Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bạch Hồng Tài
Ngày gửi: 18h:06' 05-01-2009
Dung lượng: 126.0 KB
Số lượt tải: 785
Số lượt thích: 0 người
BÀI 45 - 46. THỰC HÀNH
TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA SINH VẬT
Tuần 24 - Tiết 47, 48
Lớp chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm 4 HS, các thành viên trong nhóm theo dõi đoạn phim để hoàn thành bảng.
Phim
Học sinh theo dõi phim
? Em đã quan sát được những sinh vật nào? Số lượng như thế nào?
? Theo em có những môi trường sống nào trong đoạn băng trên ?
- Môi trường nào có số lượng sinh vật nhiều nhất ?
- Môi trường nào có số lượng ít nhất ? Vì sao ?
Gợi ý
- Moâi tröôøng coù ñieàu kieän soáng veà nhieät ñoä, aùnh saùng… thì soá löôïng sinh vaät nhieàu, soá loaøi phong phuù.
- Moâi tröôøng soáng coù ñieàu kieän soáng khoâng thuaän lôïi sinh vaät coù soá löôïng ít hôn.
II. TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG
TỚI HÌNH THÁI LÁ CÂY
Các em xem tiếp băng hình về thế giới thực vật để hoàn thành bảng 45.2 SGK trang 136.
PHIM
Các em chú ý nhiều về đặc điểm của phiến lá.
? Từ những đặc điểm của phiến lá em hãy cho biết lá cây quan sát được là loại lá cây nào? (ưa sáng, ưa bóng.)
Gợi ý ( * ) và ( ** ) SGK trang 137.
III. TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA ĐỘNG VẬT
Các em xem băng hình về thế giới động vật theo dõi để hoàn thành bảng 45.3. Môi trường sống của các động vật quan sát được.
PHIM
? Em đã quan sát được những loài động vật nào ?
? Loaøi ñoäng vaät treân baêng hình coù ñaëc ñieåm naøo thích nghi vôùi moâi tröôøng?
Các em xem đoạn băng về tác động tiêu cực, tích cực của con người tới thiên nhiên.
Các em theo dõi để trả lời các câu hỏi.
PHIM
Em có suy nghĩ gì sau khi xem đoạn băng trên ?
Bản thân em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên ? (cụ thể là đối với động vật, thực vật).
Liên hệ thực tế đối với động vật, thực vật: Về môi trường đang sống trong đoạn phim và môi trường đang sống.
Các nhóm nộp 3 bảng 45.1,2,3. cho giáo viên.
- Nhóm 1 trình bày lại nộ dung bảng 1.
- Nhóm 5 trình bày lại nội dung bảng 2.
- Nhóm 7 trình bày lại nội dung bảng 3.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
- Viết bảng tường trình lại nội dung của tiết thực hành theo nội dung SGK trang 138.
- Chuẩn bị tốt cho chương mới Hệ Sinh thái - Bài 47 Quần Thể Sinh Vật
- Nghiên cứu thông tin chuẩn bị và kẻ bảng 47.1 và 47.2 vào vở bài tập và bài soạn.
No_avatar
xin loi, trong bai giang cua Thay(co) co cac doan phim ve moi truoung song cua sinh vat hay khong? 
No_avatar

bài giảng của thầy có các đoạn phim , nó ở đâu thế : làm thế nào có được : giúp đi!

 

No_avatar

bạn có thể post mấy đoạn phim đó không?  bài này thì chủ yếu là cần các đoạn phim chư nếu chỉ như vậy thì không làm gì được.

 

Avatar
pHim đâu, huuu.......uuuuu
Avatar

đưa cây cải làm cái gì

 

Avatar

<<<<<<< hình  bên có ý nghĩa gì

 

No_avatar

Thầy (cô) post đoạn phim lên cho em đc hôk?

 

No_avatar

k co fim ma cung post len

 

No_avatar

Ngậm&nbsp;tiền toan la tien

 

Thè&nbsp;lưỡi

 

No_avatar
sao ma chuoi the nay, ko co phim cho nguoi ta xem thi post len lam cai wai j
 
Gửi ý kiến