Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cach giai toan tren mang

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Liên
Ngày gửi: 13h:36' 11-11-2010
Dung lượng: 374.0 KB
Số lượt tải: 649
Số lượt thích: 0 người
GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN QUA INTERNET
LỚP NĂM
1-Tìm hai số lẻ liên tiếp biết tổng số bằng 1444.
- Trả lời: số bé 721; số lớn 723.
2- Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào ?
- Trả lời: 389
3- Số tự nhiên bé nhất có các chữ số bằng 15 là số nào ?

- Trả lời: 69
4- Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng bằng 828 và biết giữa chúng có tất cả 15 số tự nhiên khác.
- Trả lời: số bé là: 406 ; số lớn là: 422.
5- Tìm hai phân số biết tổng của chúng bằng và hiệu của chúng bằng .
Trả lời: số bé là: ; số lớn là : .
13

20
3

20
5

20
8

20
6- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số đó bằng 86.
- Trả lời : phân số đó là .
17


69
7- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 36 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .
- Trả lời : phân số đó là
3

5
54

90
7- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 36 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .
3

5
8- Anh hơn em 8 tuổi biết hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 26. Hiện nay anh mấy tuổi em mấy tuổi ?
-Trả lời : tuổi anh hiện nay 17 
tuổi em hiện nay 9.
9- Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số bằng 224 và biết phân số đó có giá trị .
- Trả lời: phân số đó là .
75

100
96

128
10- Tìm hai số lẽ biết tổng của chúng bằng 1142 và biết giữa chúng có 53 số lẽ khác.
- Trả lời : số bé là 517 ; số lớn là 625.
11- Một ôtô trong 3giờ đi được 135km. Hỏi trong năm giờ ôtô đó đi được bao nhiêu km ?

- Trả lời : 225km
12- Bác An mua 5m vải hết 450.000 đồng. Hỏi nếu bác mua 15m như thế hết bao nhiêu tiền?

- Trả lời: 1.350.000 đồng
13- Trường Kim Đồng mua 6 bộ bàn ghế hết 900.000đồng. hỏi nếu trường Kim Đồng mua 15 bộ bàn ghế như thế hết bao nhiêu tiền?

- Trả lời: 2.250.000đồng.
14- Tổng của hai số bằng 297. Tỉ của hai số đó là 1 .

- Trả lời: số bé là: 132; số lớn là : 165.
1

4
15- Hiệu của hai số bằng 402 Số thứ nhất bằng 1 số thứ hai

- Trả lời : số thứ nhất 938 ; số thứ hai 536.
3

4
16- Hiệu của hai số bằng 128 số thứ nhất bằng số thứ hai.

- Trả lời : Số thứ nhất 320 ; số thứ hai 448.
5

7
17- Tổng của hai số bằng 215. Tỉ của hai số đó là . Tìm hai số đó.

- Trả lời số bé 86 ; số lớn 129.
2

3
2

3
18- Hiệu của hai số bằng 306. Tỉ của hai số đó là . Tìm hai số đó.

- Trả lời : Số bé là 204 ; số lớn là 510
2

5
19- Hiệu của hai số bằng 85 . Tỉ của hai số đó bằng 1 .Tìm hai số đó.

- Trả lời : số bé là 170 ; số lớn là 255.
1

2
20- Tổng của hai số bằng 344 số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

- Trả lời : số thứ nhất là 215 ; số thứ hai là 129.
5

3
21- Hiện nay tổng số tuổi hai mẹ con là 52. Biết sau 2 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 tuổi con.

- Trả lời : Tuổi mẹ hiện nay 40 ; tuổi con hiện nay 12.
22- Một xe ôtô cứ đi 100km thì hết 15lít xăng. Hỏi ôtô đó đi 240km thì hết bao nhiêu lít xăng ?

- Trả lời : 36 lít
23- Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc đó trong 20 ngày. Sau khi làm được 8 ngày người ta cử đến thêm 5 công nhân nữa để làm công việc đó. Hỏi họ sẻ cùng làm trong mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó ?

- Trả lời : 9 ngày.
24- Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc đó trong 20 ngày. Sau khi làm được 6 ngày người ta chuyển bớt đi 5 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi công nhân còn lại phải làm tiếp mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó ?

- Trả lời : 21ngày.
25- Một xe cứ đi 100km thì hết 2 lít xăng. Hỏi nếu xe đó đi 400km hết bao nhiêu lít xăng ?

- Trả lời : 10lít
1

2
26- Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 60 tuổi, biết 15 năm sau tuổi bố gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay ?

- Trả lời : Tuổi bố hiện nay 45 ; Tuổi con hiện nay 15
27- Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48. Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi bố có bao nhiêu tuần ?

- Trả lời : Tuổi bố hiện nay 42 tuổi ; Tuổi con hiện nay 6 tuổi.
28- Một bếp ăn dự trữ gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Đã có 150 người ăn thì sẽ ăn hết số gạo trên trong bao nhiêu ngày ?

- Trả lời : 16 ngày.
29- Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 65 tuổi . Tuổi cháu bao nhiêu tháng tuổi bà bao nhiêu năm. Tính số tuổi hai bà cháu hiện nay ?

- Trả lời : Tuổi bà hiện nay 60 ; Tuổi cháu hiện nay 5
30- Tìm hai số khi biết trung bình cộng của chúng là 125 biết hiệu của chúng là 32. Tính hai số đó ?

- Trả lời : Số bé là 109 ; Số lớn là 141
31- Tìm số 4a8b biết số đó chia cho 2,5,9 cùng có số dư là 1.

- Trả lời : 4681
32- Tìm hai số biết tổng của chúng là 426 và biết số lớn chia cho số bé có thương là 2 và không còn dư.

- Trả lời : Số bé là 142 ; Số lớn là 248.
33- Tìm số nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 2,3,4,5 và 6.

- Trả lời : 60.
34- Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 biết hiệu hai số đó là 133.

- Trả lời : Số bé 38 ; số lớn 171.
35- Tìm số 8a3b biết số đó chia hết cho 2 và 5 còn chia cho 9 thì dư 5.

- Trả lời : 8330.
36- Tìm số 1a2b biết số đó chia hết cho cả 2,5 và 9.

-Trả lời : 1620.
37- Tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho cả 2,5 và 9.
- Trả lời : 3870.
- Trả lời : 3870.
38- Tìm hai số khi biết tổng của chúng bằng 340 và biết số lớn chia cho số bé được 3 và không có dư.

- Trả lời : Số bé 85 ; số lớn 255.
39- Số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2,3,4,5 và 6.

- Trả lời : 120
40- Tìm hai phân số biết tổng của chúng bằng và hiệu của chúng bằng .

- Trả lời : Số bé  ; số lớn .
17

20
7

20
5

20
12

20
41- Tìm số nhỏ nhất mà khi chia cho cả 2,3,4,5 và 6 có số dư lần lượt là 1,2,3,4 và 5.

- Trả lời : 59
42- Tìm số 1a2b chia hết chi 5 và 9 mà không chia hết cho 2.

- Trả lời : 1125.
43- Trong một phép chia thương bằng 3 số dư là 24 hiệu giữa số chia và số bị chia là 258. Tìm số chia và số bị chia.

- Trả lời : Số chia 117; Số bị chia 375.
44- Tìm số nhỏ nhất khác 1 mà khi chia cho 2,3,4,5 và 6 cùng có số dư bằng 1.

- Trả lời : 61.
45- Tìm số 6a2b biết số đó chia hết cho 2 còn chia cho 5 và 9 cùng dư 3.

- Trả lời : 6528.
46- Tìm 2 số biết tổng 186 và số lớn chia cho số bé bằng 2 dư 12.
- Trả lời : Số bé 58 ; số lớn 128.
- Trả lời : Số bé 58 ; số lớn 128.
47- Tìm phân số có tổng của tử và mẩu là 210. Nếu chuyển từ mẩu lên tử 12 đơn vị thì phân số bằng 1.

- Trả lời : Phân số là .
93

117
48- Tìm số 1a7b chia hết cho 2 và cho 9 nhưng chia cho 5 thì dư 4.

- Trả lời : 1674
49- Trong một phép chia biết thương bằng 4 và số dư bằng 25 và biết tổng của số bị chia số chia và số dư bằng 515. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó ?

-Trả lời : Số chia 98 ; Số bị chia 417.
50- Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 dư 21 và biết tổng của hai số đó bằng 258.

- Trả lời : Số bé 79 ; số lớn 179.
51- Tìm số 5a7b chia hết cho 2,5 và 9.

- Trả lời : 5670
No_avatarf

chan qua di muon lam bai tap ma nghi khong ra- hoi nhe tim 8

Khóc

No_avatarf

huong dan giai toan 2

 

 

 

 

No_avatar

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 340 và biết số lớn chia cho số bé được thương bằng 3 và không có dưKhóc

 

Avatar

cac so le co 3 chu so la cac so tu 101,103,105...999

Em tinh tong cac so lai va chia cho so cac so do.

Số 101 đến số 999 có 450 số lẻ

Tổng các số đó là 247500:450= 550

No_avatar

cac bac cho em hoi bai toan nay

Hieu cua hai so la 19095,lay so lon chia cho so be thi duoc thuong la 4 va du 3.Tim hai so

No_avatarf

Hiệu của số lẻ có 3 số lớn nhất

No_avatar

ta có a - b = 19095 => a = b + 19095    (1)

và a = 4b + 3    (2)

thay (1) vào (2) ta có: b = 6364; a = 25459

chúc các bác vui vẻ.

 

 

 
Gửi ý kiến