Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thi nghiệm ảo lý 7

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Be Van Thuan
Ngày gửi: 23h:13' 09-12-2010
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
XEM QUA ĐI RỒI HÃY TẢI
THÍ NGHIỆM ẢO VẬT LÝ 7
(Dùng thiết kế Bài giảng điện tử)
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
THÍ NGHIỆM ẢO
VẬT LÝ 7
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
HIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰC
MẶT TRỜI
TRÁI ĐẤT
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
HIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰC
MẶT TRỜI
TRÁI ĐẤT
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
HIỆN TƯỢNG NHẬT THỰC
MẶT TRỜI
TRÁI ĐẤT
A 
A/ 
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
 A
ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
So sánh độ lớn ảnh tạo bởi 2 gương
Gương phẳng
Gương cầu lồi
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
S
Chùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Chùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõm
S
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Chùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõm
S
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Chùm tia sáng phân kỳ xuất phát từ điểm S thích hợp tới gương cầu lõm
S
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
ĐÈN PIN
GƯƠNG CẦU LÕM
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
C3
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
K
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
K
C7
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
CÁC VẬT PHÁT RA ÂM ĐỀU DAO ĐỘNG
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
CÁC VẬT PHÁT RA ÂM ĐỀU DAO ĐỘNG
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
CÁC VẬT PHÁT RA ÂM ĐỀU DAO ĐỘNG
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
K
ắc qui
Cầu chì
Công tắc
TÁC DỤNG NHIỆT CỦA DÒNG ĐIỆN
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Vải khô
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Vải khô
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Vải khô
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Vải khô
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
+
-
-
-
MÔ HÌNH ĐƠN GiẢN CỦA NGUYÊN TỬ
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
So sánh chiều của dòng điện và chiều dịch chuyển của các êlectrôn tự do trong kim loại
- Chiều của dòng điện và chiều dịch chuyển của các êlectrôn tự do trong kim loại ngược chiều nhau
+ -
-
-
-
-
-
-
C4
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Mắc mạch điện với nguồn điện như hình 19.3.
Đóng công tắc, quan sát đèn có sáng hay không
2. Mạch điện có nguồn điện :
K
A
U = 9V
( 9V- 6 W )
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
Pin
vỏ
Công tắc
Bóng đèn
Gương cầu lõm
Cấu tạo và hoạt động đèn pin
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
+ -
K
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
K
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
+ -
K
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
K
-5
0
5
mA
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
K
2.5
0
5
mA
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
K
Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của Ampe kế càng lớn
Với một bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng yếu thì số chỉ của Ampe kế càng nhỏ
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
http://violet.vn/quihung62
Sưu tầm
 
Gửi ý kiến