Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Giông Bão
Ngày gửi: 09h:27' 22-01-2011
Dung lượng: 618.0 KB
Số lượt tải: 1020
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hằng Ni)
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC BẠN SINH VIÊN ĐẾN VỚI GIỜ TẬP GIẢNG MÔN TIN HỌC
Tiết 41: Học Toán với Toolkit Math
học vẽ hình với phần mềm geogebra
Tiết 43:
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
1. Em biết gì về GeoGebra?
Phần mềm GeoGebra dùng để vẽ các hình hình học đơn giản như điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.
- Đặc điểm quan trọng nhất của phần mềm là tạo ra sự gắn kết giữa các đối tượng hình học, được gọi là quan hệ như thuộc, vuông góc, song song.
- Phần mềm có thể vẽ được các hình rất chính xác, có khả năng chuyển động mà vẫn giữ được mối quan hệ giữa các đối tượng.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
2. Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt
Khởi động:
-Nháy chuột tại biểu tượng để khởi động chương trình
b) Giới thiệu màn hình GeoGebra tiếng Việt
- Màn hình làm việc chính của phần mềm bao gồm: bảng chọn, thanh công cụ và khu vực thể hiện các đối tượng.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
Bảng chọn
Thanh công cụ
Khu vực các đối tượng hình vẽ
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
1. Em biết gì về GeoGebra?
2. Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt
Bảng chọn: Là hệ thống các lệnh chính của phần mềm GeoGebra.
- Chú ý các lệnh trên bảng chọn không dùng để vẽ các đối tượng hình, các lệnh tác động trực tiếp đối tượng hình học được thực hiện thông qua các công cụ trên thanh công cụ.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
Hệ thống bảng chọn và các lệnh bằng tiếng Việt
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
1. Em biết gì về GeoGebra?
2. Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt
Thanh công cụ: Chứa các công cụ làm việc chính - chính là công cụ dùng để vẽ, điều chỉnh và làm việc với các đối tượng.
Khi nháy chuột lên 1 nút lệnh sẽ thấy xuất hiện các công cụ khác cùng nhóm.
Mỗi công cụ có biểu tượng riêng tương ứng với công dụng của công cụ đó.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
3) Giới thiệu các công cụ làm việc chính:
* Công cụ di chuyển:
- Không dùng để vẽ và khởi tạo hình mà dùng để di chuyển hình, ta kéo thả chuột lên đối tượng để di chuyển đối tượng này.
- Có thể chọn nhiều đối tượng bằng cách nhấn giữ phím Ctrl khi chọn.
+/ Chú ý: Khi đang sử dụng 1 công cụ khác, nhấn ESC để trở về công cụ di chuyển.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính:
* Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm:
- Dùng để tạo 1 điểm mới, điểm được tạo có thể là điểm tự do trên mặt phẳng hoặc điểm thuộc 1 đối tượng khác (đường thẳng, đoạn thẳng).
- Cách tạo: Chọn công cụ và nháy chuột lên 1 điểm trống trên màn hình hoặc lên đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng đó.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính:
* Cách tạo: Chọn công cụ và nháy chuột lên 1 điểm trống trên màn hình hoặc nháy chuột lên 1 đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng này.
- Công cụ dùng để tạo ra điểm là giao của 2 đối tượng đã cho trên mặt phẳng. Cách tạo; chọn công cụ và nháy chuột chọn 2 đối tượng trên mặt phẳng.
- Công cụ dùng để tạo trung điểm của 2 điểm cho trước. Chọn công cụ và nháy chuột tại 2 điểm.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính:
* Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng:
- Các công cụ , , dùng để tạo đường, đoạn, tia qua 2 điểm cho trước. Thao tác: chon công cụ sau đó nháy chuột chọn 2 điểm trên màn hình.
- Công cụ tạo ra đoạn thẳng qua 1 điểm với độ dài nhập từ bàn phím.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính:
- Thao tác: Chọn công cụ, chọn 1 điểm cho trước sau đó nhập giá trị vào cửa sổ có dạng:
- Sau khi đã nhập độ dài đoạn thẳng, nháy nút áp dụng.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính:
* Các công cụ tạo mối quan hệ hình học:
- Công cụ: dùng để tạo đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 1 đường hoặc đoạn thẳng cho trước.
- Thao tác: Chọn công cụ sau đó lần lượt chọn điểm, đường (đoạn, tia) hoặc ngược lại.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính:
* Các công cụ tạo mối quan hệ hình học:
Công cụ tạo ra 1 đường thẳng song song với 1 đường (đoạn) và đi qua 1 điểm cho trước.
Thao tác: Chọn công cụ sau đó lần lượt chọn điểm, đường (đoạn, tia) hoặc ngược lại.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính:
* Các công cụ tạo mối quan hệ hình học:
Công cụ dùng để vẽ đường trung trực của 1 đoạn thẳng hoặc 2 điểm cho trước.
Thao tác: Chọn công cụ sau đó chọn 1 đoạn thẳng hoặc 2 điểm cho trước trên mặt phẳng.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính:
* Các công cụ tạo mối quan hệ hình học:
Công cụ dùng để tạo đường phân giác của 1 góc cho trước, góc xác định bởi 3 điểm trên mặt phẳng.
Thao tác: Chọn công cụ sau đó lần lượt chọn 3 điểm trên mặt phẳng, điểm chọn thứ 2 chính là đỉnh của góc này.
Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
? Hãy nhắc lại những công cụ làm việc chính của phần mềm GeoGebra mà em đã được học?
Trả Lời:
+/ Công cụ di chuyển.
+/ Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm.
+/ Các công cụ liên quan đoạn,đường thẳng.
+/ Các công cụ tạo mối quan hệ hình học.

Tiết 43: HọC vẽ hình
với phần mềm geogebra
- Ôn tập lại chức năng của phần mềm, cách khởi động phần mềm và các công cụ chính của phần mềm GeoGebra mà em đã được học - chuẩn bị giờ sau vận dụng vào thực hành.
Bài học kết thúc tại đây!
C?M ON TH?Y Cễ GIO CNG TON TH? CC B?N
Avatar

Nháy mắt

 
Gửi ý kiến