Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 2

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Cô giáo: Trần Thị Phương Liên
Người gửi: Hồ Thị Xuân Phượng
Ngày gửi: 09h:24' 13-01-2011
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 527
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên thực hiện: Tr?n Th? Phuong Lin
MÔN TOÁN - LỚP 2
PHÒNG GIÁO DỤC GÒ VẤP
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
BÀI:LUYỆN TẬP CHUNG
Giáo viên dạy: LẠI THỊ SEN
MÔN TOÁN - LỚP 2
Khởi động
Bài cũ:

LUYỆN TẬP
Lựa chọn kết quả đúng bằng cách đưa bảng a, b, c
LUYỆN TẬP
1)Cho đường gấp khúc ABCD


Đường gấp khúc gồm có:
a. AB , BC , CD
b. AC , BC , CD
c. BD , AB , BC
A
B
c
D
2)Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào ?


a.Tính tổng độ dài các đường thẳng.
c. Tính hiệu độ dài các đoạn thẳng.
b. Tính tổng độ dài các đoạn thẳng.

Thứ sáu , ngày 02 tháng 02 năm 2007
Toán

BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG

Hoạt động 1:

Ôn lại bảng nhân
Các em hãy mở sách tóan trang 105

105
Bài 1 : Tính nhẩm
2 x 8 =
3 x 8 =
4 x 8 =
5 x 8 =
2 x 6 =
3 x 6 =
4 x 6 =
5 x 6 =
12
18
24
30
16
24
32
40
2 x 8 =
3 x 8 =
4 x 8 =
5 x 8 =
2 x 6 =
3 x 6 =
4 x 6 =
5 x 6 =
Bài 1 : Tính nhẩm
5 x 9 =
2 x 9 =
4 x 9 =
3 x 9 =
3 x 5 =
4 x 5 =
2 x 5 =
5 x 5 =
45
18
36
27
15
45
10
25
Bài 2 :Viết số thích hợp vào
chỗ chấm (theo mẫu):
5
8
3
8
10
9
6
3
Ai may mắn thế ?
4
11
Bài 3 : Tính
5 x 6 + 6 =
=
c) 2 x 9 - 18 =
=
b) 4 x 8 -17 =
=
d) 3 x 7 + 29 =
=
0
30 + 6
36
18 -18
32 - 17
15
21 + 29
50
Hoạt động 2:

Giải toán đố
Moãi ñoâi ñuõa coù 2 chieác ñuõa. Hoûi 7 ñoâi ñuõa coù bao nhieâu chieác ñuõa ?
Bài 4 : Toán đố
Tóm tắt
1 đôi đũa : 2 chiếc đũa
7 đôi đũa : ? chiếc đũa
Bài 4 : Toán đố
Bài giải:
Số chiếc đũa 7 đôi đũa có là:
2 x 7 = 14 (chiếc đũa )
Đáp số : 14 chiếc đũa
Hay :
7 đôi đũa có số chiếc đũa là:
2 x 7 = 14 (chiếc đũa )
Đáp số : 14 chiếc đũa
Hoạt động 3:

Củng cố


CỦNG CỐ: Trò chơi
"Ai mà tài thế"
Tính độ dài đường gấp khúc sau:

Chọn kết quả đúng :
6 cm .
9 cm .
27 cm .
3cm
TRÒ CHƠI
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC


TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
VÀ KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ
Kính chào quý thầy cô
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
VÀ KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ
Chào tạm biệt các em
XIN CẢM ƠN
CHÚC SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG
  
 
Gửi ý kiến