Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 46. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Hậu
Ngày gửi: 09h:11' 15-01-2011
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN VĂN ĐỊNH
SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRƯƠNG THỊ HIỀN
Ngành công nghiệp cơ khí có mấy phân ngành? Hãy kể tên.

Đây là một ngành công nghiệp trẻ, bùng nổ mạnh mẽ từ năm 1990, được xem là thức đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật. Đây là ngành nào?

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có giống các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp không? Hãy kể tên các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
Kiểm tra bài cũ
I- VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
Hoạt động cả lớp: dựa vào sách giáo khoa và kiến thức đã học hãy nêu vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động nhằm đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế - xã hội và môi trường.
- Góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiên đại hóa.
Bài 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU
CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
III. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:


Nhóm cặp: Dựa vào hình trên hãy cho biết đây là hình thức tổ chức
lãnh tổ công nghiệp nào? Hãy nêu đặc điểm, qui mô
của hình thức này.
Đây là hình ảnh minh họa cho hình thức này.
1.Điểm công nghiệp
* Đặc điểm:
- Gồm nhiều xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán.
- Nằm cùng với một điểm dân cư.
Phân công lao động về mặt địa lí, các xí nghiệp độc lập về kinh tế có công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh.
* Quy mô:
- Quy mô nhỏ.
-Được hình thành hầu hết ở các tỉnh, thị xã, thành phố , nhằm khai thác nguồn tài nguyên tại chỗ và tận dụng nguồn lao động tại chỗ.
Ví Dụ : Điểm công nghiệp chế biến chè ở Mộc Châu(Sơn La),chế biến cà phê ở Tây Nguyên, chế biến điều ở Bình Phước…

Xí nghiệp cơ khí
Một Số hình ảnh về điểm công nghiệp
Xí nghiệp chế biến thuỷ hải sản
Xí nghiệp chế biến điều
Sơ đồ Khu công nghiệp Bình Minh –Vĩnh Long
Nhóm căp: Hãy quan sát sơ đồ trên và cho biết đây là hình thức tổ chức công nghiệp nào? Hãy nêu đặc điểm và qui mô.
2. Khu cơng nghi?p t?p trung (KCN)

* d?c di?m:
- V? trí d?a lí th?n l?i, khơng cĩ dn sinh s?ng.
- Cĩ ranh gi?i r rng.
- T?p trung nhi?u cc xí nghi?p cơng nghi?p, h?p tc s?n xu?t cao.
- Chi phí s?n xu?t th?p, cc s?n ph?m d? tiu dng trong nu?c ho?c xu?t kh?u.
- Du?c hu?ng cc chính sch uu tin c?a Nh Nu?c.

* Quy mơ:
-Di?n tích 50 ha tr? ln d?n vi tram ha.
-G?m nhi?u xí nghi?p lin k?t v?i nhau nn cĩ s? lu?ng cơng nhn nhi?u v cĩ tay ngh?.

KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN
KHU CÔNG NGHIỆP HÒA LẠC
Hoạt động nhóm: chia lớp làm 2 nhóm.
Dựa vào SGK và kiến thức đã học.
Nhóm 1: Tìm hiểu qui mô, đặc điểm của trung tâm công nghiệp. Lấy ví dụ ở Việt Nam.
Nhóm 2: Tìm hiểu đặc điểm, qui mô của vùng công nghiệp. Nước ta có vùng công nghiệp không?
HÀ NỘI
TP HỒ CHÍ MINH

3.Trung tâm công nghiệp.
* Đặc điểm:
-Vị trí địa lí thuận lợi.
-Gồm nhiều điểm công nghiệp,khu công nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ về qui trình, công nghệ.
-Có các xí nghiệp nồng cốt (hạt nhân), các xí nghiệp bỗ trợ ,phục vụ.
-Là nơi ứng dụng các thành tựu khoa công nghệ tiên tiến.
-Nơi có dân cư sinh sống cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật tương đối đồng bộ.

* Quy mô:
- Qui mô lớn
- Công nhân có trình độ tay nghề cao.
- Có tầm ảnh hưởng khá lớn đối với nền kinh tế của quốc gia đó.
Ví Dụ :Hà Nội , Thành Phố Hồ Chí Minh.
TP HỒ CHÍ MINH
4. Vùng công nghiệp
* Đặc điểm:
- Bao gồm các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp khác,có mối quan hệ mật thiết với nhau.
- Có ngành công nghiệp chủ chốt, chuyên môn hóa cao.
Các ngành phục vụ bổ trợ.
* Qui mô :
-Vùng công nghiệp phân bố trên một qui mô lãnh thỗ rộng lớn
-Có tầm ảnh hưởng lớn nền kinh tế trong nước và sức hút với khu vực và thế giới .
Việt Nam ta chưa có Vùng công nghiệp .
Củng cố

Quan sát các hình ảnh trên và kết hợp bảng một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí.
Điểm công nghiệp
Trung tâm CN
Khu công nghiệp tập trung
Vùng CN
1
2
3
4
Dựa vào sơ đồ so sánh sự khác nhau cơ bản giữa khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp
Khu công nghiệp
Trung tâm công nghiệp

Khu công nghiệp
Đặc điểm:
Có ranh giới rõ ràng
Không có dân cư sinh sống.
-Quy mô:
Nhỏ, từ 50 ha
Trung tâm công nghiệp
-Đặc điểm:
Gắn với đô thị vừa và lớn.
Có dân cư sinh sống
-Quy mô:
Lớn, từ vài trăm ha trở lên

Nối cột A với cột B sao cho hợp lí ?

Cột A
Cột B
2. Khu công nghiệp
4.Trung tm cơng nghi?p
3. Vng cơng nghi?p
c.Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi.
d. Bao gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối quan hệ về sản xuất .
a.Có xí nghiệp hạt nhân hay nòng cốt và định huớng chuyên môn hóa.
1. Điểm công nghiệp
b. Điểm dân cư và một hoặc hai xí nghiệp công nghiệp.
 
Gửi ý kiến