Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 65. Các đới khí hậu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguễnn Xuân Cương (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:04' 17-01-2011
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO A LƯỚI
TRƯỜNGTIỂU HỌC HỒNG KIM
GV thực hiện: Hà Thị Thuý
Tự nhiên và Xã hội: Các đới khí hậu.
Năm, tháng và mùa
1.Trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời hết bao lâu?
Trả lời: Trái đất chuyển động moät voøng quanh mặt trời hết một năm.
Kiểm tra bài cũ
2. Một năm thường có bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng?
Trả lời:Một năm thường có 365 ngày và được chia thành 12 tháng
Mùa thu
Một năm
có những
mùa nào?
Các mùa ở
Bắc bán
cầu và
Nam bán
cầu như
thế nào
với nhau?
Trả Lời:
Một năm
thường có
có 4 mùa:
mùa xuân,
mùa hạ,
mùa thu,
mùa đông.
Các mùa
ở Bắc
bán cầu
và Nam
bán cầu
trái ngược
nhau
1
4
3
2
Mùa hè
Mùa xuân
Mùa đông
BÀI 65:
các đới khí hậu
BÀI 65:
các đới khí hậu
Hoạt động 1: Kể tên các đới khí hậu trên trái đất
Chæ vaø noùi teân caùc ñôùi khí haäu ôû Baéc baùn caàu? Baéc baùn caàu coù maáy ñôùi khí haäu?
Chæ vaø noùi teân caùc ñôùi khí haäu ôû Nam baùn caàu? Nam baùn caàu coù maáy ñôùi khí haäu?
Moãi baùn caàu coù maáy ñôùi khí haäu?
Kết luận
Mỗi bán cầu đều có 3 đới khí hậu. Từ xích đạo
đến Bắc cực hay từ xích đạo đến Nam cực có các
đới khí hậu sau: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.
Cả hai bán cầu có ba đới khí hậu.
các đới khí hậu
BÀI 65:
Ôn đới
Hàn đới
Hàn đới
Nhiệt đới
Nhiệt đới
Ho?t d?ng 2: V? trí cc d?i khí h?u
Cực Bắc
Vòng cực Bắc
Chí tuyến Bắc
Xích đạo
Chí tuyến Nam
Vòng cực Nam
Cöïc Nam
Ôn đới
Ho?t d?ng 2: V? trí cc d?i khí h?u
Hoa Kỳ
Nhiệt đới
Chí tuyến Bắc
Xích đạo
Chí tuyến Nam
Nước Việt Nam nằm trong đới
khí hậu nào?
Nước Việt Nam nằm trong đới
khí hậu nhiệt đới.
Nhiệt đới: thường nóng quanh năm
Ôn đới: ôn hoà, có đủ bốn mùa
Hàn đới: rất lạnh. Ở hai cực của Trái Đất quanh năm nước đóng băng.
Một số hìmh ảnh của động, thực vật ở các đới khí hậu
Nhiệt đới
Ôn đới
Hàn đới
Đặc điểm chính của các đới khí hậu
Một số hình ảnh thiên nhiên và con người ở các đới khí hậu trên trái đất
Hàn đới
Ôn đới
Nhiệt đới
Trên trái đất những nơi càng gần xích đạo càng nóng, càng ở xa xích đạo càng lạnh. Nhiệt đới: thường nóng quanh năm; Ôn đới: ôn hoà, có đủ bốn mùa; Hàn đới: rất lạnh. Ở hai cực của trái đất quanh năm nước đóng băng.
Kết luận
các đới khí hậu
BÀI 65:
Trò chơi: Ai nhanh, Ai đúng?
Nhiệt đới
Ôn đới
Hàn đới
Nhiệt đới
Hàn đới
Ôn đới
GV: Hà Thị Thuý
Trường tiểu học Hồng Kim
KÍNH CHÚC
QUÝ THẦY CÔ SỨC KHOẺ
**Tìm đặc điểm chính của các đới khí hậu :
1/Nhiệt đới:
a) Thường nóng quanh năm.
b) Lạnh quanh năm.
c) Có đủ 4 mùa.
2/ Ôn đới:
a)Lạnh quanh năm có tuyết.
b) Ôn hòa, có đủ bốn mùa.
c) Rất nóng.
3/ Hàn đới :
a)Ấm áp, mát mẻ.
b) Lạnh, có mưa nhiều
c) Rất lạnh. Ở hai cực của
Trái Đất quanh năm nước
đóng băng.
a
b
c
Tự nhiên và Xã hội: Các đới khí hậu.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓