Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Phương Mai
Ngày gửi: 11h:57' 12-11-2010
Dung lượng: 22.9 MB
Số lượt tải: 3298
Số lượt thích: 9 người (Võ Vy Phương, Huỳnhthi Kim Tiến, Bùi Nguyên Phúc, ...)Sinh học 6
PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
GV: ĐÀO THỊ PHƯƠNG MAI
BÀI 24 – TIẾT 25
Muối khoáng, H2O
Kiểm tra bài cũ
H. Cây xanh hút nước và muối khoáng là nhờ bộ phận
nào của cây ?
O2
Dl
H. Cây xanh tiến hành quá trình quang hợp sử dụng những nguyên liệu nào?
?
- Nhờ rễ
- Nước và khí cacbonic
H. Theo quy luật thì nước thường chảy từ đâu tới đâu?
- Thường chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp.
Vậy mà có một nơi nước lại chảy ngược từ thấp lên cao. Đó là ở đâu và vì sao lại thế thì bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.BÀI 24: PHẦN LỚN
NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU


BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?


H. Trước khi làm thí nghiệm một số học sinh đã dự đoán được gì?
- Một số học sinh cho rằng: phần lớn nước do rễ hút vào đã được lá thải ra ngoài
và họ nghĩ rằng nước đã thoát hơi qua lá.
Và họ đã làm thí nghiệm để chứng minh


BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú
a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú:
*Tiến hành:
2 cốc cây tươi
1Cốc: Cây có lá
1Cốc: Cây không có lá
Trùm kín bằng túi nilông
a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú:
*Kết quả:
Sau 1 giờ
Cây có lá: Thành túi mờ hơi nước
Cây không có lá: Thành túi vẫn trong.
Cây không có lá
Cây có lá
Sau 1 giờ


H. QUA THÍ NGHIỆM TRÊN TA RÚT RA KẾT LUẬN GÌ?
- NƯỚC THOÁT RA NGOÀI QUA LÁ CÂY


BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú
b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải
*Tiến hành:
b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải:(H.24.2)
*Kết quả:
Sau 1 giờ
Lọ A: Mức nước giảm hẳn
Lọ B: Mức nước giữ nguyên
Kim cân: lệch về phía lọ B
A
B
Sau 1 giờ


b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải:(H.24.2)
Từ thí nghiệm 2 em rút ra kết luận gì?
-Rễ hút nước vào cây
-Phần lớn lượng nước đó thoát ra ngoài qua lá
-Cây có lá:
-Cây không có lá:
-Lọ A: Mức nước giảm hẳn
-Lọ B: Mức nước giữ nguyên
-Kim cân: lệch về phía lọ B
Kết quả:
a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú:
b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải:
A
B
Thành túi mờ hơi nước.
Thành túi vẫn trong.

Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng 2 cây tươi: một cây có đủ rễ, thân, lá và một cây chỉ có rễ, thân không có lá?

Thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra được dự đoán ban đầu? Vì sao em chọn thí nghiệm này?

Có thể rút ra kết luận gì?
Thảo luận nhóm


H. Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng 2 cây tươi: một cây có đủ rễ, thân, lá và một cây chỉ có rễ, thân không có lá?
- Sử dụng cây tươi có đủ rễ, thân và đã ngắt bỏ lá để đối chứng với cây có đủ rễ, thân, lá.
Làm như vậy sẽ chứng minh được vai trò của lá trong thí nghiệm.
-Cây có lá:
-Cây không có lá:
Thành túi mờ hơi nước.
Thành túi vẫn trong.
Chỉ chứng minh được:
Lá cây đã thoát hơi nước ra ngoài
-Lọ A: Mức nước giảm hẳn
-Lọ B: Mức nước giữ nguyên
-Kim cân: lệch về phía lọ B
Kết quả:
a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú:
b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải:
B
Đã chứng minh được:
-Rễ hút nước vào cây
-Phần lớn lượng nước đó thoát ra ngoài qua lá
A
Lỗ khí
Hơi nước thoát ra ngoài qua lỗ khí ở lá


BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú
b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải
Kết luận: phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá.
Bài tập 4*(SGK-trang 82)
Từ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây thoát hơi qua lá?
A
A
B
B
Sau 1 giờ
Sau 1 giờ
- Theo tính toán của các nhà khoa học thì có tới trên 98% nước do rễ hút vào cây đã thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát
hơi nước qua lá.
- Lượng nước thoát ra từ một cây Ngô trong mùa hè vào khoảng từ 200- 300lít
- Lượng nước thoát ra từ tất cả Thực vậttrên trái đất trung bình mỗi năm là 55.000 tỷ tấn
EM CÓ BIẾT


BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá
Nước, muối khoáng hoà tan
Hơi nước
Tinh bột
- Tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá.
- Gi? cho lỏ du?c d?u mỏt d? cõy kh?i b? ỏnh n?ng v nhi?t d? cao d?t núng.


BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá
- Tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá.
- Gi? cho lỏ du?c d?u mỏt d? cõy kh?i b? ỏnh n?ng v nhi?t d? cao d?t núng.
Thoát hơi nước qua lá
Nước và muối khoáng hoà tan
Nước
Nước
Nước
Nước
Nước
Nước
Nước
Nước và muối khoáng hoà tan.
H. Tại sao cần phải tưới nước thường xuyên cho cây và không đươc ngắt lá, bẻ ngọn, bẻ cành cây?

Hãy trả lời câu hỏi đầu bài:
+ Ở đâu mà nước chảy ngược?
+ Vì sao ở đó nước lại chảy ngược?
- Trong cây nước được vận chuyển từ rễ, lên thân, ra lá.
- Vì lá thoát hơi nước tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá.


BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá
3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá?
Tìm hiểu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá.
Hãy đánh dấu ? vào ô tương ứng trong bảng sau:
THẢO LUẬN NHÓM
?
?
?
?
?
?
?
?
ánh sáng
Nhiệt độ
Độ ẩm
Gió
Tìm hiểu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá.
H. Có những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá?


BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá
3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá?
- Ánh sáng
- Nhiệt độ
- Độ ẩm không khí
- Gió

H. Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?
- Nhaèm muïc ñích laøm giaûm söï thoaùt hôi nöôùc qua laù khi caây chöa beùn reã. Khi ñaùnh caây, boä reã bò toån thöông neân luùc môùi troàng reã chöa theå huùt nöôùc ñeå buø vaøo löôïng nöôùc ñaõ maát qua laù. Luùc ñoù neáu ñeå nhieàu laù, caây bò maát quaù nhieàu nöôùc coù theå heùo roài cheát.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1. (6chữ cái) Khi làm thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá, các bạn đã dùng túi gì?
2. (6chữ cái) Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên lá nhờ bộ phận nào của cây?
3. (6chữ cái) Cần phải tưới nước đủ cho cây, nhất là vào thời kì nào?
4. (8chữ cái) Quá trình lá cây nhờ chất diệp lục, sử dụng, khí cácbônic và năng lượng ánh sáng măt trời để chế tạo ra tinh bột được gọi là........
5. (9chữ cái) Để chứng minh phần lớn nước do rễ hút vào cây được thoát hơi qua lá, em phải làm gì?


Chọn câu trả lời đúng
- Sự thoát hơi nước có ý nghĩa gì trong đời sống của cây:
Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng
Tạo sức hút giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan từ rễ lên lá.
Cả A và B đều đúng
Cả A và B đều sai
- Những điều kiện nào sau đây ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước qua lá:
Độ ẩm không khí, ánh sáng, nhiệt độ, gió.
Lượng khí Oxi và khí Cacboníc trong không khí
Lượng chất hữu cơ có trong cây
Cả A, B và C
DẶN DÒ
Học và trả lời câu hỏi 1, 2 ,3 ,4 Tr82
Đọc " Em có biết"
Soạn bài 25
Chuẩn bị bài sau: đoạn xương rồng có gai, củ dong, củ hành, cành mây, cây bèo đất, tranh ảnh về lá biến dạng, kẻ bảng Tr.85 SGK vào vở bài tập.

CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
Avatar

Bài này em thấy hay quá! Cảm ơn cô nhé ( cơ mà tải không duoc )

 

Avatar

Hay quá bạn ạ ? Gmail của bạn là gì ?

No_avatarf

hay lam thank youNụ hôn

No_avatar

Nháy mắt cảm ơn cô đã cho chúng em biết bài hoc hôm nay như thế nàoMỉm cườichúng em chân thành cảm ơn cô

 

No_avatarf

hay lam a bai nay rat hay a Xấu hổXấu hổ

No_avatar

Qua hay

 

 

No_avatar

wonderful and perfect.I like this lesson

 

No_avatar

hay

 
Gửi ý kiến