Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Công Bình
Ngày gửi: 09h:10' 18-01-2011
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 887
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô và
các em học sinh
Địa lí 8
Kiểm tra bài cũ
* Loài người xuất hiện trên trái đất vào giai đoạn:
A. Tiền Cambri.
B . Cổ Kiến tạo.
C . Tân Kiến tạo
Nêu ý nghia c?a giai dđo?n tân ki?n t?o
dđ?i v?i s? phát tri?n lãnh th? nu?c ta
Tiết 30
Bài 26 : ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Việt Nam là nước giàu
tài nguyên khoáng sản


Coù hơn 5000 đñiểm quặng vaø
tụ khoaùngcủa 60 loại khoaùng sản khaùc nhau
Quan sát bản đồ và
cho nhận xét :
Số lượng và mật độ các
mỏ khoáng sản ?
Quy mô, trữ lượng khoáng sản ?

-Ph?n l?n các khoáng s?n có
tr? lu?ng v?a và nh?
-Các khoáng sản có
trữ lượng lớn như
than,apatit, đá vôi ,crôm.
Tìm trên b?n dđ? 1 s? m?
khoáng s?n l?n quan tr?ng
c?a nu?c ta?
Lu?c đ? khoáng s?n Vi?t Nam
Tại sao Việt Nam là nước
giàu có tài nguyênkhoáng sản ?
Chứng minh nước ta
có nguồnkhoáng sản
phong phú
đa dạng?
Lịch sử địa chất,kiến tạo
rất lâu dài,phức tạp trải qua
nhiều chu kì kiến tạo lớn
Việt Nam nằm ở vị trí
tiếp giáp của 2 đai sinh khoáng
lớn của TG :
Địa Trung Hải và
Thái Bình Dương
Trữ lượng một số khoáng sản đã được tìm kiếm, thăm dò
Thảo luận nhóm : Điền nội dung còn thiếu ở bảng sau


2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta
b. Giai đoạn cổ kiến tạo
- Khoáng sản : Than, apatit, thiếc, sắt, Bôxit,titan,
vaøng,ñất hiếm,mangan….
-Phân bố :Trên khắp lãnh thổ nước ta
c. Giai đoạn Tân kiến tạo
- Khoáng sản : Dầu mỏ, khí đốt, than nâu, than bùn
-Phân bố :Thềm lục địa ĐBSH, ĐBSCL (Bôxit ở Tây
Nguyên)
Giai đo?n ti?n Cambri:
-Khoáng s?n : Than, chì, dđ?ng, s?t, dđá quí
-Phân b? : Các m?ng n?n c? (Vi?t B?c, Hoàng Liên
Son, Pu Ho?t, Kon tum)
Khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ
Khai thác than ở Quảng Ninh
Khai thác quặng Apatit
Tại sao phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên
Khoáng sản ?
Nước ta có biện pháp gì để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản ?
Nêu 1 số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng 1 số tài nguyên khoáng sản nước ta?
- Quản lý lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi
- Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải bỏ
- Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng
Là tài nguyên không thể phục hồi
Có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước
3. Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản

-Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi được
chúng ta phải khai thác hợp lí sử dụng tiết kiệm và
có hiệu quả
Cần phải thực hiện nghiêm chỉnh luật khoáng sản
của nhà nước
Đợt khai thác than trái phép ở Quảng Ninh tháng 4 – 2008

Khai thác vàng trái phép ở Quảng Nam
Khai thác than gây ô nhiễm
* Về nhà :
- Học bài
- Làm bài tập 3 trang 98
- Chuaån bò baøi 27 :
+ Xaùc ñònh vò trí tænh Taây Ninh ? Vò trí Vieät Nam.
+Döïa vaøo 23.2 tìm caùc tænh thaønh ôû ven bieån .
+Giai ñoaïn hình thaønh caùc khoaùng saûn?
Höôùng phaân boá ?
Chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh
No_avatar

ai hay ge

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓