Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Các thành phần biệt lập

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Hải Uyên
Ngày gửi: 18h:42' 08-01-2011
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 417
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO!
D?n d? ti?t h?c Ng? van
Giâo viín: Doăn H?i Uyín

CÂU HỎI
? Thế nào là khởi ngữ? Hãy nêu dấu hiệu xác định khởi ngữ?
Đáp án:
- Khởi ngữ: là thành phần cõu đứng trước chủ ngữ để nêu đề tài được nói đến trong câu.
- Dấu hiệu xác định khởi ngữ:
+ Đứng trước chủ ngữ.
+ Có thể kết hợp với các quan hệ từ: về, đối với .
Điền vào chỗ trống trong các câu sau để câu có khởi ngữ:

A/ ……. thì ăn những miếng ngon
……… thì chọn việc cỏn con mà làm.
B/ …….. thì thầy không bênh vực những em lười học.
C/ ……….. thì bạn ấy thích đọc truyện tranh thiếu nhi.
Ăn
Làm
Thầy
Đọc
BÀI TẬP
Trong câu, các bộ phận có vai trò (chức năng) không đồng đều nhau, ta có thể phân biệt thnh 2 loại:
+Loại thứ nhất: (nằm trong cấu trúc cú pháp của câu). Đó là những bộ phận trực tiếp diễn đạt ý nghĩa, sự việc của câu như: chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ..
+Loại thứ hai: (không nằm trong cấu trúc cú pháp của câu). Đó là những bộ phận không trực tiếp nói lên sự việc, mà được dùng để nêu thái độ của người nói đối với người nghe, hoặc đối với sự việc được nói đến trong câu. Ta gọi đó là thành phần biệt lập.
Các thành phần biệt lập
I. Thành phần tình thái:
a.Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh.
b. Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi.
1. Bi t?p:
2. Nhận xét:
+ Chắc: th? hi?n độ tin cậy cao.
+ Có lẽ: th? hi?n độ tin cậy thấp.
=> thành phần tình thái: thÓ hiÖn nhËn ®Þnh cña ng­êi nãi víi sù viÖc ®­îc nãi ®Õn trong c©u .
Tiết 101:
Các từ in màu trong các câu trên thể hiện nhận định của người nói đối với sự việc nêu ở trong câu như thế nào?
Câu hỏi
Nếu không có những từ ngữ in đậm nói trên thì nghĩa sự việc của câu chứa chúng có khác đi không? Vì sao?
Nghĩa của câu không thay đổi, vì các từ ngữ in đậm không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.
ĐÁP ÁN
I. Thành phần tình thái:
Tiết 101:
Các thành phần biệt lập
1. Bi t?p:
2. Nhận xét:
3. Ghi nh?:
Em hãy tìm thành phần tình thái trong các câu sau:
1- "Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về".
( "Sang thu"- Hữu Thỉnh)

2- "Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị Chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm "cung điện" của mình.
("Phong cách Hồ Chí Minh"- Lê Anh Trà)
* Luu ý: thành phần tình thái trong câu chia thành các loại:
- Những yếu tố tình thái gắn với độ tin cậy của sự việc được nói đến ( hình như, dường như, có lẽ...)
Những yếu tố tình thái gắn với ý kiến của người nói
( theo tôi, ý ông ấy...)
- Những yếu tố tình thái chỉ thái độ của người nói đối với người nghe ( à, ạ, nhỉ, nhé... đứng cuối câu)
Em hãy đặt một câu có thành phần tình thái ?
Bài
tập
nhanh
Các thành phần biệt lập
I. Thành phần tình thái:
1. Bi t?p:
2. Nhận xét:
II. Thành phần cảm thán:
- ồ, sao mà độ ấy vui thế.
- Trời ơi, chỉ còn có năm phút!
- “å, trêi ¬i”: kh«ng chØ sù vËt, sù viÖc, mà chØ thÓ hiÖn t©m tr¹ng, c¶m xóc cña ng­êi nãi.
+ ồ: c?m xỳc ngạc nhiên, vui sướng...
+ Trời ơi: cảm xúc tiếc rẻ...
=>thành phần c?m thỏn : dùng để bộc lộ tâm lý của người nói (vui, buồn , mừng , giận ....).
Tiết 98:
Các từ in màu trong các câu trên có chỉ sự vật hay sự việc gì không?
Các từ đó được dùng để làm gì?
I. Thành phần tình thái:
Tiết 101:
Các thành phần biệt lập
1. Bi t?p:
2. Nhận xét:
3. Ghi nh?:
II. Thành phần c?m thỏn:
*Kết luận:
- Thành phần tình thái
- Thành phần cảm thán
=> thành phần biệt lập
* Ghi nhớ 3:
Các thành phần tình thái, cảm thán là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu nên được gọi là thành phần biệt lập.
Tiết 98:
Các thành phần biệt lập
I. Thành phần tình thái:
II. Thành phần c?m thỏn:
Em hãy tìm những câu thơ, câu văn có sử dụng thành phần cảm thán?
Bài
tập
nhanh
Thảo luận nhóm bàn( 3 phút).
Câu hỏi:
Phân biệt sự giống và khác nhau gi?a thành phần tỡnh thái và thành phần cảm thán?
Điểm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thµnh phÇn t×nh th¸i vµ thµnh phÇn c¶m th¸n.
- Đều là thành phần biệt lập.
Không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.

Được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói tới trong câu.

Được dùng để bộc lộ tâm lý của người nói (vui, buồn, mừng, giận...).
Các thành phần biệt lập
I. Thành phần tình thái:
III. Luyện tập:
II. Thành phần cảm thán:
Bài tập 1:
Tìm các thành phần tình thái, cảm thán:
Tiết 101:
III. Luyện tập:
Bài tập 1: Tìm các thành phần tình thái, cảm thán
a. Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều.
( Kim Lân – Làng)
b. Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài.
( Nguyễn Thành Long- Lặng lẽ Sa Pa)
c. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu.
( Nguyễn Quang Sáng- Chiếc lược ngà)
Các thành phần biệt lập
I. Thành phần tình thái:
III. Luyện tập:
II. Thành phần cảm thán:
Bài tập 1:
Tìm các thành phần tình thái, cảm thán :
a. Có lẽ: thành phần tình thái.
b. Chao ôi: thành phần cảm thán.
c. Hình như : thành phần tình thái.
d. Chả nhẽ: thành phần tình thái.
Tiết 101:
Bài tập 2: Hãy xếp những từ ngữ sau đây theo trình tự tăng dần độ tin cậy ( hay độ chắc chắn).
Chắc là, dường như, chắc chắn, có lẽ, chắc hẳn, hình như, có vẻ như.
III. Luyện tập:
Đáp án:
hình như, dường như, có vẻ như  có lẽ  chắc là  chắc hẳn  chắc chắn.
Các thành phần biệt lập
I. Thành phần tình thái:
III. Luyện tập:
II. Thành phần cảm thán:
Bài tập 3: Hãy cho biết, trong số những từ có thể thay thế cho nhau trong câu sau đây, với từ nào người nói phải chịu trách nhiệm cao nhất về độ tin cậy của sự việc do mình nói ra, với từ nào trách nhiệm đó thấp nhất. Tại sao tác giả (Nguyễn Quang Sáng) lại chọn từ chắc?
Tiết 101:
III. Luyện tập:
Đáp án:
chắc chắn:
hình như:
Tác giả dùng từ "chắc" vì niềm tin vào sự việc sẽ có thể diễn ra theo hai khả năng:
- Thứ nhất : theo tính chất huyết thống thì sự việc sẽ phải diễn ra như vậy.
Bài tập 3:
- Thứ hai : do thời gian và ngoại hình, sự việc cũng có thể diễn ra khác đi một chút.
có độ tin cậy cao nhất.
có độ tin cậy thấp.
Bài tập 4:
Viết một đoạn văn ngắn nói về cảm xúc của em khi được thưởng thức một tác phầm văn nghệ (truyện, thơ, phim, ảnh, tượng...) trong đoạn văn đó có câu chứa thành phần tình thái hoặc cảm thán .

III. Luyện tập:
Có thấu hiểu quãng đời mười lăm năm lưu lạc của nàng Kiều thì chúng ta mới thấy hết sự tàn bạo, độc ác của tầng lớp thống trị thời bấy giờ. Hỡi ôi, một xã hội chỉ biết chạy theo đồng tiền, sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm con người. Chắc hẳn đại thi hào Nguyễn Du phải đau lòng lắm khi viết ra những nỗi đau trong xã hội mà ông đã sống và chứng kiến.
1
4
5
7
2
3
6
8
CON số may mắn
Trò chơi:
Thành phần biệt lâp là thành phần không thể thiếu trong câú trúc ngữ pháp của câu? Đúng hay sai?
Sai
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Trả lời câu hỏi
chúc mừng bạn!
Trong câu: Ôi, mùa xuân xinh đẹp đã về thì " Ôi" là thành phần gì trong câu?
Thµnh phÇn c¶m th¸n
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
1
Hãy trả lời câu hỏi nhé! Chúc may mắn!
Đặt câu có chứa thành phần tình thái " nhất định"
Nhất định, mình sẽ đạt học sinh giỏi.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
1
Hãy trả lời câu hỏi nhé! Chúc may mắn!
Thành phần tình thái "chắc chắn" được dùng để thể hiện thái độ tin cậy cao hay thấp?
Th¸i ®é tin cËy cao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
1
Hãy trả lời câu hỏi nhé! Chúc may mắn!
Thành phần tình thái được dùng để thể hiện độ tin cậy ,
ý kiến, thái độ. của người nói, đúng hay sai?
§óng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
1
Hãy trả lời câu hỏi nhé! Chúc may mắn!
Thành phần biệt lập tham gia trực tiếp vào việc diễn đạt
nghĩa sự việc của câu, đúng hay sai?
Sai
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
1
Hãy trả lời câu hỏi nhé! Chúc may mắn!
Sai
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
1
Thành phần tình thái "có lẽ" được dùng để
thể hiện thái độ tin cậy cao. Đúng hay sai?
Hãy trả lời câu hỏi nhé! Chúc may mắn!
Câu hỏi củng cố
Nội dung bài học cần khắc sâu?
Các thành phần biệt lập
Không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.
Thành phần tình thái
(Được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu)
Thành phần cảm thán
(Được dùng để bộc lộ tâm lý của người nói: vui, buồn, mừng, giận...)
CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI GIẢNG!
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
 
Gửi ý kiến