Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Việt Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:39' 03-02-2011
Dung lượng: 628.6 KB
Số lượt tải: 867
Số lượt thích: 1 người (Võ Minh Thi)
Người thực hiện: Lê Việt Hùng
TRƯỜNG THCS CẦU KIỆU
TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIDRO
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 1 : Nêu tính chất vật lí của Hidro?
Câu hỏi 2 : Khí hidro có nhiều ứng dụng chủ yếu là do những tính chất nào?
- Hỗn hợp khí hiđro và oxi là hỗn hợp nổ (nổ mạnh nhất khi VH2 : VO2 = 2 : 1)
Trước khi đốt hiđro cần thử độ tinh khiết
- PTHH : 2H2 (k) + O2(k) ? 2H2O(h)
TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
I - TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II - ỨNG DỤNG:
III - TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
Tác dụng với oxi :
Bài 31
Quan sát thí nghiệm và cho biết khí hiđro có cháy được không ?
Hiđro cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt
Quan sát thí nghiệm và cho biết hiện tượng xảy ra ở thành ống nghiệm ?
Có hơi nước bám vào thành ống nghiệm.
So sánh sự cháy của hiđro trong không khí và trong khí oxi ?
Trong khí oxi, hiđro cháy mạnh hơn trong không khí
CÂU HỎI
Viết PTHH của phản ứng. Ghi rõ điều kiện :
2H2 + O2 ? 2H2O
to
Quan sát thí nghiệm và cho biết hiện tượng ?
Có tiếng nổ do hiđro có lẫn oxi.
Tại sao hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây nổ ?
Vì trong hỗn hợp có sẵn O2 nên H2 cháy rất nhanh và toả rất nhiều nhiệt làm cho thể tích nước tạo thành bị giãn nở đột ngột, gây ra sự chấn động không khí ? có tiếng nổ.
Hỗn hợp nổ mạnh nhất khi VH2:VO2=2:1, tại sao?
Với tỉ lệ này H2 và O2 phản ứng hết, không có chất dư ? tạo nhiệt nhiều nhất ? nổ mạnh nhất
Làm thế nào để biết hiđro là tinh khiết có thể đốt mà không gây nổ ?
Thu hiđro vào ống nghiệm rồi đốt, nếu không nghe tiếng nổ là hiđro đã tinh khiết
Quan sát trạng thái, màu sắc của CuO?
CuO là chất rắn, màu đen.
Quan sát hiện tượng xảy ra khi cho khí H2 đi qua CuO ở nhiệt độ thường ?
Không có hiện tượng gì xảy ra.
Khi cho dòng khí H2 đi qua CuO đun nóng có hiện tượng gì ?
- Màu đen của CuO chuyển thành màu đỏ là Cu
- Có hơi nước tạo thành trên ống nghiệm.
Trong phản ứng hóa học trên
Chất tham gia :
Sản phẩm :
CuO và H2
Cu và H2O
Hãy viết PTHH của phản ứng. Ghi rõ đk và trạng thái của các chất
PTHH :
CuO(r) + H2(k) ? Cu(r) + H2O(h)
(đen) (đỏ)
to
+
Cu
O
?
to
H2
+
Cu
O
Cu
H2O
H2
Khi phản ứng xảy ra, các em có nhận xét gì về vai trò của H2 trong phản ứng ?
Khí H2 đã chiếm nguyên tố oxi trong hợp chất CuO ? H2 có tính khử.
Tính khử là gì ?
Khả năng chiếm nguyên tố O của hợp chất khác.
Chất nào đã nhường oxi cho H2 ?
CuO nhường oxi ? CuO có tính oxi hóa.
I - TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II - ỨNG DỤNG:
PTHH :
CuO (r) + H2(k) ? Cu (r) + H2O(h)
(đen) (đỏ)
Khí H2 chiếm nguyên tố O trong hợp chất CuO ? H2 có tính khử.
CuO nhường nguyên tố O cho H2 ? CuO có tính oxi hóa.
to
TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
III - TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
Tác dụng với oxi :
Tác dụng với đồng (II) oxit CuO
Bài 31
3- Kết luận :
Khí hiđro có tính ______ . Ở nhiệt độ thích hợp, khí hiđro không những kết hợp được với ___________________
mà nó còn có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong 1 số __________________. Các phản ứng này đều ____________ .
khử
đơn chất oxi
oxit kim loại
toả nhiệt
Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
a - Trong các chất khí, khí hiđro là khí _____________ khí hiđro có __________.
b - Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có __________ vì ___________ của chất khác. CuO có tính __________ vì _____________ cho chất khác.
nhẹ nhất
tính khử
chiếm oxi
oxi hóa
nhường oxi
tính khử
CỦNG CỐ
Viết PTHH của các phản ứng H2 khử các oxit sau :
Fe2O3 + H2 ?
HgO + H2 ?
PbO + H2 ?
3
2Fe + 3H2O
Hg + H2O
Pb + H2O
to
to
to
Cho biết chất nào là chất khử, chất oxi hóa? Vì sao?
Chất khử là H2 vì chiếm oxi của Fe2O3, HgO, PbO
Chất oxi hóa là Fe2O3, HgO, PbO vì nhường oxi cho H2
Bài 6 / 109 SGK : Tính số gam nước khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).
Số mol H2 : nH2 = V:22,4 = 8,4:22,4 = 0,375
Số mol O2 : nO2 = V:22,4 = 2,8:22,4 = 0,125
PTHH : 2H2 + O2 ? 2H2O
2mol 1mol 2mol
to
Lập tỉ số : nH2:2 = 0,375:2 > nO2:1 = 0,125:1
? H2 là chất dư
0,125mol
0,25mol
KL nước : mH2O = n.M = 0,25.18 = 4,5 (g)
CUNGCOBT
1 - Học bài và làm bài tập SGK trang 109.
2 - Xem trước bài
PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ.
DẶN DÒ
Hiđro khi cháy toả nhiều nhiệt.
No_avatar
Người thực hiện: Ha Tien Hung
TRƯỜNG THCS :TROI
TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIDRO
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 1 : Nêu tính chất vật lí của Hidro?
Câu hỏi 2 : Khí hidro có nhiều ứng dụng chủ yếu là do những tính chất nào?
- Hỗn hợp khí hiđro và oxi là hỗn hợp nổ (nổ mạnh nhất khi VH2 : VO2 = 2 : 1)
Trước khi đốt hiđro cần thử độ tinh khiết
- PTHH : 2H2 (k) + O2(k) ? 2H2O(h)
TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
I - TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II - ỨNG DỤNG:
III - TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
Tác dụng với oxi :
Bài 31
Quan sát thí nghiệm và cho biết khí hiđro có cháy được không ?
Hiđro cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt
Quan sát thí nghiệm và cho biết hiện tượng xảy ra ở thành ống nghiệm ?
Có hơi nước bám vào thành ống nghiệm.
So sánh sự cháy của hiđro trong không khí và trong khí oxi ?
Trong khí oxi, hiđro cháy mạnh hơn trong không khí
CÂU HỎI
Viết PTHH của phản ứng. Ghi rõ điều kiện :
2H2 + O2 ? 2H2O
to
Quan sát thí nghiệm và cho biết hiện tượng ?
Có tiếng nổ do hiđro có lẫn oxi.
Tại sao hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây nổ ?
Vì trong hỗn hợp có sẵn O2 nên H2 cháy rất nhanh và toả rất nhiều nhiệt làm cho thể tích nước tạo thành bị giãn nở đột ngột, gây ra sự chấn động không khí ? có tiếng nổ.
Hỗn hợp nổ mạnh nhất khi VH2:VO2=2:1, tại sao?
Với tỉ lệ này H2 và O2 phản ứng hết, không có chất dư ? tạo nhiệt nhiều nhất ? nổ mạnh nhất
Làm thế nào để biết hiđro là tinh khiết có thể đốt mà không gây nổ ?
Thu hiđro vào ống nghiệm rồi đốt, nếu không nghe tiếng nổ là hiđro đã tinh khiết
Quan sát trạng thái, màu sắc của CuO?
CuO là chất rắn, màu đen.
Quan sát hiện tượng xảy ra khi cho khí H2 đi qua CuO ở nhiệt độ thường ?
Không có hiện tượng gì xảy ra.
Khi cho dòng khí H2 đi qua CuO đun nóng có hiện tượng gì ?
- Màu đen của CuO chuyển thành màu đỏ là Cu
- Có hơi nước tạo thành trên ống nghiệm.
Trong phản ứng hóa học trên
Chất tham gia :
Sản phẩm :
CuO và H2
Cu và H2O
Hãy viết PTHH của phản ứng. Ghi rõ đk và trạng thái của các chất
PTHH :
CuO(r) + H2(k) ? Cu(r) + H2O(h)
(đen) (đỏ)
to
+
Cu
O
?
to
H2
+
Cu
O
Cu
H2O
H2
Khi phản ứng xảy ra, các em có nhận xét gì về vai trò của H2 trong phản ứng ?
Khí H2 đã chiếm nguyên tố oxi trong hợp chất CuO ? H2 có tính khử.
Tính khử là gì ?
Khả năng chiếm nguyên tố O của hợp chất khác.
Chất nào đã nhường oxi cho H2 ?
CuO nhường oxi ? CuO có tính oxi hóa.
I - TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II - ỨNG DỤNG:
PTHH :
CuO (r) + H2(k) ? Cu (r) + H2O(h)
(đen) (đỏ)
Khí H2 chiếm nguyên tố O trong hợp chất CuO ? H2 có tính khử.
CuO nhường nguyên tố O cho H2 ? CuO có tính oxi hóa.
to
TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
III - TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
Tác dụng với oxi :
Tác dụng với đồng (II) oxit CuO
Bài 31
3- Kết luận :
Khí hiđro có tính ______ . Ở nhiệt độ thích hợp, khí hiđro không những kết hợp được với ___________________
mà nó còn có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong 1 số __________________. Các phản ứng này đều ____________ .
khử
đơn chất oxi
oxit kim loại
toả nhiệt
Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
a - Trong các chất khí, khí hiđro là khí _____________ khí hiđro có __________.
b - Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có __________ vì ___________ của chất khác. CuO có tính __________ vì _____________ cho chất khác.
nhẹ nhất
tính khử
chiếm oxi
oxi hóa
nhường oxi
tính khử
CỦNG CỐ
Viết PTHH của các phản ứng H2 khử các oxit sau :
Fe2O3 + H2 ?
HgO + H2 ?
PbO + H2 ?
3
2Fe + 3H2O
Hg + H2O
Pb + H2O
to
to
to
Cho biết chất nào là chất khử, chất oxi hóa? Vì sao?
Chất khử là H2 vì chiếm oxi của Fe2O3, HgO, PbO
Chất oxi hóa là Fe2O3, HgO, PbO vì nhường oxi cho H2
Bài 6 / 109 SGK : Tính số gam nước khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).
Số mol H2 : nH2 = V:22,4 = 8,4:22,4 = 0,375
Số mol O2 : nO2 = V:22,4 = 2,8:22,4 = 0,125
PTHH : 2H2 + O2 ? 2H2O
2mol 1mol 2mol
to
Lập tỉ số : nH2:2 = 0,375:2 > nO2:1 = 0,125:1
? H2 là chất dư
0,125mol
0,25mol
KL nước : mH2O = n.M = 0,25.18 = 4,5 (g)
CUNGCOBT
1 - Học bài và làm bài tập SGK trang 109.
2 - Xem trước bài
PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ.
DẶN DÒ
Hiđro khi cháy toả nhiều nhiệt.
No_avatar

hay

No_avatar

bai nay dc doMỉm cười

 

No_avatar

bài này hay quá đc đấy

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓