Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tường An (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:47' 05-12-2010
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 934
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên thực hiện: Trương Thị Lệ
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Nhìn tranh nêu phép tính
Kiểm tra bài cũ:
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
3
5
2
4
24
35
+
=
. . .
+
3
5
2
4
+
5
9
24
35
59
+
=
.
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
24
35
+
=
3
5
2
4
+
5
9
+
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
5 cộng 4 bằng 9 viết 9
3 cộng 2 bằng 5 viết 5
9
Cộng từ trái sang phải
5
Vậy 35 cộng 24 bằng 59
24
35
+
=
59
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
+
3
5
2
0
+
5
5
.
20
35
+
=
55
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
+
5
5
20
35
+
=
3
5
2
0
+
.
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
5
5
+
5
0
*5 c?ng 0 b?ng 5 vi?t 5
*3 c?ng 2 b?ng 5 vi?t 5
Vậy 35 cộng 20 bằng 55
3
2
20
35
+
=
55
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
3
5
2
+
7
3
2
35
+
=
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
3
5
Viết số 35 trước, rồi viết số 2 sau, viết thẳng cột với số 5 xong viết dấu cộng ở giữa, bên trái hai số, kẻ vạch ngang thay cho dấu bằng.
+
+
2
3
5
2
7
3
2
35
.
+
=
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
5
3
2
+
*5 cộng 2 bằng 7 viết 7
* hạ 3 viết 3
7
3
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
1
Tính:
+
+
+
+
+
+
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
2
Đặt tính rồi tính:
35 + 12
41 + 38
60 + 38
22 + 40
6 + 43
54 + 2
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
2
Đặt tính và tính:
35 + 12
35
12
+
47
41
34
+
75
41 + 34
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
22
40
+
62
22 + 40
60
38
+
98
60 + 38
2
Đặt tính rồi tính:
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
6 + 43
6
43
+
49
2
Đặt tính rồi tính:
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
54 + 2
54
2
+
5 6
3
Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây?
Tóm tắt:
Lớp 1A: cây.
Lớp 2A: cây.
Cả hai lớp: ...cây?
35
50
35 + 50 = 85 (cây)
Đáp số: 85 cây
Cả hai lớp trồng được tất cả là:
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
Bài giải
74
Trò chơi
54
2
+
56
54
2
+
56
54
2
+
5
4
3
2
1
H?t gi?
56
54
2
+
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
 
Gửi ý kiến