Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Thường biến

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Minh Tú
Ngày gửi: 18h:02' 25-11-2010
Dung lượng: 7.5 MB
Số lượt tải: 4526
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thúy Nu, Trần Kiêm Phú, Nguyễn Thị Thúy An)
Đến dự buổi học hôm nay
Kính chào quý thầy cô và các bạn
Học sinh: Lê Hoàng Minh Tú
Tru?ng: THCS Lam Son
Lớp: 9/5
Tiết 26. Bài 25:THƯỜNG BIẾN
Cây rau dừa nước moc trên cạn

THƯỜNG BIẾN

THƯỜNG BIẾN
Hãy quan sát tranh và đọc ví dụ 1,2 SGK để hoàn thành bảng sau:
Thảo luận nhóm

THƯỜNG BIẾN
Lá cây rau mác
Cây rau dừa nước
Su hào
- Mọc trong không khí
- Mọc trên mặt nước
- Mọc trong nước
- Mọc trên bờ
- Trải trên mặt nước
- Đúng qui trình kĩ thuật
- Sai qui trình kĩ thuật
Lá nhỏ, hình mũi mác
Lá lớn, hình mũi mác
- Lá hình dải
- Thân, lá nhỏ, chắc
- Thân, lá lớn hơn, một số rễ biến
thành phao
- Củ to
- Củ nhỏ, sâu bệnh
HỎI: Sự biểu hiện ra kiểu hình bên ngoài của một cơ thể phụ thuộc vào những yếu
tố nào? Trong đó yếu tố nào được xem là không biến đổi?

THƯỜNG BIẾN
Sự biểu hiện ra kiểu hình bên ngoài của
một cơ thể phụ thuộc vào kiểu gen và môi
trường sống
Trong đó kiểu gen được xem là không biến
đổi
Thường biến là gì?
Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình
phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng
trực tiếp của môi trường.

I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường:
THƯỜNG BIẾN
- Thường biến là những biến đổi ở kiểu
hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh
hưởng trực tiếp của môi trường.
- Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định
Không. Vì đây chỉ là biến đổi kiểu hình,
không phải là biến đổi kiểu gen.
Thường biến có di truyền cho đời sau không? Vì sao?
- Thường biến không di truyền được
Thường biến là loại biến dị có lợi hay có hại? Vì sao?
Có lợi. Vì nó giúp sinh vật thích nghi
với sự thay đổi nhất thời hoặc theo
chu kì của môi trường sống
Cây ARACEA đực
Cây ARACEA cái
Dõy khoai lang
Trồng ở nhiệt độ 35 độ C
Trồng ở nhiệt độ 20 độ C
Ví dụ: Hoa liên hình
Sự biến đổi lá ở cây lục bình của cùng một kiểu gen
THƯỜNG BIẾN
Ví dụ
Thường biến thích nghi sự thay đổi môi trường
THƯỜNG BIẾN
Ví dụ
Ví dụ
THƯỜNG BIẾN
Thường biến thích nghi sự thay đổi môi trường
Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ và săn mồi
THƯỜNG BIẾN
Ví dụ
Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ và săn mồi
THƯỜNG BIẾN
Ví dụ
Thường biến thích nghi môi trường để tự vệ và săn mồi
THƯỜNG BIẾN
Ví dụ

I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường:
THƯỜNG BIẾN
- Thường biến là những biến đổi ở kiểu
hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh
hưởng trực tiếp của môi trường.
- Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định
- Thường biến không di truyền được
II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình:
Nghiên cứu SGK. Thảo luận nhóm
Nhận xét mối quan hệ giữa kiểu gen
môi trường và kiểu hình?
2)Những tính trạng nào chủ yếu phụ thuộc
vào kiểu gen? Những tính trạng nào chịu
ảnh hưởng nhiều của môi trường?
1) Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có mối quan hệ khăn khít : Kiểu hình là kết quả của sự tương tác gữa kiểu gen với môi trường
2) + Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.
+ Các tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng của môi trường.
- Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường
- Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.
- Các tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng của môi trường.
III. Mức phản ứng:
Cùng kiểu gen ---->kiểu hình khác

Lúa nếp cẩm (nếp than
Lợn Ỉ Nam Định

I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường:
THƯỜNG BIẾN
- Thường biến là những biến đổi ở kiểu
hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh
hưởng trực tiếp của môi trường.
- Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định
- Thường biến không di truyền được
II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình:
- Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường
- Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.
- Các tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng của môi trường.
III. Mức phản ứng:
Mức phản ứng là gì?
Mức phản ứng là giới hạn tường biến của một kiểu gen trước môi trường khác nhau.
Mức phản ứng do kiểu gen quy định
Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước môi trường khác nhau.
Mức phản ứng do kiểu gen quy định

THƯỜNG BIẾN
Tìm hiểu ví dụ tr.73-SGK:
giống lúa DR2
Lúa DR2 chăm sóc bình thừơng (4,5 – 5 tấn)
Lúa DR2 chăm sóc tốt (8 tấn)
1)Sự khác nhau giữa năng suất bình quân
và năng sất tối đa là do đâu?
2) Giới hạn năng suất tối đa của lúa là do
yếu tố nào?
Do kiểu gen qui định
Do kĩ thuật chăm sóc
2. Ví dụ
Lợn Đại Bạch
(90kg - 135kg)
Lợn Lang
(40kg - 50kg)
Ví dụ
Hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng:

Bố mẹ truyền đạt cho con:
A. Một tính trạng B. Một kiểu hinh C. Một kiểu gen
2. Trong các biến dị sau biến dị nào không di truyền?
A. Đột biến gen và thường biến
B. Đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể
C. Biến dị tổ hợp
D. Thường biến
3. Nói ngô lai LVN20 có thể đạt được 6-8 tấn/ha. Là nói đến giống ngô đó có thể:
A, Đạt năng suất tối đa 6-8 tấn/ha
B. Đạt năng suất trung bình 6-8 tấn/ha
C. Luôn đạt năng suất 6-8 tấn/ha
4. Trong chăn nuôi, trồng trọt biện pháp kĩ thuật đặt lên hàng đầu là:
A. Giống B. Kĩ thuật trồng trọt C. Thời tiết
5. Kiểu hình của một cá thể quy định bởi yếu tố nào?
A. Điều kiện môi trường sống
B. Kiểu gen trong giao tử
C. Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
D. Cả A, B và C
Câu hỏi SGK/ 73

Phân biệt thường biến và đột biến?
+ Giống nhau:
Đều làm biến đổi kiểu hình của cơ thể.
Đều có liên quan đến tác động của môi trường.
Khác nhauHọc bài.
Soạn bài mới.
Trả lời câu hỏi bài thực hành
Sưu tầm:
- Tài liệu về thường biến
Cám ơn quý thầy cô và các bạn
đã đến dự buổi học ngày hôm nay
 
Gửi ý kiến