Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Thanh Trúc
Ngày gửi: 16h:42' 18-12-2010
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 926
Số lượt thích: 0 người
Giáo án điện tử
Môn tiếng việt
Phân môn: tập đọc
Bài: Tôm Càng và Cá Con
Theo TRƯƠNG MĨ ĐỨC, TÚ NGUYỆT
( Hoàng Lan dịch)
Tôm Càng và Cá Con
Theo TRƯƠNG THỊ MĨ ĐỨC, TÚ NGUYỆT
(Hoàng Lan dịch)
1. Một hôm, Tôm càng đang tập búng càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vẩy bạc óng ánh.
Thấy Tôm Càng nhìn mình trân trân, con vật nói:
- Chào bạn. Tôi là Cá con.
- Chào Cá Con. Bạn cũng sống ở sông này sao?
- Chúng tội cũng sống dưới nướcnhư nhà tôm các bạn. Có loài cá ở sông ngòi. Có loài cá ở hồ ao, có loài ở biễn cả.
2. Thấy đuôi Cá Con lượn nhẹ nhàng, Tôm Càng nắc nỏm khen. Cá Con khoe:
đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này!
Nói rồi, Cá Con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái. Vút cái, nó lại quẹo phài. Bơi một lát, Cá Con lại uốn đuôi sang phải. Thắot cái, nó lại quẹo trái.Tôm Càng thấy vậy phục lăn.
3. Cá Con sắp vọt lên thí Tôm Càng thấy một con cá to mắt đỏ ngầu, nhằm Cá Con lao tới. Tôm Càng vội búng càng, vọt tới xô bạn vào một ngách đá nhò. Cú xô lảm Cá Con va vào vách đá. Mất mồi con cá dữ tức tối bỏ đi.
4. Tôm Càng xuýt xoa hỏi bạn có đau không. Cá Con cười:
- Cãm ơn bạn. Toàn thân tôi phủ một lớp vẩy. Đó là bộ áo giáp bảo vệ nên tôi nên dù có va vào đá cũng không đau.
Cá con biết tài búng càng cùa Tôm Càng, rất nể trọng bạn. Cả hai từ đắy kết bạn cùng nhau.
đây là ai?
đây là ai?
đây là ai?
Tôm Cang
Cá Con
Con cá dữ
Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giãi nghĩa từ
a) Đọc từng câu
b) Đọc từng đoạn trước lớp.
Giải nghĩa cá từ khó hiểu:
-( Nhìn) trân trân:
- Nắc nỏm khen:
(nhìn) thẵng và lâu, không chớp mắt
khen luôn miệng, tỏ ý thán phục.:
- Mái chèo:
vật dùng để đẩy nước cho thuyền đi.
-Bánh lái :
bộ phận dùng để điều khiễn hướng chuyển động của tàu, thuyền
- Quẹo:
rẽ
Đọc
Tôm Càng và Cá Con
Theo TRƯƠNG THỊ MĨ ĐỨC, TÚ NGUYỆT
(Hoàng Lan dịch)
1. Một hôm, Tôm càng đang tập búng càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vẩy bạc óng ánh.
Thấy Tôm Càng nhìn mình trân trân, con vật nói:
- Chào bạn. Tôi là Cá con.
- Chào Cá Con. Bạn cũng sống ở sông này sao?
- Chúng tội cũng sống dưới nướcnhư nhà tôm các bạn. Có loài cá ở sông ngòi. Có loài cá ở hồ ao, có loài ở biễn cả.
2. Thấy đuôi Cá Con lượn nhẹ nhàng, Tôm Càng nắc nỏm khen. Cá Con khoe:
đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này!
Nói rồi, Cá Con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái. Vút cái, nó lại quẹo phài. Bơi một lát, Cá Con lại uốn đuôi sang phải. Thắot cái, nó lại quẹo trái.Tôm Càng thấy vậy phục lăn.
3. Cá Con sắp vọt lên thí Tôm Càng thấy một con cá to mắt đỏ ngầu, nhằm Cá Con lao tới. Tôm Càng vội búng càng, vọt tới xô bạn vào một ngách đá nhò. Cú xô lảm Cá Con va vào vách đá. Mất mồi con cá dữ tức tối bỏ đi.
4. Tôm Càng xuýt xoa hỏi bạn có đau không. Cá Con cười:
- Cãm ơn bạn. Toàn thân tôi phủ một lớp vẩy. Đó là bộ áo giáp bảo vệ nên tôi nên dù có va vào đá cũng không đau.
Cá con biết tài búng càng cùa Tôm Càng, rất nể trọng bạn. Cả hai từ đắy kết bạn cùng nhau.
Tìm các từ khó đoc?
Tôm Càng và Cá Con
Theo TRƯƠNG THỊ MĨ ĐỨC, TÚ NGUYỆT
(Hoàng Lan dịch)
1. Một hôm, Tôm càng đang tập búng càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vẩy bạc óng ánh.
Thấy Tôm Càng nhìn mình trân trân, con vật nói:
- Chào bạn. Tôi là Cá con.
- Chào Cá Con. Bạn cũng sống ở sông này sao?
- Chúng tội cũng sống dưới nướcnhư nhà tôm các bạn. Có loài cá ở sông ngòi. Có loài cá ở hồ ao, có loài ở biễn cả.
2. Thấy đuôi Cá Con lượn nhẹ nhàng, Tôm Càng nắc nỏm khen. Cá Con khoe:
đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này!
Nói rồi, Cá Con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái. Vút cái, nó lại quẹo phài. Bơi một lát, Cá Con lại uốn đuôi sang phải. Thắt cái, nó lại quẹo trái. Tôm Càng thấy vậy phục lăn.
3. Cá Con sắp vọt lên thí Tôm Càng thấy một con cá to mắt đỏ ngầu, nhằm Cá Con lao tới. Tôm Càng vội búng càng, vọt tới xô bạn vào một ngách đá nhò. Cú xô lảm Cá Con va vào vách đá. Mất mồi con cá dữ tức tối bỏ đi.
4. Tôm Càng xuýt xoa hỏi bạn có đau không. Cá Con cười:
- Cãm ơn bạn. Toàn thân tôi phủ một lớp vẩy. Đó là bộ áo giáp bảo vệ nên tôi nên dù có va vào đá cũng không đau.
Cá con biết tài búng càng cùa Tôm Càng, rất nể trọng bạn. Cả hai từ đắy kết bạn cùng nhau.
Tôm Càng và Cá Con
Theo TRƯƠNG THỊ MĨ ĐỨC, TÚ NGUYỆT
(Hoàng Lan dịch)
1. Một hôm, Tôm càng đang tập búng càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vẩy bạc óng ánh.
Thấy Tôm Càng nhìn mình trân trân, con vật nói:
- Chào bạn. Tôi là Cá con.
- Chào Cá Con. Bạn cũng sống ở sông này sao?
- Chúng tội cũng sống dưới nướcnhư nhà tôm các bạn. Có loài cá ở sông ngòi. Có loài cá ở hồ ao, có loài ở biễn cả.
2. Thấy đuôi Cá Con lượn nhẹ nhàng, Tôm Càng nắc nỏm khen. Cá Con khoe:
đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này!
Nói rồi, Cá Con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái. Vút cái, nó lại quẹo phài. Bơi một lát, Cá Con lại uốn đuôi sang phải. Thắot cái, nó lại quẹo trái.Tôm Càng thấy vậy phục lăn.
3. Cá Con sắp vọt lên thí Tôm Càng thấy một con cá to mắt đỏ ngầu, nhằm Cá Con lao tới. Tôm Càng vội búng càng, vọt tới xô bạn vào một ngách đá nhò. Cú xô lảm Cá Con va vào vách đá. Mất mồi con cá dữ tức tối bỏ đi.
4. Tôm Càng xuýt xoa hỏi bạn có đau không. Cá Con cười:
- Cãm ơn bạn. Toàn thân tôi phủ một lớp vẩy. Đó là bộ áo giáp bảo vệ nên tôi nên dù có va vào đá cũng không đau.
Cá con biết tài búng càng cùa Tôm Càng, rất nể trọng bạn. Cả hai từ đắy kết bạn cùng nhau.
GiẢI NGHỈA CÁC TỪ KHÓ
No_avatar
Dán miệngdoi a
 
Gửi ý kiến