Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Ngọc Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:18' 12-12-2010
Dung lượng: 11.8 MB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
Môn: Địa Lý
Lớp: 8
Giáo viên: Đoàn Thị Ngọc Hương
HỘI THI GVDG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010-2011
Châu Âu
Châu á
Châu Phi
Bản đồ tự nhiên Thế giới
kiểm tra bài cũ
Chỉ giới hạn của khu vực Tây Nam á trên bản đồ? Vị trí Tây Nam á có nét gì nổi bật?
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
bản đồ các nước châu á
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
? Xác định vị trí khu vực Nam Á trên bản đồ châu Á
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
Giới hạn:+ Nằm từ 90B- 370B.
+ Từ 620Đ- 980Đ.
Nam á giáp với các khu vực: Tây Nam á,
Trung á, Đông á, Đông Nam á.
Giáp với vịnh Ben-gan và biển A ráp.
b) Địa hình
Quan sát H10.1- chú ý bảng chú giải cùng kết hợp kiến thức SGK hãy kể tên và nêu đặc điểm các miền địa hình chính từ Bắc xuống Nam của khu vực Nam á?
TNA
ĐA
ĐNA
Xác định giới hạn lãnh thổ vùng tiếp giáp với khu vực ,vịnh,biển nào?
TA
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
Giới hạn:+ Nằm từ 90B- 370B.
+ Từ 620Đ- 980Đ.
Nam á giáp với các khu vực: Tây Nam á,
Trung á, Đông á, Đông Nam á.
Giáp với vịnh Ben-gan và biển A ráp.
b) Địa hình
Quan sát H10.1- chú ý bảng chú giải cùng kết hợp kiến thức SGK hãy kể tên và nêu đặc điểm các miền địa hình chính từ Bắc xuống Nam của khu vực Nam á?
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
Giới hạn:+ Nằm từ 90B- 370B.
+ Từ 620Đ- 980Đ.
Nam á giáp với các khu vực: Tây Nam á,
Trung á, Đông á, Đông Nam á.
Giáp với vịnh Ben-gan và biển A ráp
b) Địa hình
+ Phía Nam là sơn nguyên Đê- can với hai rìa được nâng cao thành hai dãy Gát Tây và Gát Đông.
Có 3 miền địa hình:
+Phía bắc hệ thống núi Hy- ma-lay-a cao đồ sộ, hướng Tây bắc- Đông nam.
+ở giữa là đồng bằng ấn- Hằng rộng và bằng phẳng dài trên 3000 km.
2. KHÍ HẬU, SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN TỰ NHIÊN
a) Khí hậu:
* Dựa vào hình bên (H 2.1-T7-SGK), em hãy:
? Nhận xét đại bộ phận khu vực Nam Á nằm trong kiểu khí hậu nào?

Bài 10: ®iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
Giới hạn:+ Nằm từ 90B- 370B.
+ Từ 620Đ- 980Đ.
Nam á giáp với các khu vực: Tây Nam á,
Trung á, Đông á, Đông Nam á.
Giáp với vịnh Ben-gan và biển A ráp
b) Địa hình
+ Phía Nam là sơn nguyên Đê- can với hai rìa được nâng cao thành hai dãy Gát Tây và Gát Đông.
Có 3 miền địa hình:
+Phía bắc hệ thống núi Hy- ma-lay-a cao đồ sộ, hướng Tây bắc- Đông nam.
+ở giữa là đồng bằng ấn- Hằng rộng và bằng phẳng dài trên 3000 km.
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
- Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Quan sát H10.2 cùng kết hợp kiến thức SGK hãy nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của 3 địa điểm: Mun- tan, Se-ra-pun-di, Mum-bai? Giải thích tại sao?
Hs quan sát H10.2 thảo luận nhóm :3;
+Các nhóm lẽ : (1,3, ) :
* Đọc số liệu khí hậu của 3 địa điểm Mun-tan ,Mum-bai và Sê-ra-pun-di
* Nhận xét và giải thích đặc điểm khí hậu của 3 địa điểm trên ?
+Các nhóm chẳn : (2,4, ) :
* Nhận xét sự phân bố mưa ở Nam Á và giải thích vì sao có sự phân bố như vậy ?
* Vì sao nói dãy “Himalaya như một bức tường rào khí hậu” ?

Nhóm lẽ: Hoàn thành vào bảng Đặc điểm khí hậu của 3 khu vực

?Đọc số liệu khí hậu của 3 địa điểm (Nhiệt Độ và Lượng Mưa)
Mun-tan ,Mum-bai và Sê-ra-pun-di
? Nhận xét và giải thích đặc điểm khí hậu của 3 địa điểm trên ?
Nhóm chẳn ? Nhận xét và giải thích sự phân bố lượng mưa
? Vì sao nói Hymalaya là bức tường rào của khí hậu
Thời kỳ hoạt động và đặc điểm của gió mùa ở khu vực NamÁ
? Kể tên các loại gió chủ yếu ở Nam Á và đặc điểm của nó
Đáp án của nhóm lẻ
35°C
12°C
Khô hạn, hình thành hoang mạc Tha
Gió Tây và Tây Bắc từ sơn nguyên
I-Ran thổi tới
12 °C
183mm
20 °C
11.000mm
Nóng ẩm mưa nhiều

Địa hình là sườn đón gió mùa Đông Nam và Tây N am từ Ấn Độ Dương thổi tới .
25° C
29 °C
3.000mm
Nóng ẩm mưa nhiều
Địa hình dãy núi Gát Tây , là sườn đón gió Tây Nam từ Ấn Độ Dương thổi vào .
Đáp án của nhóm chắn
- Phía Đông của Nam Á mưa nhiều hơn phía Tây
- Địa hình cao đồ sộ ,cản gió mùa Tây nam nên mưa trút hết ở sườn Nam ,lượng mưa lớn nhất .
- Sườn đón gió mưa nhều hơn sườn khuất gió đó là do ảnh hướng sâu sắc của địa hình và của gió mùa .
- Ngăn chặn sự xâm nhập của không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống nên Nam Á hầu như không có mùa Đông lạnh và khô.
Thời kỳ hoạt động và đặc điểm của gió mùa
ở khu vực NamÁ
Gió mùa Đông Bắc
Lạnh và khô
Gió mùa Tây Nam
Nóng và ẩm.
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
Giới hạn:+ Nằm từ 90B- 370B.
+ Từ 620Đ- 980Đ.
Nam á giáp với các khu vực: Tây Nam á,
Trung á, Đông á, Đông Nam á.
Giáp với vịnh Ben-gan và biển A ráp
b) Địa hình
+ Phía Nam là sơn nguyên Đê- can với hai rìa được nâng cao thành hai dãy Gát Tây và Gát Đông.
Có 3 miền địa hình:
+Phía bắc hệ thống núi Hy- ma-lay-a cao đồ sộ, hướng Tây bắc- Đông nam.
+ở giữa là đồng bằng ấn- Hằng rộng và bằng phẳng dài trên 3000 km.
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
- Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Là khu vực mưa nhiều của Thế giới nhưng phân bố không đều.
TRUNG QUỐC
VỊNH BENGAL
Ấn Độ Dương
CALCUTA
BIỂN
A-RAP
HYMALAYA
HM
THAR
S. HẰNG
S. ẤN
D. GHÂTE TÂY
D. GHÂTE ĐÔNG
MIANMA
SRILANKA
BRAMAPUT
12000m
2000 m
< 20 mm
CN §ª- Can
20 -100 m
Mum-bai
3000 mm
11.000 mm
20-100 mm
3.000 mm
2.000 mm
< 20 mm
Gió mùa Tây Nam
Gió mùa Đông Bắc
Se-ra-pun-di
11000 mm
Mun tan
183 mm
Gió mùa có ảnh hưởng gì đến sản xuất và đời sống con người ở đây như thế nào ?
Hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ấn độ
Vòi tưới nước trong nông nghiệp
Đảm bảo vấn đề thuỷ lợi
Trạm bơm nước
Xây dựng giếng tưới ruộng
Đập PaRaKKA trên sông Hằng
Để khắc phục với điều kiên tự nhiên người dân Nam Á họ đã làm gì?
Lũ lụt
Hạn hán
Bảo
Liên hệ ở Việt Nam
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
Giới hạn:+ Nằm từ 90B- 370B.
+ Từ 620Đ- 980Đ.
Nam á giáp với các khu vực: Tây Nam á,
Trung á, Đông á, Đông Nam á.
Giáp với vịnh Ben-gan và biển A ráp
b) Địa hình
+ Phía Nam là sơn nguyên Đê- can với hai rìa được nâng cao thành hai dãy Gát Tây và Gát Đông.
Có 3 miền địa hình:
+Phía bắc hệ thống núi Hy- ma-lay-a cao đồ sộ, hướng Tây bắc- Đông nam.
+ở giữa là đồng bằng ấn- Hằng rộng và bằng phẳng dài trên 3000 km.
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
- Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Là khu vực mưa nhiều của Thế giới nhưng phân bố không đều.
- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
HS quan sát H 10.1 :
Mô tả mạng lưới Sông ngòi Nam Á ? HS chỉ và đọc tên các sông lớn ?
S Hằng
S Ấn
S Bra ma put
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
Giới hạn:+ Nằm từ 90B- 370B.
+ Từ 620Đ- 980Đ.
Nam á giáp với các khu vực: Tây Nam á,
Trung á, Đông á, Đông Nam á.
Giáp với vịnh Ben-gan và biển A ráp
b) Địa hình
+ Phía Nam là sơn nguyên Đê- can với hai rìa được nâng cao thành hai dãy Gát Tây và Gát Đông.
Có 3 miền địa hình:
+Phía bắc hệ thống núi Hy- ma-lay-a cao đồ sộ, hướng Tây bắc- Đông nam.
+ở giữa là đồng bằng ấn- Hằng rộng và bằng phẳng dài trên 3000 km.
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
- Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Là khu vực mưa nhiều của Thế giới nhưng phân bố không đều.
- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
b) Sông ngòi
- Khu vực có nhiều sông lớn: Sông ấn, sông Hằng, sông B ra- ma- pút.
Lược đồ tự nhiên nam á
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
Giới hạn:+ Nằm từ 90B- 370B.
+ Từ 620Đ- 980Đ.
Nam á giáp với các khu vực: Tây Nam á,
Trung á, Đông á, Đông Nam á.
Giáp với vịnh Ben-gan và biển A ráp
b) Địa hình
+ Phía Nam là sơn nguyên Đê- can với hai rìa được nâng cao thành hai dãy Gát Tây và Gát Đông.
Có 3 miền địa hình:
+Phía bắc hệ thống núi Hy- ma-lay-a cao đồ sộ, hướng Tây bắc- Đông nam.
+ở giữa là đồng bằng ấn- Hằng rộng và bằng phẳng dài trên 3000 km.
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
- Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Là khu vực mưa nhiều của Thế giới nhưng phân bố không đều.
- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
b) Sông ngòi
- Khu vực có nhiều sông lớn: Sông ấn, sông Hằng, sông B ra- ma- pút.
Đoạn trích: sông Hằng
Sông Hằng là dòng sông linh thiêng nhất . Nơi mà nếu được tắm mình trong đó, dù chỉ một lần trong đời < khi sống hay chết > thì mọi tội lỗi của con người sẽ được gột rửa và họ sẽ tìm được con đường ngắn nhất lên thiên đàng. Vì vậy mỗi ngày có tới 50.000 người đến tắm ở sông Hằng.
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
Giới hạn:+ Nằm từ 90B- 370B.
+ Từ 620Đ- 980Đ.
Nam á giáp với các khu vực: Tây Nam á,
Trung á, Đông á, Đông Nam á.
Giáp với vịnh Ben-gan và biển A ráp
b) Địa hình
+ Phía Nam là sơn nguyên Đê- can với hai rìa được nâng cao thành hai dãy Gát Tây và Gát Đông.
Có 3 miền địa hình:
+Phía bắc hệ thống núi Hy- ma-lay-a cao đồ sộ, hướng Tây bắc- Đông nam.
+ở giữa là đồng bằng ấn- Hằng rộng và bằng phẳng dài trên 3000 km.
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
- Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Là khu vực mưa nhiều của Thế giới nhưng phân bố không đều.
- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
b) Sông ngòi
- Khu vực có nhiều sông lớn: Sông ấn, sông Hằng, sông B ra- ma- pút.
c) Cảnh quan tự nhiên
- Cảnh quan tự nhiên đa dạng: Rừng nhiệt đới ẩm, xa van cây bụi, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao.
QS H3.1 Kể tên các đới cảnh quan chủ yếu của Nam Á
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Núi Hy-ma-lay-a
Hoang mạc Tha
Xa van
Rừng nhiệt đới ẩm
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
Giới hạn:+ Nằm từ 90B- 370B.
+ Từ 620Đ- 980Đ.
Nam á giáp với các khu vực: Tây Nam á,
Trung á, Đông á, Đông Nam á.
Giáp với vịnh Ben-gan và biển A ráp
b) Địa hình
+ Phía Nam là sơn nguyên Đê- can với hai rìa được nâng cao thành hai dãy Gát Tây và Gát Đông.
Có 3 miền địa hình:
+Phía bắc hệ thống núi Hy- ma-lay-a cao đồ sộ, hướng Tây bắc- Đông nam.
+ở giữa là đồng bằng ấn- Hằng rộng và bằng phẳng dài trên 3000 km.
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
- Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Là khu vực mưa nhiều của Thế giới nhưng phân bố không đều.
- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
b) Sông ngòi
- Khu vực có nhiều sông lớn: Sông ấn, sông Hằng, sông B ra- ma- pút.
c) Cảnh quan tự nhiên
- Cảnh quan tự nhiên đa dạng: Rừng nhiệt đới ẩm, xa van cây bụi, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao.
Bản đồ tự nhiên Thế giới
? Tại sao Nam Á lại có các cảnh quan tự nhiên đó.
1.Chọn đáp án đúng nhất trong câu sau
Nam á có 3 miền địa hình tương đối rõ. Từ Bắc xuống
Nam theo thứ tự:
luyện tập
2.Hãy nối ý ở cột khí hậu và ý ở cột cảnh quan sao cho thích hợp:
luyện tập


Câu 1 :( gồm 11 chữ cái )
Đây là tên của cảnh quan nằm ỏ phía Tây Bắc Ấn Độ ,có khí hậu khô hạn ?


HOANG MẠC THA
Câu 2 :( gồm 8 chữ cái )
Đây là miền địa hình nằm ở phía Bắc của khu vực Nam Á
NÚI HYMALAYA
Câu 3: ( gồm 6 chữ cái)
Đây là tên của một dãy núi nằm ỏ rìa phía Tây của sơn nguyên Đê can?
Gát tây
Câu 4 (gồm 9 chữ cái )
Đây là khu vực có lượng mưa trung bình năm lên đến 11.000mm ?
Sê ra pun di
Câu 5 : ( gồm 15 chữ cái )

Hiện nay sông Hằng đang kêu cứu bỡi vấn đề gì ?
Ô nhiểm môi trường
Câu 6:( gồm 14 chữ cái )
Đây là đặc điểm chính của khí hậu nhiệt đới ở khu vực Nam Á ?
Gió mùa điển hình
Hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên ở khu vực Nam áĐịa hình
...
Khí hậu
...
Sông ngòi
...
Cảnh quan
...
Hướng dẩn về nhà
HU?NG D?N V? NH
- Học bài 10
Làm bài tập thực hành
Đọc và tìm hiểu néi dung bài 11- sgk
(Dân cư , kinh tế , xã hội của khu vực Nam á )
Tiết học đến đây kết thúc .Chúc các em học giỏi.
Chào tạm biệt thầy, cô giáo !
 
Gửi ý kiến