Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 15. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Chí Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:50' 25-11-2010
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 688
Số lượt thích: 0 người
Môn: Ngữ văn 8
chào mừng các thầy cô giáo
về dự giờ

Ngữ văn 8

Ngữ văn 8

Ngữ văn 8

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. tìm hiểu chungvề văn bản.
Đọc
Phan Bội Châu (1867- 1940) tên thuở nhỏ là Phan Văn San- biệt hiệu Sào Nam.
-Quê làng Đan Nhiệm, xã Nam Hòa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
-Năm 33 tuổi đỗ giải nguyên ( đổ đầu kì thi hương)
Là nhàYêu nước, nhà cách mạng lớn nhất nước ta đầu thế kỷ 20.
Các tác phẩm chính:
+Hải ngoại huyết thư Bức thu viết bằng máu gửi về từ miền Nam.
+Sào Nam thi tập Tập thơ của Sào Nam, tên hiệu của Phan Bội Châu.
+Trùng Quang Tâm Sử Lịch sử tấm lòng của trại Trùng Quân
a, Tác giả:
2.Chú thích
b, Tác phẩm:
-Bài thơ sáng tác năm 1914 in trong tập " Ngục Trung Thư"
c,Chú thích:
3,Thể thơ:Thất ngôn bát cú đường luật
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
Đề
Thực
Luận
Kết
Bủa tay
kinh tế
hào kiệt
phong lưu
4.Bố cục:

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
I. t×m hiÓu chungvÒ v¨n b¶n.
3. Thể thơ:
II. Tìm hiểu chi tiết văn bản.
1. Hai câu đề
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
Bị tù là bị giam hãm, bị tra tấn, bị đói khát , đánh đập, đày ải, bị mất tự do. Bao nhiêu thiếu thốn gian khổ đang và sẽ ngày đêm thử thách . Nhưng người yêu nước quan niệm con đường cứu nước của mình là con đường dài với nhiều chông gai đòi hỏi nhiều quyết tâm, không được ngừng nghỉ. Nhà tù chỉ qua chỉ là nơi tạm nghỉ biến nhà tù thành nơi nghỉ ngơi ít lâu. Bốn tiếng "thì hãy ở tù" nói lên một thái độ chủ động trước thử thách .
Thì hãy ở tù Thái độ chủ động bình tĩnh.
Vẫn
vẫn
Đọc
2.Chú thích
a, Tác giả:
b, Tác phẩm:

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
1. Đọc
2. Chú thích
3. Thể thơ:
II. TìM hiểu CHI TIếT văn bản.
1. Hai câu đề
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
I. t×m hiÓu chungvÒ v¨n b¶n.
a, Tác giả.
b, Tác phẩm.
vẫn
Vẫn
. Thì hãy ở tù :Thái độ chủ động bình tĩnh.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
3. Thể thơ:
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Hai câu đề
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
Như vậy họ rơi vào vòng tù ngục mà như là người chủ động nghỉ chân ở một nơi nào đó trên chặng đường buôn tẩu dài dặc.mà thực chất đâu có phải như vậy. Chính tác giả đã kể lại rằng mình bị áp giải đi "nào xiềng tay , nào trói chặt",vào ngục bị giam " Chung một chổ với bọn tù xử tử" chứ đâu có được như đãi khách .
I. t×m hiÓu chungvÒ v¨n b¶n.
1. Đọc
2.Chú thích
. Thì hãy ở tù :Thái độ chủ động bình tĩnh.
a, Tác giả.
b, Tác phẩm.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
3. Thể thơ:
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
2. Hai câu thực
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
Đã khách không nhà
Trong bốn biển
Tự nhận mình là người tự do , đi đây ,đi đó giữa thế gian rộng lớn
I. t×m hiÓu chungvÒ v¨n b¶n.
1. Đọc
2.Chú thích
a, Tác giả.
b, Tác phẩm.
. Thì hãy ở tù :Thái độ chủ động bình tĩnh.
-Bủa tay
-mở miệng cười tan

Ung dung, lạc quan ngay cả trong hoàn cảch ngặt nghèo
3. Hai câu luận
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thể hiện ý chí kiên định và mạnh mẽ
Phép đối:
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế
Mở miệng cười tan cuộc oán thù
Hành động: quyết tâm
Tư thế: hiên ngang, ngẩng cao đầu.
ý chí: nung nấu căm thù
Khát vọng:Kinh bang tế thế.Cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai bán nước
ĐT ĐT cum DT
.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
3. Thể thơ:
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
2. Hai câu thực
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
I. t×m hiÓu chungvÒ v¨n b¶n.
a, Tác giả:
b, Tác phẩm.
2. Chú thích
1. Đọc
. Thì hãy ở tù :Thái độ chủ động bình tĩnh.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
3. Thể thơ:
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đàng hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
2. Hai câu thực
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
I. t×m hiÓu chungvÒ v¨n b¶n.
1. Đọc:
-Đã khách không nhà
Trong bốn biển
Tự nhận mình là người tự do
a, Tác giả:
b, Tác phẩm.
Bủa tay: Ôm ấp hoài bão trị nước cứu người
Mở miệng cười tan: tiếng cười của người yêu nước trong tù ngục , Có sức mạnh chiến thắng mọi âm mưu thủ đoạn thâm độc của kẻ thù.
3. Hai câu luận
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiếm sợ gì đâu.
4. Hai câu kết.
-Thân ấy
-Sự nghiệp
-Thể hiện quan niệm sống của nhà yêu nước , còn sống còn đấu tranh giải phóng dân tộc
-Nguy hiểm:hiên ngang bất khuất
Khẳng định một niềm tin mạnh mẽ , biểu lộ một khí phách hiên ngang . Tin mình vẫn tồn tại vẫn còn sự nghiệp cứu nước cứu dân đang mở rộng phía trước. Chử "còn" điệp lại hai lần giọng thơ thêm hùng hồn, niềm tin tưởng lạc quan. Đang bị giam cùm trong nhà ngục tử tù , là nguy hiểm . Nay mai phải ra pháp trường " Bao nhiêu nguy hiểm". Máu chảy đầu rơi, thịt nát xương tan , nhưng đối với Phan Bội Châu
" sợ gì đâu",trước vòng nguy hiểm vẫn hiên ngang thách thức vẫn bất khuất kiên cường

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
3. Thể thơ:
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.
I. t×m hiÓu chungvÒ v¨n b¶n.
1. Đọc
2. Chú thích

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
3. Thể thơ:
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
3. Hai câu luận
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.
I. t×m hiÓu chungvÒ v¨n b¶n.
2. Chú thích
1. Đọc

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
3. Thể thơ:
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.
4. Hai câu kết.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
I. t×m hiÓu chungvÒ v¨n b¶n.
1. Đọc
2. Chú thích

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
3. Thể thơ:
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.
4. Hai câu kết.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
- Tư thế: hiên ngang của con người đứng cao hơn hoàn cảnh.
- ý chí: gang thép.
- Tinh thần: lạc quan, tự tin, coi thường nguy hiểm.
I. t×m hiÓu chungvÒ v¨n b¶n.
2. Chú thích
1. Đọc

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
3. Thể thơ:
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.
4. Hai câu kết.
- Tư thế: hiên ngang của con người đứng cao hơn hoàn cảnh.
- ý chí: gang thép.
- Tinh thần: lạc quan, tự tin, coi thường nguy hiểm.
III. Tổng kết.
1. Nghệ thuật.
1. Đọc
2. Chú thích
bài tập trắc nghiệm
a) Giọng điệu hào hùng, lãng mạn mang tính sử thi.
b) Vận dụng nhuần nhuyễn thể thơ thất ngôn bát cú.
c) Sử dụng phép đối chặt chẽ làm cho tầm vóc của nhân vật
trữ tình trở nên lớn lao kì vĩ.
d) Cả a, b, c đều đúng.
Dòng nào nêu đầy đủ nét nghệ thuật mang lại thành
công cho bài thơ?

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
3. Thể thơ:
II. Đọc - hiểu văn bản.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.
4. Hai câu kết.
- Tư thế: hiên ngang của con người đứng cao hơn hoàn cảnh.
- ý chí: gang thép.
- Tinh thần: lạc quan, tự tin, coi thường nguy hiểm.
III. Tổng kết.
1. Nghệ thuật.
2. Nội dung.
VI. Luyện tập.
I. t×m hiÓu chungvÒ v¨n b¶n.
1. Đọc
2. Chú thích
Giải ô chữ
1
B ủ a t a y
S à o n a m
H à o k i ệ t
Q u ả n g đ ô n g
P h o n g l ư u
C ư ờ i t a n
N g ụ c t r u n g t h ư
2
3
4
5
6
7
Câu 1: Từ diễn tả hoạt động mở rộng vòng tay để ôm lấy?
y
B
Câu 2: Biệt hiệu của Phan Bội Châu?
a
n
Câu 3: Hai từ thể hiện Phan Bội Châu là người có tài năng, chí khí?
i
Ê
Câu 4: Tên nhà tù mà Phan Bội Châu bị giam?
a
u
Câu 5: Từ chỉ dáng vẻ lịch sự, phong thái ung dung đường hoàng của Phan Bội Châu?
ư
Câu 6: Từ thể hiện rõ nhất tinh thần lạc quan của Phan Bội Châu trong nhà ngục Quảng Đông?
ơ
c
Câu 7: Tên của tác phẩm trong đó có bài thơ: " Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác"?
c
Kính chúc sức khỏe các thầy cô và các em!
No_avatar
sao tôi tải về mà giải nén không được, chỉ giùm với
No_avatar
Cau mày sao tui tai ve ma ko xem dc
 
 
 
 
No_avatarf

Dở ẹc đi àkLè lưỡi


No_avatar

khong doc duoc Lưỡng lự

 

No_avatarf

vẫn tải đc

No_avatarf

nhưng chậm quá

No_avatarf

minh tai ve van xem bt duoc maXấu hổ cam on 

 

No_avatarf

hay nkuq cach trinh bay hk dc, hk hju j hit

No_avatar

mấy ban tải về k xem dk chắc máy tính k đọc dk duôi 'ppt' đóa mar

 

Avatar

tải k đc ức chếLa hét

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓