Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Yên
Ngày gửi: 14h:38' 23-11-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 414
Số lượt thích: 0 người
Dạy tốt học tốt
Kiểm tra
bài cũ
Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010
Toán
Đặt tính rồi tính:
25 21 x 10 = 15 24 x 6 =
7 513 x 100 =
,
,
,
252,1
751,3
91, 44
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...
Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010
Toán
25,21 x 10 = 252,1
7,513 x 100 = 751,3
Muốn nhân một số thập
phân với 100 ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó sang bên
phải hai chữ số
Muốn nhân một số thập phân với 10, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số
Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010
Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...
Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...,
ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt
sang bên phải một, hai, ba... chữ số.
Dạng tổng quát: a x 10....0 chuyển

dấu phẩy của a sang phải n chữ số(a là STP)
n chữ số 0
3,5 x 1000 =
3500
Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010
Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...
Bài 1: Nhân nhẩm
1,4 x 10 9,63 x 10 5,328 x 10
2,1 x 100 25,08 x 100 4,061 x 100
7,2 x 1000 5,32 x 1000 0,894 x 1000

14
=
=
=
=
=
=
=
=
=
96,3
7200
2508
53,28
894
406,1
96,3
5320
Bài 1: Nhân nhẩm
Bài 1: Nhân nhẩm
Toán
Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...
Bài 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng – ti – mét:
10,4dm 5,75dm
0,856m 12,6m
= 104cm
= 1260cm
= 85,6cm
= 57,5cm
Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010
Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...
Bài 3: Một can nhựa chứa 10 l dầu hoả. Biết một lít dầu hoả cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hoả đó cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
Bài giải:
10 l dầu hoả cân nặng số ki – lô – gam là:
0,8 x 10 = 8 (kg)
Can dầu hoả cân nặng số ki – lô – gam là:
1,3 + 8 = 9,3 (kg)
Đáp số: 9,3 kg
Trò chơi: Tìm nhà cho con vật354,2=100 x...
7,2x10x100
54,5=5,45 x...
2,5x10x10
7200
3,542
250
10
Chúng con kính chào các thầy, các cô ạ!
No_avatar

hc cai ne nhu loz phi tien 

 

 

Avatar

???

 

 
Gửi ý kiến