Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chia cho số có hai chữ số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thi Thu Chinh
Ngày gửi: 21h:56' 26-11-2010
Dung lượng: 822.5 KB
Số lượt tải: 1247
Số lượt thích: 2 người (Trần Quang Hào, Bùi Ngọc Minh Thảo)
Giáo viên : Đặng Thị Thu Chinh
Kiểm tra bài cũ
1200 : 80 =
70 x 60 : 30 =
45000 : 90 =
120 x 30 : 400 =
15
140
500
9
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
Ví dụ 1
672 : 21 = ?
- Dựa vào tÝnh chÊt chia 1 số cho 1 tÝch h·y t×m kÕt qu¶ cña phép tính trên.

Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
672 : 21 = 672 : ( 3 x 7 )
= (672 : 3 ) : 7
= 224 : 7 = 32
Vậy : 672 : 21 =
32
Các em hãy dựa vào cách đặt tính chia cho số có 1 chữ số để đặt tính 672 : 21
672
21
Chia theo thứ tự từ trái sang phải

Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán

Cách thực hiện
672
21
Chia theo thứ tự từ trái sang phải
* 67 chia cho 21 ®­îc 3, viÕt 3;
3
3 nh©n 1 b»ng 3, viÕt 3
3
3 nh©n 2 b»ng 6. viÕt 6
6
67 trõ 63 b»ng 4, viÕt 4
4
* H¹ 2, ®­îc 42;
2
42 chia cho 21 ®­îc 2, viÕt 2
2
2 nhân 1 bằng 2, viết 2
2
2 nhân 2 bằng 4, viết 4
4
42 trừ 42 bằng 0, viết 0
0
Vậy 672 : 21 =
32
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009
Toán
Ví dụ 2
779 : 18 = ?
Hãy đặt tính và thực hiện tính phép tính trên
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
Cách thực hiện
779
18
Chia theo thứ tự từ trái sang phải
* 77 chia cho 18 ®­îc 4, viÕt 4;
4
4 nh©n 8 b»ng 32 , viÕt 2 nhí 3
2
4 nh©n 1 b»ng 4, thªm 3 b»ng 7, viÕt 7
7
77 trõ 72 b»ng 5, viÕt 5
5
* H¹ 9, ®­îc 59;
9
59 chia cho 18 ®­îc 3, viÕt 3
3
3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2
4
3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5, viết 5
5
59 trừ 54 bằng 5, viết 5
5
Vậy 779 : 18 =
43 ( d­ 5 )
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
672 21
63 32
42
42
0
779 18
72 43
59
54
5
So sánh phép chia 672 : 21 và phép chia 779 : 18 có điểm gì giống và khác nhau?

Giống
Cả hai phép chia đều là phép chia cho số có 2 chữ số

Khác
Phép chia 672 : 21 là phép chia hết có số dư bằng 0, Phép chia 779 : 18 là phép chia có dư, số dư bằng 5

Chú ý
Trong các phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
Ước lượng thương
Để ước lượng thương của các phép chia trên được nhanh, chúng ta lấy hàng chục chia cho hàng chục
Ví dụ
3
75 : 23 =
Nhẩm 7 chia cho 2 được 3,
vậy 75 chia cho 23 được 3;
3 nhân với 23 bằng 69;
75 trừ 69 bằng 6;
Thương cần tìm là 3
89 :22 =
68 : 21 =
4
3
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
75 : 17 =
7 chia cho 1 được7;
7 nhân với 17 bằng 119;
119 > 75 ( vô lý )

Thử với các thương 6, 5, 4
ta tìm ra được 4 x 17 = 68
75 - 68 = 7
Vậy 4 là thương thích hợp
Để tránh phải thử nhiều lần,
chúng ta có thể làm tròn các số
trong phép chia 75 : 17 như sau:
75 làm tròn đến số tròn chục gần nhất là 80
17 làm tròn đến số tròn chục gần nhất là 20
Sau đó lấy 8 : 2 = 4
Ta tìm được thương là 4
4
Sau đó chúng ta nhân và trừ ngược lại
Ước lượng thương
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
Nguyên tắc làm tròn
Ta làm tròn đến số tròn chục gần nhất ;
số có hàng đơn vị lớn hơn 5 ta làm tròn đến số tròn chục liền sau nó,
số có hàng đơn vị nhỏ hơn 5 ta làm tròn xuống số tròn chục liền trước nó
Ví dụ: 75, 76, 77 ta làm tròn lên 80;
41, 43, 44 ta làm tròn xuống thành 40,

Chia cho số có hai chữ số
Ước lượng thương
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán
89 : 23 =
3
72 : 18 =
3
Vớ d?
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Toán
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 288 : 24 b) 469 : 67
740 : 45 397 : 56

24
9
216
12
740
45
1
45
29
0
6
270
20
469
67

7
469
0
397
Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009
Toán
56
7
392
5
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
Bài tập 2:
Tóm tắt.
15 phòng học: 240 bộ bàn ghế.
Mỗi phòng: .….bộ bàn ghế?

Bài giải
Mỗi phòng xếp được số bộ ghế là:
240 : 15 = 16 (bộ)
Đáp số: 16 bộ bàn ghế.
Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009
Toán
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
Bài tập 3: Tìm x.
a) X x 34 = 714 b) 846 : X = 18
X = 714 : 34 X = 846 : 18
X = 2 X = 47
Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009
Toán
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
Qua 2 phép tính trong bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn cho các em biết cách đặt tính và thực hiện tính, khi chia cho số có 2 chữ số
672 21
63 32
42
42
0
779 18
72 43
59
54
5
Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009
Toán
Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
chân thành cảm ơn
Các thầy cô giáo và
các em học sinh
 
Gửi ý kiến