Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (TT)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Tố Tâm
Ngày gửi: 19h:59' 24-01-2011
Dung lượng: 813.7 KB
Số lượt tải: 287
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
Kiểm tra bài cũ:
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010
Toán
Chọn kết quả đúng cho bài toán sau:
Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Diện tích thửa ruộng đó là:
60,5m
40m
40m
30m
A. 1200m2
B. 2420m2
C. 3620m2
D. 2360m2
1
2
Luyện tập về tính diện tích ( tiếp theo)
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010
Toán
Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.
B
C
D
E
A
M
N
* Tính diện tích mảnh đất:
30m
27m
55m
22m
Diện tích mảnh đất ABCDE= diện tích hình thang ABCD + diện tích hình tam giác ADE .
Tính diện tích của mảnh đất ABCDE:
-Chia mảnh đất thành 1 hình thang ABCD và 1 hình tam giác ADE.
-Xác định kích thước của hình thang, hình tam giác.
-Tính diện tích mỗi hình. Sau đó tính tổng diện tích của các hình , ta có được diện tích của mảnh đất .
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010
Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
D
A
B
C
G
E
AD= 63m
AE= 84m;
BE= 28m;
GC= 30m
63m
84m
28m
30m
Diện tích mảnh đất ABCD= diện tích của hình thang ABGD+diện tích hình tam giác BGC.
BG = BE + AD
Bài giải
Độ dài cạnh BG là:
28 + 63 = 91(m)
Diện tích hình thang ABGD là:
(63 + 91) x 84 : 2 = 6468 (m2)
Diện tích tam giác BGC là:
91 x 30 : 2 = 1365 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
1365 + 6468 = 7833 (m2)
Đáp số: 7833 m2
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
Toán
Tính diện tích của mảnh đất ABCD:
-Chia mảnh đất thành 1 hình thang ABGD và 1 hình tam giác BGC.
-Xác định kích thước của hình thang, hình tam giác.
-Tính diện tích mỗi hình. Sau đó tính tổng diện tích của các hình. Ta có được diện tích của mảnh đất.
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010
Toán
Bài 2: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
A
M
N
D
C
B
Diện tích mảnh đất = diện tích tam giác ABM+ diện tích hình thang MNCB + diện tích tam giác NCD
BM = 20,8m ;
CN= 38m ;
AM = 24,5m ;
MN = 37,4m ;
ND = 25,3m
20,8m
38m
24,5m
37,4m
25,3m
Bài giải:
Diện tích tam giác ABM là:
24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)
Diện tích hình thang MNCB là:
(20,8 + 38) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)
Diện tích tam giác NCD là:
25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
254,8 + 1099,56 + 480,7 = 1835,06 (m2)
Đáp số: 1835,06m2
Luyện tập về tính diện tích(tiếp theo)
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG TÁC

Luyện tập tính diện tích ( tiếp theo)
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010
Toán
Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.
B
C
D
E
A
M
N
* Tính diện tích mảnh đất:
30m
27m
55m
22m
Diện tích mảnh đất ABCDE= diện tích hình thang ABCD + diện tích hình tam giác ADE .
Tính diện tích của mảnh đất ABCDE:
-Chia mảnh đất thành hình thang và hình tam giác. -Xác định kích thước của hình thang, hình tam giác.
-Tính diện tích từng hình. Sau đó cộng các kết quả lại với nhau.
Luyện tập tính diện tích ( tiếp theo)
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010
Toán
Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.
B
C
D
E
A
M
N
* Tính diện tích mảnh đất:
30m
27m
55m
22m
Diện tích mảnh đất ABCDE= diện tích hình thang ABCD + diện tích hình tam giác ADE .
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓