Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Truyền chuyển động

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Quảng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:28' 28-11-2010
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 595
Số lượt thích: 1 người (Trương Trọng Tỷ)
MÔN:CÔNG NGHỆ 8
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Mai
TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
BÀI 29:
TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
Chuong v:
BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
I.T?i sao c?n truy?n chuy?n d?ng?
- Xe đạp chuyển động khi nào? Sự truyền chuyển động đươc thể hiện qua chi tiết nào?
- Trong cơ cấu xích vật nào là vật dẫn, vật nào là vật bị dẫn, vật nào là trung gian?
-Vị trí của đĩa và líp ở gần nhau hay xa nhau?
-Tốc độ quay của líp và đĩa có giống nhau hay không?


Thảo luận nhóm
I.Tại sao cần truyền chuyển động?
Xe đạp chuyển động khi nào?
BÀI 29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
Sự truyền chuyển động được thể hiện qua chi tiết nào?

dia

xích

líp
I. Tại sao cần truyền chuyển động?
H.29.1: Cơ cấu truyền chuyển động
Đĩa, xích, líp
I. Tại sao cần truyền chuyển động?
Trong cơ cấu xích vật nào là vật dẫn,vật nào là vật trung gian, vật nào là vật bị dẫn?
Vật dẫn
Vật trung gian
Vật bị dẫn
Líp: vật bị dẫn
Đĩa: vật dẫn
Xích: vật trung gian
Vị trí của đĩa và líp ở gần nhau hay xa nhau?
Tốc độ quay của đĩa và líp giống nhau hay khác nhau?
Xa nhau
Khác nhau
I.Tại sao cần truyền chuyển động?
Vậy tại sao trong máy cần có các bộ truyền chuyển động?
Vì : các bộ phận của máy thường đặt xa nhau và đều được dẫn động từ một chuyển động ban đầu.
Khi làm việc chúng có tốc độ quay khác nhau.
I. Tại sao cần truyền chuyển động?
Bộ truyền chuyển động có nhiệm vụ gì?
Truyền và biến đổi tốc độ cho phù hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy.
I.Tại sao cần truyền chuyển đông?
Tóm lại:
Vì: - Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau và đều được dẫn động từ một chuyển động ban đầu.
- Khi làm việc chúng có tốc độ quay khác nhau.
*Nhiệm vụ của các bộ truyền chuyển động là:Truyền và biến đổi tốc độ cho phù hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy.
Trong máy cần có các bộ truyền chuyển động:
II. Bộ truyền chuyển động:
I.Tại sao cần truyền chuyển động?
BÀI29: TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
II. Bộ truyền chuyển động:
Có mấy loại truyền động?
Có 2 loại truyền động
- Truyền động ma sát
- Truyền động ăn khớp.
II.Bộ truyền chuyển động.
1. Truyền động ma sát- truyền động đai.
Hai nhánh đai mắc song song
Hai nhánh đai mắc chéo nhau
a. Cấu tạo bộ truyền động đai.
II.Bộ truyền chuyển động:
1. Truyền động ma sát- truyền động đai.
Bộ truyền động đai gồm mấy chi tiết?
Bánh dẫn
Bánh bị dẫn
Dây đai
a. Cấu tạo bộ truyền động đai.
2
1
3
b. Cấu tạo bộ truyền động đai: Gồm
- Bánh dẫn 1
- Bánh bị dẫn 2
- Dây đai 3 mắc căng trên hai bánh đai.

II. Bộ truyền chuyển động:
1. Truyền động ma sát- truyền động đai.
Khi bánh dẫn quay, bánh bị dẫn quay theo nhờ vào cái gì?
Dây đai
Bánh nào quay nhanh hơn?
Bánh nào có đường kính nhỏ quay nhanh hơn.
a. Cấu tạo bộ truyền động đai.
b. Nguyên lí làm viêc.
=
i =
=
D1
D2
nbd
nd
II.B? truy?n chuy?n d?ng:
1. Truyền động ma sát- truyền động đai.
a. Cấu tạo bộ truyền động đai.
Tỉ số truyền được tính như thế nào?
Tỉ số truyền được tính:
Quan sát xem khi hai nhánh đai mắc song song thì chiều quay của chúng như thế nào?
Hai bánh quay cùng chiều
1.Truyền động ma sát- truyền động đai.
a. Cấu tạo bộ truyền động đai.
b. Nguyn lí lm vic.
II.B? truy?n chuy?n d?ng:
Muốn đổi chiều quay của bánh bị dẫn ta mắc dây đai theo kiểu nào?
Mắc hai nhánh đai chéo nhau
II.B? truy?n chuy?n d?ng:
1.Truyền động ma sát- truyền động đai.
a.Cấu tạo bộ truyền động đai.
b. Nguyn lí lm vic.

Bộ truyền động đai được dùng ở đâu?
- Du?c dng trong nhi?u lo?i my khc nhau nhu: my khu, my khoan,my ti?n, ơ tơ, my ko..
II. B? truy?n chuy?n d?ng:
1.Truyền động ma sát- truyền động đai.
a.Cấu tạo bộ truyền động đai.
b. Nguyên lí làm việc:
c. ứng dụng:
II. B? truy?n chuy?n d?ng:
1. Truyền động ma sát- truyền động đai.
a. Cấu tạo bộ truyền động đai.
b. Nguyn lí lm vic:
c. ?ng d?ng:
- Du?c s? d?ng nhi?u trong nhi?u lo?i my nhu:My khu, my khoan, my ti?n, my ko, ơ tơ..
2.Truy?n d?ng an kh?p.
a. Cấu tạo bộ truyền động
Hình: Truyền động bánh răng
Hình: Truyền động xích
Bộ truyền động bánh răng gồm những chi tiết nào?
Bộ truyền động xích gồm những chi tiết nào?
Thảo luận nhóm.
2.Truyền động ăn khớp.
- Bánh dẫn
- Bánh bị dẫn
Bánh bị dẫn
Bánh dẫn
Hình: Truyền động bánh răng
a. Cấu tạo bộ truyền động
II. B? truy?n chuy?n d?ng:
1.Truyền động ma sát- truyền động đai.
Hình: Truyền động xích
Đĩa bị dẫn
Đĩa dẫn
xích
- Dia d?n
- Dia b? d?n
- Xích
II.B? truy?n chuy?n d?ng:
1. Truyền động ma sát- truyền động đai.
2. Truy?n d?ng an kh?p.
Truyền động bánh răng gồm: Bánh dẫn, bánh bị dẫn
Truyền động xích: Gồm Đĩa dẫn, đĩa bị dẫn, xích.
II. B? truy?n chuy?n d?ng:
1.Truyền động ma sát- truyền động đai.
2.Truy?n d?ng an kh?p.
a. Cấu tạo bộ truyền động
Muốn truyền chuyển động giữa các trục xa nhau ta làm thế nào
Để hai bánh răng ăn khớp được với nhau, hoặc đĩa ăn khớp được với xích cần đảm bảo những yếu tố gì?
Khoảng cách giữa hai răng kề nhau trên bánh này phải bằng khoảng cách giữa hai răng kề nhau trên bánh kia.
a)C?u t?o b? truy?n d?ng.
2.Truyền động ăn khớp
b. Tính chất
Z1
Z2
II. B? truy?n chuy?n d?ng:
1.Truyền động ma sát- truyền động đai.
2.Truy?n d?ng an kh?p.
a. Cấu tạo bộ truyền động
b Tính chất
Z1
Z2
n1
n2
Tỉ số truyền được tính như thế nào?
Bánh răng nào( hoặc đĩa xích) có số răng ít hơn sẽ quay nhanh hơn.
2
1.Truyền động ma sát- truyền động đai.
II. B? truy?n chuy?n d?ng:
2.Truy?n d?ng an kh?p.
a. Cấu tạo bộ truyền động
Tỉ số truyền được tính theo công thức sau.
2
Muốn truyền chuyển động giữa các trục xa nhau ta làm thế nào
a) C?u t?o b? truy?n d?ng
b.Tính chất
c. ứng dụng
Bộ truyền động bánh răng được dùng ở đâu?
-Được dùng trong nhiều hệ thống truyền động của nhiều loại máy thiết bị khác nhau như: đồng hồ, hộp số xe máy….
Bộ truyền động xích được dùng ở đâu?
-Được dùng ở xe đạp, xe máy, máy nâng chuyển….
next
II. B? truy?n chuy?n d?ng:
1. Truyền động ma sát- truyền động đai.
2. Truy?n d?ng an kh?p.
*Củng cố:

1.Tai sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động?
2.Thông số đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay? Lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền động.
Bài tập:
Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?
Next
i
=
50
20
= 2,5
2
1
Giải
Vậy đĩa líp sẽ quay nhanh hơn
Hướng dẫn về nhà:
- Trả các câu hỏi ở cuối bài
- Học bài cũ
- Chuẩn bị bài mới. Bài 30: Biến đổi chuyển động


 
Gửi ý kiến