Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Hai đường thẳng vuông góc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Thị Ánh
Ngày gửi: 08h:24' 16-11-2010
Dung lượng: 492.0 KB
Số lượt tải: 1524
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phong Lan)
Giáo án
Tiết 41:Hai đường thẳng vuông góc.
Môn : Toán -Lớp 4
Giáo viên: Quách Thị Ánh
Trường Tiểu học Hồng Châu
Kiểm tra bài cũ
Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông,góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?
Góc vuông
Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010
Toán
M
M
A
N
X
E
Y
U
D
V
C
K
I
.
Góc tự
Góc b?t
Góc nh?n
1. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc
- Kéo dài 2 cạnh BC và DC c?a hỡnh ch? nh?t ABCD,
- Ta nói rằng 2 đường thẳng BC và DC vuông góc với nhau.
- Hai ®­êng th¼ng BC vµ DC vu«ng gãc víi nhau khi hai ®­êng th¼ng ®ã c¾t nhau tại một điểm vµ t¹o thµnh 4 gãc vu«ng cã chung ®Ønh.
tạo thành 4 góc vuông
ta du?c hai du?ng th?ng
cắt nhau tại C,
cú chung d?nh C.
Tiết 41 : Hai đường thẳng vuông góc
1. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc
- Kéo dài 2 cạnh AB và AD c?a hỡnh ch? nh?t ABCD,
ta được 2 ®­êng th¼ng AB vµ AD vu«ng gãc víi nhau.

Toán
Tiết 41 : Hai đường thẳng vuông góc
1. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc

Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau khi 2 ®­êng th¼ng ®ã c¾t nhau tại một điểm vµ t¹o thµnh 4 gãc vu«ng cã chung ®Ønh.

K?t lu?n :
Ti?t41 : Hai du?ng th?ng vuụng gúc
Th? hai ngy 25 thỏng 10 nam 2010
Toỏn
2.Kiểm tra hai đường thẳng vuông góc bằng ê ke.
Ti?t41 : Hai du?ng th?ng vuụng gúc
Th? hai ngy 25 thỏng 10 nam 2010
Toỏn
Bước2: Đặt ê ke sao cho góc vuông của ê ke trùng với một góc ở đỉnh,cạnh góc vuông thứ nhất của ê ke trùng với một đường thẳng.
Bước1: Xác định góc vuông của ê ke
Bước3: Kiểm tra xem đường thẳng thứ hai có trùng với cạnh góc vuông thứ hai của ê ke hay không.
Ta thường dùng ê ke để kiểm tra
K?t lu?n:
Ti?t41 : Hai du?ng th?ng vuụng gúc
Th? hai ngy 25 thỏng 10 nam 2010
Toỏn
hai du?ng th?ng vuụng gúc v?i nhau
hoặc vẽ
Bài 1 : Dùng ê - ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không ?
Hai đường thẳng HI và IK vuông góc với nhau.
Luyện tập
Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010
Toán
Tiết41 : Hai đường thẳng vuông góc
Trả lời:
H
I
K
Bài 1 : Dùng ê - ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không ?
Hai đường thẳng HI và IK vuông góc với nhau.
Luyện tập
Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010
Toán
Tiết41 : Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng PM và MQ không vuông góc với nhau.
Trả lời:
Hãy nêu từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD.
- Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình bên là:
AB và BC
BC và CD
CD và DA
DA và AB
Luyện tập
: Cho hình chữ nhật ABCD
AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.
Bài 2:
Trả lời:
Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D
Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:
AD và DC
DA và AB
Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau là:
AB và BC
BC và CD
Luyện tập

b.Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà khôngvuông góc với nhau.
Bài 4:
là các góc vuông

Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau
Trả lời
Trả lời
Trũ choi :Ti?p s?c
-G?m 2 d?i choi (m?i d?i 4 em )

-Cỏch choi: 4HS m?i d?i n?i ti?p nhau ghi m?t dỏp ỏn.D?i no tr? l?i dỳng, nhi?u, nhanh nh?t l d?i th?ng cu?c

-Th?i gian choi: 1 phỳt

-Lu?t choi: HS l?n lu?t lờn vi?t dỏp ỏn sau khi nghe xong hi?u l?nh c?a GV

Nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:
Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:
AE và ED
ED và DC

MN và NP
NP và PQ
Tr? l?i:

-Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau khi 2 ®­êng th¼ng ®ã c¾t nhau tại một điểm vµ t¹o thµnh 4 gãc vu«ng cã chung ®Ønh.

Bài học:
Ti?t41 : Hai du?ng th?ng vuụng gúc
Th? hai ngy 25 thỏng 10 nam 2010
Toỏn
-Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
và các em học sinh
Bài giảng kết thúc
CHÚC QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM SỨC KHOẺ
No_avatar

Ngạc nhiên thì ra là vậy

hô hô hôCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến