáng và hướng không được chiếu sáng?
Nguyên nhân nào dẫn đến sự sinh trưởng không đều đó?
Chú thích :
+ở ngọn nhiều auxin thì kích thích tế bào phát triển
+ở rễ nhiều auxin thì ức chế tế bào phát triển
Nguyên nhân: do chất kích thích sinh trưởng AUXIN.
+Ở ngọn nhiều auxin thì kích thích tế bào phát triển.
+Ở rễ nhiều auxin thì ức chế tế bào phát triển.
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
I-KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG
AUXIN
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
II-CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG
1.Hướng sáng
2.Hướng trọng lực
3.Hướng hóa
4.Hướng nước
5.Hướng tiếp xúc
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
II-CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG
1.HƯỚNG SÁNG
-PHÂN LOẠI:
+Thân ,cành có hướng sáng dương (mọc hướng về phía ánh sáng)
+Rễ có hướng sáng âm. (mọc tránh xa ánh sáng)
GIẢI THÍCH:
+Ở ngọn: khi bị chiếu sáng từ 1 phía , auxin bÞ ph©n hñy .Phía sau nhiều auxin hơn nên nó kích thích tế bào phát triển nhanh hơn, đẩy ngọn về phía có ánh sáng.
+ Ở rễ: au xin ở tr­íc ít hơn , phát triển nhanh hơn , đẩy rễ về phía sau.
Hướng sáng là phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp lại tác động của ánh sáng
Hướng sáng là gì?
Khi bị chiếu sáng từ 1 phía ngọn và rễ có hướng như thế nào?
Tại sao ngọn và rễ lại có hướng phát triển khác nhau như vậy?
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
II-CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG
2.HƯỚNG TRỌNG LỰC
-PHÂN LOẠI:
- Ngọn có hướng trọng lực âm (mọc ngược chiều trọng lực)
- Rễ có hướng trọng lực dương (mọc cùng chiều trọng lực)
HOẠT ĐỘNG NHÓM:
Các nhóm sử dụng bảng phụ để hoàn thành câu trả lời trong vòng 3 phút.
Câu hỏi: hãy quan sát hình , khi cây bị đổ 1 thời gian sau cây có hướng sinh trưởng như thế nào? Giải thích?
Hướng trọng lực là phản ứng sinh trưởng của thực vật
đáp lại tác động của trọng lực
Hướng trọng lực
Hướng trọng lực là gì?
Ngọn và rễ có hướng như thế nào với trọng lực?
150
30
180
90
60

0
HẾT THỜI GIAN
120
Khi cây bị đổ ,auxin bị trọng lực hút, di chuyển xuống bên dưới.
+Ở ngọn, phía bên dưới nhiều auxin hơn , phát triển nhanh hơn đẩy ngọn hướng lên trên.
+Ở rễ, phía trên có ít au xin hơn , phát triển nhanh hơn, đẩy rễ cây xuống dưới.
Hướng trọng lực
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
II-CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG
3.HƯỚNG HÓA
-PHÂN LOẠI: + Hướng hóa dương : rễ cây sinh trưởng hướng tới nguồn hóa chất
+ Hướng hóa âm: rễ cây sinh trưởng tránh xa tới nguồn hóa chất
Bình đựng N,P,K
Bình đựng chất độc
Hướng hóa là phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp lại tác động của hóa chất
Hướng hóa là gì?
Nhận xét sự sinh trưởng của rễ cây trong 2 bình.
Hướng hóa dương
Hướng hóa âm
Có mấy loại hướng hóa?
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
II-CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG
4.HƯỚNG NƯỚC
-PHÂN LOẠI: + Hướng nước dương : rễ cây sinh trưởng hướng tới nguồn nước
+ Hướng nước âm: rễ cây sinh trưởng tránh xa tới nguồn nước
Hướng nước là phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp lại tác động của nước
Hướng nước là gì?
Có những loại hướng nước nào?
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
II-CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG
5.HƯỚNG TIẾP XÚC
-GIẢI THÍCH: chỗ tiếp xúc tế bào phát
triển chậm, phần không tiếp xúc các tế
bào phát triển nhanh hơn, đẩy ngọn
cuốn lấy giá thể.
Hướng tiếp xúc là phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp lại tác động của vật tiếp xúc với bộ phận của cây.
Hướng tiếp xúc là gì?
Hãy giải thích tại sao cây leo có thể quần quanh giá thể để leo lên?
Nơi tiếp xúc
Nơi không tiếp xúc
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
Hướng sáng
Hướng nước
Hướng trọng lực
Hướng tiếp xúc
Hướng hóa
II-CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
III-VAI TRÒ HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT
Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân ,cành?
Giúp cây tìm tới nguồn sáng để quang hợp.
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
III-VAI TRÒ HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT
Hướng sáng âm và hướng trọng lực có ý nghĩ gì với đời sống của cây?
Đảm bảo cho rễ mọc vào đất để giữ cây và hút nước, hút khoáng.
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
III-VAI TRÒ HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT
Nêu vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoáng và nước của cây?
Bình đựng N,P,K
Bình đựng chất độc
Nhờ có tính hướng hóa rễ cây hướng tới nguồn nước và phân.
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
III-VAI TRÒ HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT
HƯỚNG ĐỘNG CÓ VAI TRÒ GIÚP CÂY THÍCH NGHI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI CỦA MÔI TRƯỜNG
Hướng động có vai trò gì trong đời sống của thực vật?
Hướng sáng
Hướng nước
Hướng trọng lực
Hướng tiếp xúc
Hướng hóa
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
C

N
G

C

*Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật với tác nhân kích thích từ 1 hướng xác định
*Hướng động gồm hướng động dương và hướng động âm
*Cơ chế : do sự sinh trưởng không đều của tế bào ở 2 phía đối diện nhau
*Nguyên nhân: do auxin
*Các kiểu hướng động: hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc.
*Vai trò của hướng động: giúp thực vật thích nghi với sự biến động của môi trường
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
C

N
G

C

1,Hãy lựa chọn câu trả lời đúng :
Vào rừng nhiệt đới , ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao , đó là kết quả của:
a:-hướng sáng.
b:- hướng tiếp xúc.
c:-hướng trọng lực âm.
d:-cả 3 loại hướng động trên.
A
B
C
D
Rễ cây hướng tới vùng đất ẩm thuộc kiểu hướng động nào?
Hướng sáng
Hướng nước
Hướng trọng lực
Hướng tiếp xúc
BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
C

N
G

C

BÀI 23:HƯỚNG ĐỘNG
C

N
G

C

Hãy giải thích tại sao có sự sinh trưởng khác nhau của cây trong các chậu?
CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM
 
Gửi ý kiến