Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Hướng (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:30' 19-12-2009
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN DỰ THI MÔN HOÁ HỌC - LỚP 9

Bi 31
So lu?c v? b?ng tu?n hon cỏc nguyờn t? hoỏ h?c
GIÁO ÁN DỰ THI MÔN HOÁ HỌC - LỚP 9

Bi 31
So lu?c v? b?ng tu?n hon cỏc nguyờn t? hoỏ h?c
Giáo viên biên soạn :
PHAN THỊ KIM HẰNG
Hãy khoanh tròn vào các cặp chất dưới đây có thể tác dụng được với nhau
 Kiểm tra bài cũ
B . SiO2 và NaOH
E . SiO2 và CaO
C . SiO2 và H2SO4
D . SiO2 và H2O
A . SiO2 và CO2
O
O
Cấu tạo nguyên tử : Mg
Hãy chỉ ra
A .Số điện tích hạt nhân
B .Số e trong nguyên tử
C .Số lớp electron
D . Số e ở lớp ngoài cùng
12+
12
3
2
Bài 31
Sơ lược về
bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
Henry Moseley
Các nguyên tố hoá học trong bảngtuần hoàn được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn
1. Ô nguyên tố
12
Mg
Magie
24
Ô nguyên tố cho biết:
- Số hiệu nguyên tử
- Kí hiệu hoá học
-Nguyên tử khối
- Tên nguyên tố
Ví dụ
12
Mg
Magie
24
Chú ý : Số hiệu nguyên tử = số thứ tự của ô nguyên tố
= số đơn vị điện tích hạt nhân = số e trong nguyên tử
Số hiệu nguyên tử = Số thứ tự
Số hiệu nguyên tử = Sốđơn vị điện tích hạt nhân
* Ví dụ : số thứ tự của ô nguyên tố : 15
* Giải
Số thứ tự = Số hiệu nguyên tử
= số đ /v điện tích hạt nhân = 15
- Ô
?Hãy cho biết ý nghĩa của các con số , kí hiệu trong ô sau :
-Số hiệu nguyên tử
8
O
Oxi
16
8
8 +
8
O
Oxi
16
- Số điện tích hạt nhân
- Số electron
-Kí hiệu hoá học
- Tên
- Nguyên tử khối
8
2 . Chu kì
Nguyên tử:Li
Nguyên tử: C
Nguyên tử: O
Chu kì 2: Có 2 lớp eletron
Chu kì 2 : các nguyên tố được xếp theo chiềuđiện tích hạt nhân tăng dần
Em hãy cho biết các nguyên tố trong 1 chu kì có số điên tích hạt nhân thay đổi như thế nào ?
Từ cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố Li ,C ,O .Em hãy cho biết các nguyên tố Li , C ,O có số lớp electron như thế nào ?
2 . Chu kì
Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron
Nguyên tử: H
Nguyên tử:Cl
Nguyên tử: He
Nguyên tử: Mg
Dự đoán chu kì các nguyên tố có cấu tạo nguyên tử
như sau:
Chu kì 1
Chu kì 3
Nguyên tử: Li
Nguyên tử:Na
3. Nhóm
Câu hỏi thảo luận nhóm
* Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau và do đó có tính chất tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân.
4 /Có bao nhiêu nhóm ?
3 /Số thứ tự của nhóm so với số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử như thế nào ?
1 / Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng như thế nào ?
* Số thứ tự nhóm = số e ở lớp ngoài cùng
3 . Nhóm
* Có 8 nhóm
2 /Khi đi từ trên xuống thì số điện tích hạt nhân thay đổi như thế nào ?
 Bài tập
Dựa vào cấu tạo nguyên tử, hãy cho biết vị trí của nguyên tố Mg trong bảng tuần hoàn
Ô
Chu kì
Nhóm
12
3
II
Nguyên tố Mg nằm ở
Dựa vàobảng tuần hoàn , hãy cho biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố (A) có số hiệu nguyên tử 16
Giải
Nguyên tố ( A)
*Số hiệu nguyên tố 16
Cấu tạo nguyên tử
Số điện tích hạt nhân =
* Chu kì 3
Số lớp electron =
*Nhóm VI
Số e ở lớp ngoài cùng =
16
3
6
 Bài tập về nhà
1 / Dựa vào bảng tuần hoàn , hãy cho biết cấu tạo nguyên tử , tính chất kim loại , phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7 , 12 , 16 . ( bài 1 / 101 / sgk )
2 / Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11 + , 3 lớp electron , lớp ngoài cùng có 1electron .Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá học cơ bản của nó ( bài 2 / 101 / sgk )
Kính chào tạm biệt
Hẹn gặp lại
Giáo viên biên soạn :
PHAN THỊ KIM HẰNG
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI BÀI DẠY .


TRƯỜNG : THCS HƯỚNGTHỌ PHÚ
NĂM HỌC : 2007 -2008
 
Gửi ý kiến