Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cach giai toan tren mang

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Liên
Ngày gửi: 13h:36' 11-11-2010
Dung lượng: 374.0 KB
Số lượt tải: 649
Số lượt thích: 0 người
GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN QUA INTERNET
LỚP NĂM
1-Tìm hai số lẻ liên tiếp biết tổng số bằng 1444.
- Trả lời: số bé 721; số lớn 723.
2- Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào ?
- Trả lời: 389
3- Số tự nhiên bé nhất có các chữ số bằng 15 là số nào ?

- Trả lời: 69
4- Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng bằng 828 và biết giữa chúng có tất cả 15 số tự nhiên khác.
- Trả lời: số bé là: 406 ; số lớn là: 422.
5- Tìm hai phân số biết tổng của chúng bằng và hiệu của chúng bằng .
Trả lời: số bé là: ; số lớn là : .
13

20
3

20
5

20
8

20
6- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số đó bằng 86.
- Trả lời : phân số đó là .
17


69
7- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 36 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .
- Trả lời : phân số đó là
3

5
54

90
7- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 36 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .
3

5
8- Anh hơn em 8 tuổi biết hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 26. Hiện nay anh mấy tuổi em mấy tuổi ?
-Trả lời : tuổi anh hiện nay 17 
tuổi em hiện nay 9.
9- Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số bằng 224 và biết phân số đó có giá trị .
- Trả lời: phân số đó là .
75

100
96

128
10- Tìm hai số lẽ biết tổng của chúng bằng 1142 và biết giữa chúng có 53 số lẽ khác.
- Trả lời : số bé là 517 ; số lớn là 625.
11- Một ôtô trong 3giờ đi được 135km. Hỏi trong năm giờ ôtô đó đi được bao nhiêu km ?

- Trả lời : 225km
12- Bác An mua 5m vải hết 450.000 đồng. Hỏi nếu bác mua 15m như thế hết bao nhiêu tiền?

- Trả lời: 1.350.000 đồng
13- Trường Kim Đồng mua 6 bộ bàn ghế hết 900.000đồng. hỏi nếu trường Kim Đồng mua 15 bộ bàn ghế như thế hết bao nhiêu tiền?

- Trả lời: 2.250.000đồng.
14- Tổng của hai số bằng 297. Tỉ của hai số đó là 1 .

- Trả lời: số bé là: 132; số lớn là : 165.
1

4
15- Hiệu của hai số bằng 402 Số thứ nhất bằng 1 số thứ hai

- Trả lời : số thứ nhất 938 ; số thứ hai 536.
3

4
16- Hiệu của hai số bằng 128 số thứ nhất bằng số thứ hai.

- Trả lời : Số thứ nhất 320 ; số thứ hai 448.
5

7
17- Tổng của hai số bằng 215. Tỉ của hai số đó là . Tìm hai số đó.

- Trả lời số bé 86 ; số lớn 129.
2

3
2

3
18- Hiệu của hai số bằng 306. Tỉ của hai số đó là . Tìm hai số đó.

- Trả lời : Số bé là 204 ; số lớn là 510
2

5
19- Hiệu của hai số bằng 85 . Tỉ của hai số đó bằng 1 .Tìm hai số đó.

- Trả lời : số bé là 170 ; số lớn là 255.
1

2
20- Tổng của hai số bằng 344 số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

- Trả lời : số thứ nhất là 215 ; số thứ hai là 129.
5

3
21- Hiện nay tổng số tuổi hai mẹ con là 52. Biết sau 2 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 tuổi con.

- Trả lời : Tuổi mẹ hiện nay 40 ; tuổi con hiện nay 12.
22- Một xe ôtô cứ đi 100km thì hết 15lít xăng. Hỏi ôtô đó đi 240km thì hết bao nhiêu lít xăng ?

- Trả lời : 36 lít
23- Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc đó trong 20 ngày. Sau khi làm được 8 ngày người ta cử đến thêm 5 công nhân nữa để làm công việc đó. Hỏi họ sẻ cùng làm trong mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó ?

- Trả lời : 9 ngày.
24- Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc đó trong 20 ngày. Sau khi làm được 6 ngày người ta chuyển bớt đi 5 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi công nhân còn lại phải làm tiếp mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó ?

- Trả lời : 21ngày.
25- Một xe cứ đi 100km thì hết 2 lít xăng. Hỏi nếu xe đó đi 400km hết bao nhiêu lít xăng ?

- Trả lời : 10lít
1

2
26- Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 60 tuổi, biết 15 năm sau tuổi bố gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay ?

- Trả lời : Tuổi bố hiện nay 45 ; Tuổi con hiện nay 15
27- Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48. Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi bố có bao nhiêu tuần ?

- Trả lời : Tuổi bố hiện nay 42 tuổi ; Tuổi con hiện nay 6 tuổi.
28- Một bếp ăn dự trữ gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Đã có 150 người ăn thì sẽ ăn hết số gạo trên trong bao nhiêu ngày ?

- Trả lời : 16 ngày.
29- Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 65 tuổi . Tuổi cháu bao nhiêu tháng tuổi bà bao nhiêu năm. Tính số tuổi hai bà cháu hiện nay ?

- Trả lời : Tuổi bà hiện nay 60 ; Tuổi cháu hiện nay 5
30- Tìm hai số khi biết trung bình cộng của chúng là 125 biết hiệu của chúng là 32. Tính hai số đó ?

- Trả lời : Số bé là 109 ; Số lớn là 141
31- Tìm số 4a8b biết số đó chia cho 2,5,9 cùng có số dư là 1.

- Trả lời : 4681
32- Tìm hai số biết tổng của chúng là 426 và biết số lớn chia cho số bé có thương là 2 và không còn dư.

- Trả lời : Số bé là 142 ; Số lớn là 248.
33- Tìm số nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 2,3,4,5 và 6.

- Trả lời : 60.
34- Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 biết hiệu hai số đó là 133.

- Trả lời : Số bé 38 ; số lớn 171.
35- Tìm số 8a3b biết số đó chia hết cho 2 và 5 còn chia cho 9 thì dư 5.

- Trả lời : 8330.
36- Tìm số 1a2b biết số đó chia hết cho cả 2,5 và 9.

-Trả lời : 1620.
37- Tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho cả 2,5 và 9.
- Trả lời : 3870.
- Trả lời : 3870.
38- Tìm hai số khi biết tổng của chúng bằng 340 và biết số lớn chia cho số bé được 3 và không có dư.

- Trả lời : Số bé 85 ; số lớn 255.
39- Số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2,3,4,5 và 6.

- Trả lời : 120
40- Tìm hai phân số biết tổng của chúng bằng và hiệu của chúng bằng .

- Trả lời : Số bé  ; số lớn .
17

20
7

20
5

20
12

20
41- Tìm số nhỏ nhất mà khi chia cho cả 2,3,4,5 và 6 có số dư lần lượt là 1,2,3,4 và 5.

- Trả lời : 59
42- Tìm số 1a2b chia hết chi 5 và 9 mà không chia hết cho 2.

- Trả lời : 1125.
43- Trong một phép chia thương bằng 3 số dư là 24 hiệu giữa số chia và số bị chia là 258. Tìm số chia và số bị chia.

- Trả lời : Số chia 117; Số bị chia 375.
44- Tìm số nhỏ nhất khác 1 mà khi chia cho 2,3,4,5 và 6 cùng có số dư bằng 1.

- Trả lời : 61.
45- Tìm số 6a2b biết số đó chia hết cho 2 còn chia cho 5 và 9 cùng dư 3.

- Trả lời : 6528.
46- Tìm 2 số biết tổng 186 và số lớn chia cho số bé bằng 2 dư 12.
- Trả lời : Số bé 58 ; số lớn 128.
- Trả lời : Số bé 58 ; số lớn 128.
47- Tìm phân số có tổng của tử và mẩu là 210. Nếu chuyển từ mẩu lên tử 12 đơn vị thì phân số bằng 1.

- Trả lời : Phân số là .
93

117
48- Tìm số 1a7b chia hết cho 2 và cho 9 nhưng chia cho 5 thì dư 4.

- Trả lời : 1674
49- Trong một phép chia biết thương bằng 4 và số dư bằng 25 và biết tổng của số bị chia số chia và số dư bằng 515. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó ?

-Trả lời : Số chia 98 ; Số bị chia 417.
50- Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 dư 21 và biết tổng của hai số đó bằng 258.

- Trả lời : Số bé 79 ; số lớn 179.
51- Tìm số 5a7b chia hết cho 2,5 và 9.

- Trả lời : 5670
No_avatar

Hiện nay, tổng số tuổi của bố và con là 46 tuổi. 4 năm nữa bố lớn hơn con 30 tuổi.hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi  và con bao nhiêu tuổi?

No_avatarf

 

tong cua hai so la so be nhat co 3 chu so chi hat cho 2,3,5. ti so cua hai so do la 2/3 tim hai so do

No_avatarf

 

tong cua hai so la so be nhat co 3 chu so chi hat cho 2,3,5. ti so cua hai so do la 2/3 tim hai so do

Avatar

bố  38 con 8

No_avatar

ai cho em hoi bai nay k

 

No_avatar

tim tong cac so le co 2 chu so ai cho em  biet k

No_avatar

tim tong cac so le co 2 chu so ai cho em  biet kKhóc

 

No_avatar

các bác cho em hỏi câu này với

 

No_avatar

tìm 2 sồ tự nhiên bé nhất khi cộng lại đc tổng=15 nhờ các bác giải giúpKhóc

 

 

No_avatar

cho e hoi ..tim trung binh cong cac so le co 3 chu so

 

 
Gửi ý kiến