Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Một số hoạt động ở trường (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày gửi: 18h:23' 14-11-2010
Dung lượng: 33.9 MB
Số lượt tải: 1122
Số lượt thích: 0 người
Bài 25: Một số hoạt động ở trường (T2)
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến
Tự nhiên - xã hội
Hãy kể tên các môn học mà em học ở trường?


Em hãy kể tên một số hoạt động diễn ra trong giờ học ?
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Kiểm tra bài cũ
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
1
2
3
4
5
6
Một số hoạt động ở trường (tt)
HĐ 1: Hãy quan sát và nói về các hoạt động của học sinh trong từng hình dưới đây.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
* Nội dung thảo luận theo nhóm đôi và trả lời các câu hỏi sau:
Trong hình là hoạt động gì?

Hoạt động đó diễn ra trong giờ học nào?

Thái độ của các bạn trong tranh như thế nào?
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
1
Một số hoạt động ở trường (tt)
Đồng diễn thể dục
2
Vui chơi đêm Trung thu
3
Biểu diễn văn nghệ
4
Thăm viện bảo tàng
5
Thăm gia đình liệt sĩ
6
Chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ
1
2
3
4
5
6
Đồng diễn thể dục
Vui chơi đêm Trung thu
Biểu diễn văn nghệ
Thăm viện bảo tàng
Thăm gia đình liệt sĩ
Chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
* K?t lu?n: Ho?t d?ng ngoi gi? c?a h?c sinh ti?u h?c trờn l?p bao g?m: vui choi gi?i trớ, van ngh?, th? d?c th? thao, cham súc cõy, tu?i cõy, giỳp gia dỡnh thuong binh, li?t si, ....
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
HĐ 2: Giới thiệu một số hoạt động ở trường em thảo luận theo nhóm 4 và hoàn thành bảng sau:
Đại diện các nhóm lên trình bày
Hãy kể một số những hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường em.
Liên hệ thực tế:
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
* Kết luận:
Hoạt động ngoài giờ lên lớp làm cho tinh thần các
em vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh; giúp các em nâng cao và
mở rộng kiến thức, mở rộng phạm vi giao tiếp, tăng
cường tinh thần đồng đội; biết quan tâm và giúp đỡ
mọi người,…
Trò chơi : “Ai nhanh”
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
1/ Phương án nào không phải là hoạt động ngoài giờ học ?
A - Thăm quan
B - Hội thi kể chuyện
C - Thi kể chuyện trong giờ kể chuyện
D - Diễn văn nghệ
2/ Phương án nào không phải là hoạt động ngoài giờ học ?
A - Làm vệ sinh , chăm sóc cây
B - Trưng bày sản phẩm trong giờ thủ công
C - Giúp gia đình thương binh liệt sĩ
3/ Hoạt động ngoài giờ có ích lợi gì ?
A – Tinh thần vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh
B – Tăng cường tinh thần đồng đội
C – Nâng cao và mở rộng kiến thức
D – Cả 3 phương trên
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
Dặn dò:
Về nhà các em xem lại bài
Chuẩn bị trước bài: Không chơi các trò chơi nguy hiểm
Chúc các em học giỏi
No_avatar
Bài 25: Một số hoạt động ở trường (T2)
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến
Tự nhiên - xã hội
Hãy kể tên các môn học mà em học ở trường?


Em hãy kể tên một số hoạt động diễn ra trong giờ học ?
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Kiểm tra bài cũ
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
1
2
3
4
5
6
Một số hoạt động ở trường (tt)
HĐ 1: Hãy quan sát và nói về các hoạt động của học sinh trong từng hình dưới đây. 
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
* Nội dung thảo luận theo nhóm đôi và trả lời các câu hỏi sau:
Trong hình là hoạt động gì?

Hoạt động đó diễn ra trong giờ học nào?

Thái độ của các bạn trong tranh như thế nào?
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
1
Một số hoạt động ở trường (tt)
Đồng diễn thể dục
2
Vui chơi đêm Trung thu
3
Biểu diễn văn nghệ
4
Thăm viện bảo tàng
5
Thăm gia đình liệt sĩ
6
Chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ
1
2
3
4
5
6
Đồng diễn thể dục
Vui chơi đêm Trung thu
Biểu diễn văn nghệ
Thăm viện bảo tàng
Thăm gia đình liệt sĩ
Chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
* K?t lu?n: Ho?t d?ng ngo�i gi? c?a h?c sinh ti?u h?c trờn l?p bao g?m: vui choi gi?i trớ, van ngh?, th? d?c th? thao, cham súc cõy, tu?i cõy, giỳp gia dỡnh thuong binh, li?t si, ....
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
HĐ 2: Giới thiệu một số hoạt động ở trường em thảo luận theo nhóm 4 và hoàn thành bảng sau:
Đại diện các nhóm lên trình bày
Hãy kể một số những hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường em.
Liên hệ thực tế: 
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
* Kết luận:
Hoạt động ngoài giờ lên lớp làm cho tinh thần các
em vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh; giúp các em nâng cao và
mở rộng kiến thức, mở rộng phạm vi giao tiếp, tăng
cường tinh thần đồng đội; biết quan tâm và giúp đỡ 
mọi người,…
Trò chơi : “Ai nhanh”
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
1/ Phương án nào không phải là hoạt động ngoài giờ học ?
A - Thăm quan 
B - Hội thi kể chuyện
C - Thi kể chuyện trong giờ kể chuyện 
D - Diễn văn nghệ
2/ Phương án nào không phải là hoạt động ngoài giờ học ?
A - Làm vệ sinh , chăm sóc cây 
B - Trưng bày sản phẩm trong giờ thủ công 
C - Giúp gia đình thương binh liệt sĩ
3/ Hoạt động ngoài giờ có ích lợi gì ?
A – Tinh thần vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh
B – Tăng cường tinh thần đồng đội
C – Nâng cao và mở rộng kiến thức
D – Cả 3 phương trên
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Tự nhiên và xã hội
Một số hoạt động ở trường (tt)
Dặn dò:
Về nhà các em xem lại bài
Chuẩn bị trước bài: Không chơi các trò chơi nguy hiểm
Chúc các em học giỏi
 
 
 
 
Gửi ý kiến