Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Huyền Trang
Ngày gửi: 20h:05' 19-11-2010
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 544
Số lượt thích: 0 người
GIO N
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (Tiết 1)
GV thực hiện :
TRƯỜNG: THCS Mu?ng Phang
TIN H?C 6
My Documents, My Computer, Recycle Bin,.
Hãy kể một vài biểu tượng chính trên màn hình
nền của Windows?
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.
2. Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.
3. Biết tạo thư mục mới, đổi tên, xóa thư mục đã có.
Mục đích, yêu cầu:
2. Xem nội dung đĩa
5. D?i tên thư mục
3. Xem nội dung thư mục
1. Sử dụng My Computer
6. Xóa thư mục
4. T?o thu m?c m?i
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
Biểu tượng My Computer
1. Sử dụng My Computer:
Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer.
Làm sao để mở cửa sổ My Computer?
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. Sử dụng My Computer:
Cửa sổ My Computer
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. Sử dụng My Computer:
Cách 2: Nháy nút phải chuột vào nút Start, chọn Explore.
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. Sử dụng My Computer:
Cách 1: Để mở cửa sổ My Computer, ta nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer.
Cách 2: Nháy nút phải chuột vào nút Start, chọn Explore.
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. Sử dụng My Computer:
Cho biết các thành phần trên cửa sổ My Computer?
Thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ,
thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang,.
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. Sử dụng My Computer:
CÂU HỎI THẢO LUẬN
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. Sử dụng My Computer:
Mở (hoặc tắt) cấu trúc cây thư mục (ở ngăn bên trái cửa sổ).
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. Sử dụng My Computer:
Cách 1: Để mở cửa sổ My Computer, ta nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer.
Cách 2: Nháy nút phải chuột vào nút Start, chọn Explore.
Nháy nút Folders trên thanh công cụ để mở (hoặc tắt) cấu trúc cây thư mục (ở ngăn bên trái cửa sổ).
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
2. Xem nội dung ổ đĩa:
CU H?I TH?O LU?N
Làm sao để xem nội dung ổ đĩa?
1. Sử dụng My Computer:
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
Cách 1: Nháy chuột vào biểu tượng hoặc tên ổ đĩa ở ngăn bên trái.
Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng hoặc tên ổ đĩa ở ngăn bên phải.
Nháy chuột vào
biểu tượng hoặc tên
ổ đĩa ở ngăn bên trái.
Nháy đúp
chuột vào biểu tượng
hoặc tên ổ đĩa ở ngăn
bên phải.
Xem nội dung ổ đĩa
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
2. Xem nội dung ổ đĩa:
1. Sử dụng My Computer:
Để xem nội dung ổ đĩa:
Cách 1: Nháy chuột vào biểu tượng hoặc tên ổ đĩa ở ngăn bên trái.
Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng hoặc tên ổ đĩa ở ngăn bên phải.
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. Sử dụng My Computer
2. Xem nội dung ổ đĩa
3. Xem nội dung thư mục:
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
2. Xem nội dung ổ đĩa:
CU H?I TH?O LU?N
Làm sao để xem nội dung thư mục?
1. Sử dụng My Computer:
3. Xem nội dung thư mục:
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
Cách 1: Nháy chuột vào biểu tượng hoặc tên thư mục ở ngăn bên trái.
Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng hoặc tên thư mục ở ngăn bên phải.
Nháy chuột
vào biểu tượng hoặc
tên thư mục ở ngăn
bên trái.
Nháy đúp
chuột vào biểu tượng
hoặc tên thư mục ở
ngăn bên phải.
Xem nội dung thư mục
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. Sử dụng My Computer
2. Xem nội dung ổ đĩa
3. Xem nội dung thư mục:
Để xem nội dung thư mục:
Cách 1: Nháy chuột vào biểu tượng hoặc tên thư mục ở ngăn bên trái.
Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng hoặc tên thư mục ở ngăn bên phải.
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
2. Xem nội dung ổ đĩa:
CU H?I TH?O LU?N
Công dụng của các nút lệnh trên thanh công cụ?
1. Sử dụng My Computer:
3. Xem nội dung thư mục:
1
2
3
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
Nháy nút Back để
hiển thị thư mục vừa xem
trước đó.
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
Nháy nút này để
xem thư mục mẹ của thư
mục hiện hành.
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
Nội dung thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng.
Nháy chọn dạng hiển thị.
Nháy nút này
Lựa chọn cách hiển thị nội dung thư mục
1
2
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
Nháy dấu + để hiển
thị thư mục con.
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
1. Sử dụng My Computer
2. Xem nội dung đĩa
3. Xem nội dung thư mục
THỰC HÀNH
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
2. Xem nội dung đĩa
5. D?i tên thư mục
3. Xem nội dung thư mục
1. Sử dụng My Computer
6. Xóa thư mục
4. T?o thu m?c m?i
TH3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
19
- V? nh h?c bi.
- Xem tru?c n?i dung bi th?c hnh ny.Ti?t sau h?c ti?p.
 
Gửi ý kiến