Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Health and hygiene

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lequoc Khang
Ngày gửi: 05h:24' 29-11-2010
Dung lượng: 848.0 KB
Số lượt tải: 489
Số lượt thích: 0 người
ironed
returned
rented
brushed
washed
combed
borrowed
arrived
decided
watched
learned
helped
looked
remembered
talked
fitted
Write the words that have “ED” pronounced /id/, /t/, /d/ in right columns:
Write the words that have “ED” pronounced /id/, /t/, /d/ in right columns:
Monday, January 18th, 2010
Unit 10 : HEALTH and HYGIENE
Lesson 4 : A bad toothache (B1)
NEW WORDS :
Period 67
Lesson 4 : A bad toothache (B1)
Unit 10: HEALTH and HYGIENE
Monday, January 18th, 2010
- a dentist :
nha sĩ
- to hate :
ghét
- a drill :
máy khoan
- the sound :
âm thanh
- scared (a) :
sợ
- loud (a) :
lớn tiếng
- to fill :
trám (răng)
- a cavity :
lỗ răng sâu
True / False statements prediction
Minh has a toothache.
Hoa never has a toothache.
Minh likes to go to the dentist.
Hoa was scared and she didn’t want to go to the dentist.
The dentist is very kind.
Minh is not scared after talking to Hoa.
Period 67
Lesson 4 : A bad toothache (B1)
Unit 10: HEALTH and HYGIENE
Monday, January 18th, 2010
1. Minh has a toothache.
True
False
2. Hoa never has a toothache
True
False
3. Minh likes to go to the dentist.
True
False
4. Hoa was scared and she didn’t want to go to the dentist.
True
False
5. The dentist is kind.
True
False
6. Minh is not scared after talking to Hoa.
True
False
a. What is wrong with Minh?
Answer these questions
b. Does Minh like going to the dentist? How do you know?
c. Why did Hoa go to the dentist last week?
d. What did the dentist do?
Period 67
Lesson 4 : A bad toothache (B1)
Unit 10: HEALTH and HYGIENE
Monday, January 18th, 2010
a. What is wrong with Minh?
Answer these questions
- He has a toothache.
Answer these questions
b. Does Minh like going to the dentist? How do you know?
- No, he doesn’t. He hates the sound of the drill.
Answer these questions
c. Why did Hoa go to the dentist last week?
Because she had a cavity in her tooth.
Answer these questions
d. What did the dentist do?
- The dentist filled the cavity in Hoa’s tooth.
Find someone who …
Do you have a toothache?
Do you like going to the dentist?
Are you scared of seeing the dentist?
HOMEWORK
- Learn the lesson
- Answer questions e-f/103
- Prepare B2-3
Goodbye !
No_avatar

thank teacher

  

No_avatar
thanks before the lesson but I think it don't good
No_avatar

Very good wa hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kín miệng

 
Gửi ý kiến